20 maart 2020 – Het omstreden beroepsverbod

Het omstreden beroepsverbod - Keith Bakker Official Blog

In de afgelopen maanden is mij gevraagd om mee te werken aan een aantal onderzoeken in opdracht van de Officier van Justitie. Het eerste was een NIFP Psychiatrisch onderzoek. Het tweede was een NIFP Psychologisch onderzoek en het derde was voor de Nederlandse reclassering.

Het omstreden beroepsverbod - Keith Bakker Official Blog

Aan alle drie de onderzoeken heb ik volledig meegewerkt. Ik ben op een professionele manier behandeld en ik vond het zelf interessant om te doen. Ook heb ik niets te verbergen.

Hoewel ik er niet bij was, heb ik vernomen dat er vandaag bij de rechtbank veel gesproken zou zijn over het beroepsverbod. Ik heb al vaker geschreven dat ik volledige toestemming had van de reclassering en het O.M. om mannen te gaan coachen, maar het ontbrak mij aan ondersteunend bewijs om deze beweringen hard te maken. 

Tot nu.

Ik heb in de loop der tijd enorm veel waardering gekregen voor de deskundigen van de reclassering die hier intern onderzoek naar hebben gedaan.

Deze mensen hebben er in dit geval niet voor gekozen om de resultaten in de doofpot te stoppen. Het volgende gedeelte is een citaat uit het verslag van het onderzoek van Reclassering Nederland met betrekking tot mijn beroepsverbod en de handhaving daar van.

Beroepsverbod

Vanuit de reclassering kan hierover wel het volgende vastgesteld worden: Het beroepsverbod werd als separate straf opgelegd naast de onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Op het moment dat de heer bakker in beeld kwam bij de reclassering in het kader van V.I. (Voorlopige Invrijheidstelling), was de reclassering formeel tijdens deze V.I. periode (23-10-2013 tot 12-07-2016) belast met de controle op de bijzondere voorwaarden (meldplicht, behandeling en mediaverbod).

Maar de controle op het beroepsverbod behoorde daar formeel niet bij.

De reclassering zag het echter wel als passend controle hierop gedurende V.I. mee te nemen in het traject, maar had dus formeel niet de macht om betrokkene daar, op grond van de bijzondere voorwaarden in te sturen of zaken hier in te verbieden.

Dit betekende eveneens dat de heer Bakker misschien niet verplicht was zijn activiteiten te melden bij de reclassering. Desalniettemin kan er uit het reclasseringsdossier gesteld worden dat beide partijen zich lijken te hebben ingespannen om zich aan het beroepsverbod te conformeren of dit in ieder geval werkbaar te maken.

Wat betreft de rol van de reclassering kan op grond van vele mailwisselingen die hebben plaatsgevonden tussen Reclassering, de C.V.V.I. (het orgaan dat controle heeft over de voorlopige invrijheidstelling) en betrokkene, kan worden vastgesteld dat bij iedere vraag dat dit beroepsverbod raakte, contact werd gezocht met de C.V.V.I. of dit toegestaan was.

In dit licht achten wij het van belang een deel (van de vele) mailwisselingen (die in het bezit worden verondersteld te zijn van het O.M.) tussen het C.V.V.I. Reclassering en O.M. (executie) te vermelden.

Wij, als centrale voorziening V.I. hebben toegezegd ons daarover te zullen buigen omdat bij ons was gebleken dat de rechtbank verzuimd had een verantwoordelijk toezichthouder te benoemen in haar vonnis.

Daarnaast was er het probleem dat Bakker een erg algemeen verbod opgelegd had gekregen dat mede vanwege het feit dat hij geen geregistreerd hulpverlener was, multi-interpretabel lijkt.

Tenslotte speelde mee dat de reclassering en wij, van mening waren dat het belangrijk was dat Bakker de schadevergoedingen aan de slachtoffers zou kunnen vergoeden en dat het daarvoor nodig was dat hij (snel) weer geld kon verdienen.

Vanwege de lacune in het vonnis en de urgentie van de vraagstelling van de reclassering en Bakker, hebben wij het vooralsnog op ons genomen om in het kader van het V.I.-toezicht, ook toezicht te houden op het naleven van het beroepsverbod door Bakker.

Vervolgens zien wij dat vanuit dit toezicht (Reclassering C.V.V.I.) met de heer Bakker wordt afgesproken dat betrokkene nadrukkelijk niet als behandelaar zou optreden, niet in oncontroleerbare één-op-één situaties zou werken en niet met vrouwen zou mogen werken.

Tenslotte moest hij de reclassering en daarmee het O.M. op de hoogte brengen van zijn voorgenomen werkzaamheden, zodat zij die werkzaamheden kunnen beoordelen in het kader van het beroepsverbod. Volgend op deze afspraken zien wij onder meer dat betrokkene een voorstel indiende om in een kliniek in Engeland te gaan werken. Hetgeen werd goedgekeurd aangezien de specifieke werkzaamheden onder de gemaakte afspraken zou vallen. (enkel mannen en in groepsverband).

Wat de heer Bakker betreft, kan gesteld worden dat hij zich, zonder dat hij dit feitelijk moest, lijkt te hebben ingespannen om over al zijn plannen en werkzaamheden in overleg te treden met de reclassering en daarmee indirect ook het C.V.V.I. en hierin openheid te betrachten.

Wij zien in de mailwisselingen van zijn toezichthouder ook zijn eigen twijfels en onzekerheden terug, over het al dan niet doorpakken in zijn plannen om te gaan werken als motivational coach, een onderwerp dat hij ook bij De Waag zou hebben besproken, zo lezen wij.

Concluderend stelt rapporteur dat zowel reclassering als C.V.V.I. zich ingespannen hebben het beroepsverbod zoveel mogelijk aan te scherpen en concreet te maken, zodat deze gedurende V.I.-periode werkbaar en toetsbaar zou kunnen worden en vervolgens met de heer Bakker te hebben besproken en afspraken hierin te hebben gemaakt.

Wij zien ook dat de heer Bakker bij het ontplooien van werkzaamheden zijn best lijkt te hebben gedaan om zich aan de nieuwe afspraken te houden gedurende het toezicht en hierin openheid te betrachten.

Na de beëindiging van het reclasseringstoezicht viel echter de controlerende rol van de reclassering weg en zou het sindsdien volgens de heer Bakker nooit meer duidelijk zijn geworden bij welke instantie of contactpersoon hij zijn werkzaamheden diende te overleggen. De heer Bakker geeft aan dat hij uit zelfbescherming wel steeds getracht zou hebben het juiste pad, zover duidelijk, te bewandelen.

Tegelijkertijd mag ook gesteld worden dat hij zich voor zover bij ons bekend, niet inspande om een ander beroep te kiezen, weg van hulpverlening.

Wat betreft de toegegeven interventie bij aangeefster, zou hij ook getwijfeld hebben.

Hij zou echter gezwicht zijn onder de druk en wanhoop van de ouders en het bij hem levende idee dat wanneer hij dit niet zou doen, zij zou sterven.

Gesteld kan worden dat hij door dit naar zijn zeggen éénmalig contact, te laten zijn onder toezicht van ouders en in een controleerbare situatie, de oude afspraken met het C.V.V.I. reclassering nog enigszins te hebben gehandhaafd, met uitzondering dat dit een vrouwelijk persoon betrof.

Het is weer duidelijk dat het O.M. dit soort informatie negeert of achter houdt in mijn zaak.

Het O.M. was al jaren op de hoogte van al mijn activiteiten. Ook was hen duidelijk dat ik al het mogelijke heb gedaan in de situatie waarin ik mij bevond. Ik ben onschuldig, daar blijf ik bij!

Maar als ik schuldig zou zijn, zou deze informatie een bom zijn over hoe het O.M., de reclassering en de rechtbank zich verzuimd hebben in hun plicht naar mij toe en die van de samenleving.

Ik zal hoogstwaarschijnlijk alle drie de rapporten die gemaakt zijn door de psycholoog en de psychiater van het NIFP, en die van de reclassering online zetten.

Ik heb niets te verbergen, het O.M. blijkbaar wel. Binnenkort meer…

K.

2 januari 2020 – Aanvulling blog

Het omstreden beroepsverbod - Keith Bakker Official Blog

Als aanvulling op mijn blog van 1 januari, ga ik een aantal passages uit het dossier citeren. Ik doe dit als ondersteunend bewijs dat mijn aangeefster zelf heeft gekozen om financieel onderhouden te worden in de rol van mijn maîtresse. Er was dus geen afhankelijkheidsrelatie. Het was een zakelijke afspraak. Wij hebben hier allebei voor gekozen.  

Aanvulling  - Keith Bakker Official Blog

Om te beginnen betaalde ik de huur voor haar eigen appartement in Amsterdam. Het volgende fragment komt uit het politieverhoor van DNJ op 2 april 2019, pagina 46.

Start fragment:

Politie: Ok, en die duizend euro… werd dat van jouw rekening afgeschreven, of hoe ging dat?
DNJ: Ja, van mijn rekening en hij maakte het dan over naar mij.
Politie: En hij stortte het dan naar jou?
DNJ: Ja en ik moest daar voor oppassen en websites maken zeg maar.
(2x per maand)
Politie: Ja, en heb jij dan altijd een vast maandbedrag van hem gekregen?
DNJ: Nee, het was gewoon dat als ik wat nodig had, dan moest ik dat aangeven.
Politie: En die betalingen, dus dat geld wat je van hem kreeg voor de huur, dat ging van de ING rekening die je net opgaf?
DNJ: Ja.

Einde fragment.
Start fragment politiedossier pagina 96:

Politie: Oh, dus hij moest daar ook voor betalen, voor de dagelijkse dingen? Dus hij had ook een flinke stem in het kapitaal zeg maar?
DNJ: Ja, maarja het kwam uiteindelijk bij hem vandaan, want ik werkte voor hem. Dus ja.
(Ze noemt twee keer per maand oppassen werken).

Einde fragment.
Politiedossier pagina 62:

Politie: Dat is dan voor werkzaamheden ofzo die je voor hem doet?
DNJ: Ja, of hij vond dat ik geld nodig had. Want ja, ik kreeg… ik werkte niet.
Politie: Om te leven?
DNJ: Ja. Ik kreeg van hem geld, dus dat was… even kijken hoor, de laatste keer was 10 september 2018.

Einde fragment.

Het volgende stuk gaat over het feit dat ze aan het luxeleven was gewend. Ook staat hier dat ze dit weer terug wilde nadat ik haar in juli 2018 had betrapt met een ex-cliënt van mij. Het wordt hier ook duidelijk dat het hernieuwde contact vanuit haar kant kwam en niet van mij.

Start fragment.

Politie: Dus één maand daarna, de tweede periode dat je contact hebt gehad, dat heeft nog een maand geduurd zeg maar?
DNJ: Ja.
Politie: Ruim een maand, ja ok. Soms komt het niet helemaal uit het verhaal opgerezen zal ik maar zeggen. Vanwaar was dat je weer contact zocht met Keith? Die tweede periode nadat je voor jezelf al had vastgesteld van, nou daar ben ik klaar mee.
DNJ: Ja.


Politie: En dan komt er toch weer contact tot stand dat een maand duurt.
DNJ: Ja precies, ik snap het nog steeds niet helemaal voor mezelf, maar het was… ik… ik zat toen weer bij mijn vader, en ik logeerde overal enzo en toen ging ik dingen missen ofzo. Want ja, je bent tweeënhalf jaar met die persoon bezig geweest en ik had voor de rest eigenlijk niemand. Dat was de persoon waar ik naartoe ging als ik me niet zo fijn voelde als… waar ik… ik heb ook wel kunnen lachen met hem. Er zijn nare dingen gebeurd maar ook wel leuke.
Politie: Ja natuurlijk.
DNJ: Dus je gaat ook zeg maar, dingen missen ofzo. Ik had niks meer, ook mijn werk was voor hem natuurlijk, oppassen en ik deed websites. Dat viel ook weg en mijn hele sociale omgeving was om hem gebouwd zeg maar.
Politie: Ja.


DNJ: Dus van de één op de andere dag had ik niets meer.
Politie: Nee.
DNJ: En ik viel ook in een soort van zwart gat en ik heb me ook zorgen gemaakt om hem. Voor hem was het ook opeens weg. Ik zag natuurlijk ook voor me dat hij…tja… ook helemaal in paniek was ofzo, ik maakte me wel vaker zorgen over hem enzo. Ook als hij niet lekker in z’n vel zat.
Politie: Ja dat toont toch wel iets van betrokkenheid bij hem. Dat je je nog betrokken voelt of verantwoordelijk voelt een beetje.
DNJ. Ja, zeker, ik heb me ook heel erg schuldig gevoeld dat ik aangifte heb gedaan. Ergens wist ik dat dit het beste was voor mezelf omdat ik… dat was een keuze voor mezelf zeg maar en ik vond het heel lastig.

Einde fragment.

Tot zover. Er is veel meer bewijs van financiële transacties tussen mij en mijn aangeefster, maar tot ik toegang heb tot mijn laptop kan ik hier niet bij komen.

K.

 

27 december 2019 – Hun eigen woorden

Hun eigen woorden

Kon ik nog duidelijker zijn over het feit dat ik geen hulpverlener was voor de vrouw die mij nu heeft aangegeven als een misdadiger? Hoe verdomd duidelijk kon het zijn? Ik was duidelijk en zij wisten dat ook.

hun eigen woorden - Keith Bakker Official Blog

Wat nu volgt, zijn statements uit het politiedossier in hun eigen woorden. MJ is de moeder van de aangeefster en DNJ is de aangeefster zelf. Het OM wilt mij in een hulpverlenerspositie duwen zodat mijn relatie met deze golddigger een misdrijf wordt.

Deze mensen hebben mij gebruikt voor veel geld en nu spelen ze slachtoffertje. Het zijn gewoon boeven eersteklas, ziekelijk!

Hier volgen een aantal statements uit de verhoren.

DNJ verhoor pagina 8:

Politie: Zag jij Keith als vriend of als hulpverlener?
DNJ: Als beide. Keith zei zelf altijd tegen mij dat hij geen hulpverlener was. Hij gaf dit heel vaak aan, ook aan mijn ouders en hij liet het ze zelfs opschrijven. Ik heb ook mailtjes dat hij dit heeft gezegd.

DNJ verhoor pagina 5:

Politie: Wat heeft Keith tegen jou gezegd over de voorwaarden die hij heeft gekregen van justitie?
DNJ: Dat hij niet met vrouwen mocht werken en dat hij nog in zijn proeftijd zat en dat hij geen hulpverlenerswerk mocht doen.

DNJ verhoor pagina 16:

Politie: Ik bedoel, ik lees ook ergens dat Keith nadrukkelijk heeft gezegd dat hij geen behandelaar genoemd wil worden.
DNJ: Geen hulp… geen hulpverlener…
Politie: Of hulpverlener? Hulpverlener was het?
DNJ: Ja, daar was ie heel erg…
Politie: En waarom wilde hij dat niet?
DNJ: Ehm, ja, toen begreep ik dat niet echt, omdat hij elke keer zei aan het begin “ik ben geen hulpverlener, ik ben gewoon een vriend die jullie wilt helpen”.

Politie:
Ja oké.
DNJ: Maar hij zei wel, omdat hij dit niet mocht doen. Hij zei dat hij het.. vanwege zijn straf geen hulpverleningswerk mocht doen ofzo, vooral niet met vrouwen.
Politie: Nee, dat heeft hij gezegd?
DNJ: Dat heeft hij gezegd ja.

DNJ verhoor pagina 18:

DNJ: Maar hij zei: Ik ben geen behandelaar.

DNJ verhoor pagina 75:

Politie: Ok, en hij heeft wel eens iets verteld over het uitoefenen van zijn beroep of de beperkingen die hem zijn opgelegd?
DNJ: Ja, hij heeft mij ook gezegd dat hij niet met vrouwen mocht werken en niet… volgens mij in de hulpverlening voor ehm, voor zolang of…, ehm ja… hij heeft het wel genoemd maar precies weet ik het niet meer, wat het allemaal inhield.
Politie: Ja ok maar was hij daar heel erg mee bezig?
DNJ: Ja, want ik weet nog dat hij… dat er… dat er iets klaar was van zijn straf en het had iets te maken met tien jaar geen hulpverlening of tien jaar geen iets…

MJ verhoor pagina 96:

MJ: In de tijd dat wij elkaar ontmoetten had hij (Keith) geen werk. (geen hulpverlener dus) Ik wist natuurlijk wel wat hij had gedaan in de hulpverlening. Hij vertelde heel open dat hij tien jaar niet werkzaam mocht zijn in de hulpverlening. Hij heeft wel tig keer gezegd dat hij DNJ wel wilde helpen, maar niet als hulpverlener, maar als vriend van RB en uit vriendschappelijke hulp naar ons. Dat heeft hij keer op keer benadrukt.
Politie: Waarom benadrukte hij dat zo?
MJ: Omdat hij wist, en daar was hij ook heel open in naar ons, dat zijn straf was dat hij de komende tien jaar niet mocht werken als hulpverlener. Daarom zei hij ook dat hij dit niet als hulpverlener deed.
Politie
: Hoelang was hij vrij in die periode?
MJ: Hij vertelde mij dat hij net van zijn enkelband af was.

Vervolgens heb ik ook nog de brief aan mijn toenmalige advocaat:

From: XXXXXXXX< XXXXXXXXXX@protonmail.com>

Date: On Fri, Aug 3, 2018 at 17:46

subject: Fwd: Persoonlijke mail aan (naam Advocaat)

Beste (naam Advocaat),

Naar aanleiding van de ingewikkelde situatie van de afgelopen tijd mail ik U. Ik ben DNJ, XX-XX-1999 en ik wil graag een aantal zaken duidelijk maken naar u over mijn relatie tussen Keith Bakker en mij.

Omdat er nu meerdere mensen bij betrokken zijn, inclusief leden van de kerk in Amsterdam en mijn vader AJ en een jongen met wie ik een eenmalige verhouding heb gehad 2 weken geleden, wil ik een aantal punten duidelijk maken.

Ik heb Keith Bakker voor het eerst ontmoet in februari 2016. Hij werd goede vrienden met mijn hele gezin inclusief mijzelf. Hij was op geen enkel moment hulpverlener of therapeut voor mij en mijn gezin. Oorspronkelijk wilde mijn vader zaken met Keith Bakker doen, maar Keith wilde dat niet. Mijn ouders hadden veel problemen met elkaar en ik leed daaronder.

Keith Bakker heeft mij aangeraden om goede professionele hulp te zoeken en hij heeft dit ook aangeraden aan mijn ouders ieder persoonlijk. Keith Bakker gaf meerdere malen aan dat hij in geen enkel opzicht hulpverlener wilde of kon zijn. Mijn ouders hebben in die tijd zelf besloten uit elkaar te gaan en te gaan scheiden.

In maart 2017 had Keith een leeg huis in Hilversum, omdat hij naar Amsterdam was verhuist. Mijn ouders, Keith en ik hebben besloten dat ik dat huis voor een tijd mocht wonen, omdat Keith een opzegtermijn had voor het huis in Hilversum en ik heel graag uit huis wilde.

In oktober 2017 was het contract verlopen in Hilversum waardoor ik eruit moest. Mijn moeder en ik hebben Keith gevraagd of ik in de logeerkamer mocht wonen in zijn nieuwe huis, op de Oudezijds Voorburgwal, omdat ik niet terug kon naar mijn moeder, omdat zij geen ruimte had in haar vakantiehuisje(waar zij toen der tijd woonde) en ik ook niet terug kon naar mijn vader omdat hij mijn kamer had verhuurd. Ik was toen 18 jaar oud.

 Er is van februari 2016 tot november 2017 geen enkel sexueel/ fisiek contact geweest tussen Keith Bakker en mij. Wij waren goede gelijkwaardige vrienden en niets meer.

Om mijn huur aan hem te betalen voor mijn eigen kamer in zijn woning in Amsterdam, deed ik oppas werk tot aan heden, het huis netjes houden en andere administratieve dingen die ik kon doen voor zijn bedrijven. Ik zag het niet aankomen, maar ik werd verliefd op Keith en op een bepaald moment in november 2017 heb ik hem gevraagd om seks met mij te hebben. Dat hebben wij gedaan en wij zijn allebei zeer verliefd geworden op elkaar. Wij hadden van november 2017 tot heden een geheime, exclusieve relatie met elkaar.

Op 20 juli 2018 ben ik vreemd gegaan met een ex client van Keith. Hij heeft ons betrapt en hij vertelde mij dat hij mij nooit meer wilde zien. In mijn wanhoop heb ik een aantal mensen dicht bij mij verteld over mijn verhouding met Keith Bakker. Ik deed dit met geen kwade opzet. Ik wil Keith niet beschadigen, pijn doen of zwart maken, omdat hij niets heeft gedaan dat ik niet wilde.

Er is nu een moeilijke situatie ontstaan omdat erover wordt gesproken, maar dat wilde ik niet en heb dit ook gezegd tegen de mensen die ik in vertrouwen nam.

Ik maak mij zorgen over de acties die mijn vader en leden van de kerk misschien willen gaan ondernemen om Keith te beschadigen en ik wil dit niet.

Ik heb momenteel geen contact meer met de leden van de kerk en mijn vader, omdat zij mijn grenzen niet accepteerde.

Met deze brief wil ik voor 1 keer en altijd getuigen dat Keith Bakker nooit mijn hulpverlener geweest is in welke vorm dan ook, dat er nooit iet seksueels of fysiek gebeurd is tussen ons tot ik in zijn huis woonde in november 2017 en voor ik 18 jaar oud was en er is nooit iets seksueel of fysieks gebeurd tegen mijn wil en waar ik niet zelf voor heb gevraagd.


Om onduidelijkheid te voorkomen wil ik graag volgende week langskomen bij u op kantoor om deze brief in jou bijzijn te tekenen.


met vriendelijke groet,

DNJ

Dan heb ik ook nog de mail van mij naar AJ, de vader van DNJ:

Op 1 mei 2017 om 23:12 heeft Keith Bakker <xxxxxxx@gmail.com> het volgende geschreven:


AJ,

Dit moet goedgekeurd worden door jou en teruggestuurd worden naar mij vanavond of morgen ochtend.

 KB


May 1, 2017


Beste AJ,

Ik wil dat u deze e-mail aandachtig leest en mij e-mailt als u het eens bent met alle punten die ik duidelijk moet hebben voordat DJ naar St Tropez komt. Je moet een verklaring toevoegen dat je het zorgvuldig hebt gelezen en het volledig eens bent als de vader van DNJ.

Als u het niet eens bent met een van deze punten, mag DNJ niet naar Frankrijk komen op 2 mei 2017.

  1. 1. DNJ is 17 jaar oud. Dit betekent dat ze minderjarig is (minderjarig). U als haar vader geeft DNJ toestemming om samen met MV van 2 tot en met 7 mei 2017 samen met haar vader naar Frankrijk te reizen.
  2. 2. DNJ verblijft samen met MV en Keith Bakker in een appartement. DNJ krijgt een eigen slaapkamer. U gaat ermee akkoord om nooit met iemand te communiceren dat DNJ in hetzelfde huis verbleef als Keith Bakker en MV.
  3. 3. DNJ krijgt EU 200 + haar vluchtkosten en onkosten om een 13-jarige jongen te coachen op woensdag 3 mei, donderdag 4 mei, vrijdag 5 mei en zaterdag 6 mei. DNJ wordt rechtstreeks door de ouders van de jongen betaald.

4.       4. Keith Bakker is in geen geval hulpverlener, coach, therapeut of helper voor DNJ en dat is hij ook nooit geweest. Keith is een vriend van de familie geweest en u AJ bent het er volledig mee eens dat Keith op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor DNJ. DNJ is verantwoordelijk voor DNJ.

  • 5. Je geeft DNJ als volwassene volledige toestemming om als volwassene te doen wat ze wil terwijl ze in Frankrijk is. Je respecteert de beslissingsbevoegdheid van DNJ als volwassene.
  • 6. U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de keuze om DNJ te laten reizen. MJ, de moeder van DNJ is het er niet mee eens dat DNJ komt, maar jij neemt als haar vader de verantwoordelijkheid hiervoor. U bent het ermee eens dat MJ absoluut niets te zeggen heeft over DNJ en haar keuze om naar Frankrijk te komen. Het is uw verantwoordelijkheid.
  • 7. U gaat ermee akkoord om nooit met de pers of iemand anders te spreken over het feit dat Keith Bakker de coaching opdracht voor DNJ heeft geregeld. Je mag dan communiceren dat DNJ in Frankrijk is, maar de reden is om een jongen te coachen.

Als je het met dit alles eens bent, schrijf dat dan hier.

U gaat er ook mee akkoord dat een e-mail die u mij stuurt een wettelijke en bindende overeenkomst is.

Ik moet dit voor 09:00 uur op dinsdagochtend hebben, anders kan de reis niet doorgaan.

Bedankt,

Keith Bakker

Einde email.

AJ antwoordde een paar uur later met deze e-mail:

Mail van AJ naar mij.

AJ  XXXXXXXXXXX@gmail.com

Mon, 1 May 2017, 23:52

to me, DNJ


Hi Keith,

Ik heb het gelezen.

Hierbij mijn aanvullingen. Wil je die toevoegen.

De rest is akkoord voor mij!

  • AJ is wettelijk verantwoordelijk voor DNJ ten alle tijde. DNJ pleegt in geval van twijfel overleg met AJ
  • Ik vertrouw DNJ in haar beslissingen en acties in Frankrijk, maar kan haar wettelijk geen carte blanc geven. Daarom, wanneer er zaken gebeuren of gedaan worden ism met DNJ die buiten bovengenoemde afspraken vallen, zonder overleg met mij, behoud ik mij het recht om diegene verantwoordelijk te stellen voor dingen die gebeuren. Met andere woorden. Bij afwijkende zaken en acties kort overleg. Dan kan ik de verantwoording over haar houden. Dit gaat niet over haar normale dagelijkse dingen en bezigheden maar wanneer er andere dingen van haar gevraagd worden als in dit document opgesteld. Overleg met DNJ in zo’n geval is voldoende.
  • MJ heeft toestemming gegeven dat DNJ naar SaintTropez gaat. AJ is fully responcible en afgesproken is dat communicatie over DNJ van en naar MJ via AJ zal verlopen. (Het is wettelijk onmogelijk dat Ik alleen zeggenschap als ouder heb over DNJ, maar boverstaand is MJ mee akkoord gegaan).

Ik zie het wel weer verschijnen!

Sleep well!

Groet AJ

Tot slot heb ik ook nog een mail van MJ naar mij, met de vraag of ik DNJ uit de brand wil helpen.

MJ <xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com>

Sat, 22 Jul 2017, 22:31

to me

Translate message

Turn off for: Dutch

Beste Keith,                

Ik heb met DNJ gesproken over haar woonsituatie. Ik weet dat jij de Neuweg gaat opzeggen en ik maak me nu zorgen hoe het verder moet met haar. Zij studeerd straks in Amsterdam, heeft geen werk of andere inkomsten die een eventuele huur zouden kunnen dekken. Ook  heeft zij geen OV kaartmeer om te reizen.

Zij wil liever niet naar AJ terug en ik ben ook niet in staat haar financieel te ondersteunen.

DNJ heeft met AJ gesproken en er is geen geld beschikbaar vanuit zijn kant, behalve de 200 euro per maand voor dagelijks onderhoud.

Kortom, dit is een groot probleem en ik heb echt jou hulp nodig als vriend (en niet als hulpverlener)

Ik weet als moeder niet meer wat ik zou kunnen doen voor haar.

Zou jij bereid zijn om te kijken wat jij zou kunnen betekenen in deze situatie voor haar en dus ook voor mij.

Zou jij misschien met jou connecties haarkunnen helpen, en haar financieel kunnen ondersteunen?

Zou ze voor jou kunnen werken of ken jijiemand bij wie ze zou kunnen werken, die meer betaald dan het minimum loon?

Ik weet dat wij in het verleden somsonenigheid hebben gehad over het feit dat jezoveel voor DNJ doet en veel regelt voor haar, maar in dit geval vraag ik het je zelf.

Nogmaals, ik zie jou niet als hulpverlener en dat ben je ook niet en DNJ ziet jou ook niet zo. Je bent gewoon een goede vriend van ons allebei.

Laat het me weten of je iets kan doen hierinvoor ons.

Groetjes, MJ

Zoals je kunt zien, heb ik in dit blog een aantal dingen opgesomd waarin DNJ en haar familie duidelijk zeggen dat ik niet hun hulpverlener was.

Moet het nog duidelijker?

K.

20 december 2019 – Check this out

Het omstreden beroepsverbod - Keith Bakker Official Blog

Kortgeleden heb ik in mijn blog chats gepost tussen mij en mijn ex, die goed weergeven hoe de relatie tussen haar en mij werkelijk was.

Check this out - Keith Bakker Official Blog

Wat nu belangrijk is aan dit alles, is de datum waarop deze gesprekken plaatsvonden, namelijk 1 augustus 2018. In deze chats is duidelijk te zien dat mijn ex en ik hartstikke verliefd waren (tenminste, dat dacht ik, stomme idioot die ik ben). Mijn ex heeft op diezelfde dag contact gehad met haar vader, zo blijkt uit een verhoor van hem.

Op diezelfde dag, 1 augustus 2018, vertelt mijn ex haar vader (AJ) een heel ander verhaal. De volgende tekst komt uit het politiedossier. Haar vader vertelt heel duidelijk over de communicatie tussen hem en zijn dochter. Die bewuste communicatie vond plaats op dezelfde dag als de chats tussen mij en mijn ex, zoals te zien in mijn vorige blog.

Het onderstaande fragment komt uit het politiedossier. Het gaat om een verhoor van AJ, op 2 oktober 2018.  

AJ: Op 1 augustus 2018 heeft DJ mij gevraagd om bij haar langs te komen om te praten. Ze vertelde mij toen dat ze al vanaf het begin door Keith is bewerkt en in een relatie met hem is beland. Ze vertelde mij dat in de week ervoor een vriend bij haar op bezoek kwam, dat het laat werd en hij bij haar is blijven slapen. Die vriend is Achmed, ze waren gewoon vrienden. Keith wilde de leegstaande winkel onder haar appartement gaan huren voor een afkick business. (Dit klopt trouwens niet. Het was helemaal geen afkick business. Ik wilde een poetsbedrijf starten voor ex-gedetineerden. Dit is ook bevestigd in een getuigenis van iemand anders).

Achmed is een jongen die hij (Keith) heeft behandeld om af te kicken en DJ is via Keith met hem in contact gekomen en waren vrienden geworden.

Keith vermoedde op de één of andere manier dat Achmed was blijven slapen en appte DJ continu dat hij er aankwam. DJ vertelde hem dat ze Achmed naar de trein moest brengen. Keith dacht dat ze stiekem dingen deden en wilde ze betrappen. Toen DJ Achmed op de fiets naar de trein bracht, appte en belde hij steeds en hij was woedend. Ze moest naar de leegstaande winkel komen. Hij was zo woedend dat hij haar wilde slaan en DJ ontweek hem. (NIET WAAR). Toen pakte hij haar mobiel en gooide die kapot op de grond. DJ vluchtte naar haar appartement en schreeuwde naar haar dat ze een hoer was. DJ was zo bang dat ze Clara had gebeld en die is toen gekomen. Ze heeft haar toen alles verteld. Clara heeft haar gezegd dat ze haar moeder moest bellen.

Mijn ex (MJ) is er naartoe gegaan en ze heeft mij dit pas op 1 augustus aan mij verteld omdat ze bang was dat ik Keith meteen aan zou pakken. Ik heb uit respect voor DJ niets gedaan ik heb daarna gesprekken met DJ gehad, waarin ze veel heeft verteld. Ik heb gezegd dat ze echt aangifte moest doen, ook over het eerder beschreven verhaal over mijn ex met Keith (Het Trioverhaal te lezen in hoofdstuk 11 van mijn verklaring).

Het kan niet duidelijker zijn dat mijn ex, de vrouw die mij valselijk heeft beschuldigd, niet alleen liegt maar ook haar vader en mij tegen elkaar uitspeelt op 1 augustus 2018. Duidelijk is dat ze op dezelfde dag liegt tegen zowel haar vader als tegen mij.

Deze vrouw is door en door sneaky en ik zit nu vast omdat zij mij valselijk beschuldigd, dit kan toch niet? Het OM moet dit toch ook hebben gezien? Maarja, we hebben ondertussen wel gezien dat het OM alle bewijzen negeert of wegmoffelt, hopelijk is de rechter straks wel onbevooroordeeld.

Ik heb het in mijn voorgaande blog ook gehad over de dag dat ik mijn ex heb betrapt met de jongen waarmee ze maandenlang een geheime seksuele relatie had. In het bovenstaande fragment heeft AJ het hier ook over. Ook is het in de bovenstaande tekst duidelijk wie haar heeft overgehaald om aangifte te doen.

Kijk, ik lees dit ook allemaal terug en besef me heel goed dat ook ik heel veel fouten heb gemaakt.

Dit door bijvoorbeeld vanaf het begin überhaupt contact te hebben met dit gestoorde gezin. Ik heb ongelooflijk veel slechte keuzes gemaakt, maar mijn allergrootste fout is nog wel dat ik een relatie aangegaan ben met deze jonge vrouw. Ik heb niets illegaals gedaan, ik heb geen seks met haar gehad voor haar achttiende terwijl zij beweert van wel. Voor mij is dit wel de allergrootste kutstreek die je iemand kunt flikken. Ze liegt en liegt en blijft maar liegen.

Karma is a b*tch girl.

K.