8 februari 2020 – Even over het beroepsverbod

Het OM heeft in de pro-forma zitting in januari laten weten dat ze mij willen vervolgen voor het vermeend overtreden van mijn beroepsverbod. Om het helemaal idioot te maken, willen ze mij hiervoor 100.000 euro afnemen.

Even over het beroepsverbod - Keith Bakker Official Blog

De tijd is nu gekomen om twee hele belangrijke zaken te benoemen. Het eerste is het zogenaamde beroepsverbod en het tweede is het omstreden ‘was Keith hulpverlener’ vraagstuk in de nachtmerrie waar ik nu in verwikkeld ben.

Ik weet nog dat ik erg verbaasd was toen ik in 2012 door de rechtbank mijn vonnis opgelegd kreeg. Ik kreeg een gevangenisstraf en daarbovenop ook nog een heel vaag beroepsverbod. Daar begreep ik werkelijk niets van. Die gevangenisstraf was duidelijk, maar dat beroepsverbod… wat bedoelden ze hier nu precies mee? Ik ben toch geen arts?

Pas toen ik vrijkwam in oktober 2013 ben ik hier pas echt over gaan nadenken. De dertig maanden daarvoor had ik andere zorgen. Bovendien stond het dagelijkse overleven bovenaan mijn prioriteitenlijstje.

Wat mocht ik wel, en wat mocht ik niet doen? Dat was wat ik mij afvroeg. Mocht ik wel weer coachen en mocht ik überhaupt wel weer werken?

Ik heb mijn toenmalige advocaat gebeld met de vraag wat dit beroepsverbod precies inhield. Mocht ik bijvoorbeeld geen eigenaar meer zijn van een kliniek, of mocht ik niet meer meewerken aan tv-programma’s? Mocht ik geen motivational coach meer zijn? WTF?

Mijn advocaat verdiepte zich in het vonnis en concludeerde dat zij eigenlijk ook geen idee had wat dit verbod voor mij inhield. De woorden in het vonnis waren volkomen onduidelijk, volgens de rechtbank mocht ik mijn beroep niet meer uitoefenen in de maatschappelijke- of gezondheidszorg. Ik stond perplex, ik had nog nooit in de zorg gewerkt. Ik heb mijzelf of anderen dat ook nooit voorgehouden, laat staan dat ik een professionele zou zijn.

In de media noemde men mij al jarenlang de ‘verslavingsgoeroe’, maar dit was ook onduidelijk.

Op een gegeven moment heb ik besloten om contact op te nemen met mijn reclasseringsambtenaar om te vragen wat dit beroepsverbod precies inhield. Ik was net vrij, ik had geen cent te makken en er moest toch echt brood op de plank komen. Eén ding was zeker, ik wilde hier absoluut geen problemen met justitie over hebben.

Justitie en de media hielden mij dusdanig in de gaten, dat ik bij de minste of geringste fout linea recta terug naar de gevangenis zou moeten. Ik wilde duidelijk hebben wat de rechter nu precies bedoelde met het opgelegde beroepsverbod. Mijn reclasseringsambtenaar G.H. wist het ook niet. Hij vertelde mij dat hij het ging uitzoeken en dat hij het me op een later tijdstip zou laten weten.

In 2014 had ik veel communicatie met de reclassering over het hoe en wat van mijn re integratieplan.

In die tijd liep ik met een enkelband en hield ik me netjes aan alle gemaakte afspraken en regels die mij door de reclassering waren opgelegd. Ik wilde absoluut geen gezeik. Wanneer er issues waren met bijvoorbeeld de media, dan nam ik direct contact met ze op om onduidelijkheden te voorkomen. Ik moet zeggen dat het goed gelukt is om geen ontoegestaan mediacontact te hebben tijdens mijn re-integratie-tijd. Toch namen een aantal mannen contact met mij op die mijn hulp als coach wilden, ondanks alles wat er in het verleden was gebeurd.

Hiervoor had ik ook nog een andere vraag. Ik was namelijk regelmatig te vinden bij de 12-stappen zelfhulpprogramma’s. Eén van de twaalf stappen raadt aan om ook anderen te helpen met het herstellen van hun verslaving. Ze noemen dit sponsorschap. Er waren een paar mannen die wilden dat ik hun sponsor zou zijn en ik wilde dit ook wel. Ik was zeker niet van plan om als professional te gaan werken en het sponsor zijn was volledig vrijwillig. Om zeker te zijn heb ik dit toch maar voorgelegd bij justitie. Na een aantal weken kreeg ik antwoord dat dit geen probleem was en dat ik met deze mannen mocht werken zolang ik hier niet betaald voor zou krijgen.

Zolang ik niet betaald kreeg of een kliniek zou openen, was er volgens hen niets wat mij in de weg zou staan.

Na dit antwoord ben ik in 2014 begonnen met het sponsoren van ongeveer vijftien mannen. Dit waren stuk voor stuk alcoholisten en drugsverslaafden en ik vond het erg leuk om te doen.

Ik woonde destijds in een klein huisje in Hilversum, ik had een uitkering en werkte hard aan mijn eigen herstel. Ook werd ik door de Waag behandeld voor mijn PTSS. Soms ging het goed met me maar vaak ging het ook niet zo goed met me.

Datzelfde jaar had ik een goed idee en ik besloot om daar wat mee te gaan doen.

Het ging om een nieuwe uitvinding welke mensen zou kunnen helpen om te stoppen met roken. Het idee was dat CBD in combinatie met nicotine in een nicotinepleister, veel effectiever zou zijn dan enkel nicotine. Ik werkte zestig uur per week zonder betaling om dit project van de grond te krijgen.

Ook dit idee heb ik getoetst bij de reclassering, omdat iemand in een hoge positie het stoppen-met-roken-verhaal wel eens als hulpverlening zou kunnen interpreteren als hij of zij dit zou willen.

Het werk aan de pleister was goedgekeurd door zowel justitie als de reclassering. Geen beroepshulpverlening dus.

In 2015 kwam er een man naar mij toe die vroeg of ik zijn motivational-coach wilde zijn.

Op dit moment voelde ik mij iets sterker en ik had al met succes een aantal mannen gesponsord. Weer besloot ik naar de reclassering te gaan om ook deze vraag bij ze neer te leggen. Mocht ik met deze man werken als zijn motivational-coach?

Na een aantal weken vertelde mijn reclasseringsambtenaar mij dat het heel moeilijk was om dit beroepsverbod duidelijk te krijgen en al helemaal om dit te handhaven.

Hij zag geen probleem in het plan dat ik nu had. Tenslotte was ik geen medisch specialist, gediplomeerd counselor of therapeut. Ze zagen in dat er inderdaad onduidelijkheden waren wat betreft mijn beroepsverbod en dat dit ook niet zou verdwijnen. De uitspraak van de rechter was simpelweg te onduidelijk zeiden ze. Ik was eigenlijk helemaal geen professional omdat ik dit niet pretendeerde en er ook geen geld mee verdiende. Ze zeiden dat het mijn beroep niet was omdat er geen geld mee gemoeid was.

Ook konden ze niet precies beslissen wat hetgeen wat ik deed nu precies was, dat zeiden ze ook. Maar ik moest toch echt meer duidelijkheid hebben. Ik wilde weer mannen gaan coachen en daar wilde ik uiteindelijk ook weer voor betaald worden. Ook wilde ik van mijn uitkering af en gewoon weer doen waar ik goed in was.

Mijn reclasseringsambtenaar ging op zijn beurt weer naar het OM om te toetsen of ik mannen mocht gaan coachen en hier ook geld voor zou mogen ontvangen. Geld ontvangen voor het coachen maakte het namelijk weer professioneel. Zou ik dit gaan doen, dan zou het dus ook mijn beroep weer worden.

Ik was dan ook erg verbaasd toen ik van de reclassering hoorde dat ik weer mannen mocht gaan coachen en hiervoor betaald zou mogen worden.

Ook mocht ik seminars geven of mannen in groepsverband coachen. In principe mocht ik alles behalve het één-op-één coachen van vrouwen. Hier was ik zo blij mee! Ik heb in het heetst van de strijd een aantal fouten gemaakt bij vrouwen, maar er was in feite geen enkele reden om mij niet met mannen te laten werken die dat zelf wilden, was de redenering van de reclassering.

Hier heb ik iets over geschreven op mijn toenmalige blogsite en vrijwel direct kreeg ik berichten van mannen die wilden dat ik hun zou coachen. Ik nam er een paar aan en het voelde goed. Eindelijk had ik weer een reden om ’s ochtends op te staan.

Na een paar weken kwam er nog een situatie naar voren. Eén van mijn coaching cliënten was getrouwd. Hij had mij op tv gezien met ‘Family Matters’ en hij wilde graag dat ik hem en zijn vrouw samen zou coachen. Ik heb hem toen verteld dat ik dit toch echt eerst wilde checken omdat er een vrouw bij betrokken was. Dit heb ik dan ook gedaan. Ik vroeg de reclassering toestemming om met deze mensen te werken en die toestemming kreeg ik.

Diezelfde week stond er een artikel in de Trouw over het feit dat ik weer aan het werk mocht.

De journalist Han Koch (niet per sé een fan van mij), heeft deze zaak nauwkeurig onderzocht. Hij heeft contact gezocht met justitie naar aanleiding van mijn bericht op mijn blog dat ik weer aan het werk wilde met mannen. Hij kreeg van het OM te horen dat dit juist was en dat ik dit ook mocht doen. Han Koch heeft toen het volgende artikel geplaatst: Veroordeelde goeroe gaat in de herkansing.

Ik werkte in die periode fulltime aan mijn CBD-project en zo nu en dan had ik een mannelijke cliënt voor mijn motivational coaching.

In september 2017 ben ik verhuisd naar een heel mooi pand in Amsterdam.

In 2018 nam ik ook een aantal mannen aan die door mij gecoacht wilden worden. Ik maakte altijd volkomen duidelijk dat ik geen maatschappelijke- of gezondheidszorg leverde. Vrijwel iedereen waar ik mee sprak moest contracten ondertekenen waarin dit ook werd vermeld zodat hier absoluut geen onduidelijkheid over kon bestaan.

Van justitie mocht ik één-op-één werken met mannen en zelfs met mannen en vrouwen samen in groepsverband. Ik mocht motivational interventies doen, zowel één-op-één als in groepsverband. In groepsverband mocht ik hoe dan ook werken. Dit is wat mij is medegedeeld door de reclassering. En hiermee dus ook door het OM, via de reclassering.

Voor mij was het goed om duidelijkheid te hebben en datzelfde jaar had ik vier mannelijke cliënten welke ik coachte.

Op een bepaald moment dat jaar, kwam er een vrouw naar me toe die ik al twintig jaar kende. Ze vertelde mij dat haar dochter hulp nodig had. Ik heb haar toen gezegd dat ik niet kon of wilde helpen. Uiteindelijk heb ik toch geprobeerd om dit te doen, in groepsverband en samen met haar ouders. Nooit ben ik alleen geweest met haar, ik deed dit werk als professional en ik werd hier ook voor betaald.

Na een aantal groepssessies met haar en anderen heb ik toch besloten om mijn werkzaamheden met haar te staken. Dit deed ik om twee redenen. De eerste was dat zij zelf eigenlijk geen hulp wilde accepteren. De tweede reden was dat het voor mij toch niet goed voelde om een vrouw te coachen. Niet vanwege het feit dat er iets grensoverschrijdends zou zijn, maar omdat dit om betaald werk ging met een jonge vrouw. Betaald werk met een jonge vrouw leek toch te veel op mijn beroepsverbod en problemen met justitie was wel het laatste wat ik wilde.

In dit blog ga ik niet verder over de zaak die nu speelt, maar één van de tenlasteleggingen is dat ik mijn beroepsverbod zou hebben overtreden.

Deze aanklacht komt van het OM. Ditzelfde OM heeft mij toestemming verleend om weer te werken in 2015. Zou het daar dan liggen? Maar dit is een vraag die wel vaker naar boven komt. Wie ben ik en wat doe ik nou precies? Hoe ben ik op tv terecht gekomen en waarom zien veel mensen mij nog steeds als de verslavingsgoeroe? Ik zal het er de komende dagen meer over hebben.

Wat er nu gebeurt is werkelijk belachelijk. Het OM wil mij in een hulpverlenersrol duwen bij een gezin waar ik mee bevriend was. Er was geen professionele relatie met deze mensen, er is geen beroepsverbod overtreden en ik was nooit hun hulpverlener.

Het OM gebruikt dit beroepsverbod om mij in een hoek te drijven en om op deze manier verkrachting bewezen te krijgen. Er is namelijk geen sprake van verkrachting wanneer blijkt dat ik geen hulpverlener was. Want dan zou de seks met mijn aangeefster volledig gelijkwaardig zijn. (Wat het ook was) Alleen wanneer ik hulpverlener zou zijn, zou deze gelijkwaardige relatie en de gelijkwaardige seks omgetoverd kunnen worden tot verkrachting.

Ook probeert het OM het feit dat ze mij volledige toestemming hebben gegeven om weer te werken, in de doofpot te stoppen.

Wat ook nog zou kunnen is dat het OM erachter is gekomen dat ik in zowel 2012, als tot op de dag van vandaag, helemaal geen professionele hulpverlener was of ben. Ik ben nooit een therapeut of specialist of wat dan ook geweest. Toch ben ik veroordeeld als zijnde een arts.

Mijn overtuiging is dat mensen een keuze hebben. Ik heb geen zieke mensen behandeld in mijn leven, ook ben ik geen dokter of maatschappelijk werker. Ik heb geen enkel diploma wat mij een professioneel hulpverlener kan maken. Ik maak enkel gebruik van gezond verstand in al mijn coaching werk.

Binnenkort zal ik hier meer over schrijven. Mijn volgende blog gaat over mijn onorthodoxe methodes in mijn werk. Het is al een tijdje geleden geschreven en het is ook nog eens in het Engels. Mijn excuses hiervoor. Het is echter wel de basis van hoe ik altijd al gewerkt heb als coach.

K.

8 februari 2020 – My unorthodox philosophy

My unorthodox philosofy - Keith Bakker Official Blog

(Deel één)

In 2005, a couple of years after I opened my addiction clinic in Amsterdam, I had what they call a life-changing and defining moment. The mental process that led up to the change had started about a year earlier, but I began to put my new way of looking at addictions into practice with my clients.

My unorthodox philosophy - Keith Bakker Official Blog

I started
questioning what they call “the disease concept” of addictions in all its
forms. I began to believe that alcoholism and drug addiction could eventually
cause brain damage, but up until that point, there was always the element of
choice.

I knew for
myself that I had the disease, but many others didn’t.

I began to
see that the “disease concept” of addictions can hurt people more than it
helps. It can give egotistical, mean, and scary people a great excuse to
continue what they are doing, even if it is hurting other people.

When I
started Smith and Jones in 2003. It was born in a tiny room that was part of a
12-step meeting house, and when I started up, I had nothing but a strong will
to help turn the lives around of people like me.

I decided
in the beginning that Smith and Jones was going to be different from any other
clinic in the world. It was going to use the 12 step programs and a lot of the
concepts that were part of that, but my main focus was going to be about
motivation and choices.

I stopped
using drugs and alcohol on August 1, 1998, and I stopped because I made a clear
and defined choice, not to ever do it again. It wasn’t the treatment program of
a clinic that “cured” me. It was my choice and the action that I took afterward
to support my decision.

I hated the
victim mentality and the soft “healing” approach that traditional addiction
treatment program for people that in my mind, needed a good ass-kicking.

I saw
myself as a soldier at war, but the war wasn’t with a phantom illness that
someone may or may not have been using as a good excuse to behave like a
complete asshole. The battle was with the people that were lying, manipulating
and hurting a lot of people, including themselves by doing stupid shit.

When
clients came to Smith and Jones, people signed forms stating that they were
fully aware that S&J was not a healthcare provider and that S&J
accepted no liability for anything.

This
document was of utmost importance for me in the clinic.

My
philosophy on addictions and for any other situation is that everyone,
including me, has a choice. Many addicts can choose to stop using, many
alcoholics can choose to stop drinking, many anorexics can choose to eat, many
video gamers can make a choice to turn the Xbox off.

But one
thing was for sure, I wasn’t a medical professional.

For years I
had been in the public eye as a no-nonsense coach who actually had little
respect for many of the traditional healthcare methods. I was especially
critical of the psychiatric system.

My theory
was that unless someone was suffering from real mental illness, they always had
a choice. Just like me. All the bad shit I have done in my life was my choice.
Like it or not, I have a dark side, and I never hid that from anyone.

But we must
imagine the unthinkable for a moment.

What if
addiction was not a disease like the medical community is telling us? What if
drug addicts used drugs because they damn well wanted to and when they were
confronted with the evil that they were doing, they blamed it all on some kind
of phantom disease and that by doing this, they had no responsibility anymore
for what they were doing. They had an excuse. They were victims, and they
didn’t need to go to prison. They needed soft and loving medical care because
they had a disease.

What if many
alcoholics were alcoholics because they liked being alcoholics? What if they
chose their drinking over their jobs, families, and responsibilities because
this is what they wanted to do? What if they liked to drink and be drunk
because it felt better then dealing with all the responsibilities that normal
people have to deal with every day?

What if
“video game addicts” were not addicts at all? What if they were mean and nasty
kids that shit on the feelings of everyone around them by sitting in the corner
for hours and hours killing “make-believe” people and monsters on a computer
screen. What if the parents of these kids were actually abusing their children
by not making them stop “playing” the video games because it gave the parents
some peace and quiet?

What about
these sweet young girls that were angry that they weren’t getting the attention
that they wanted in normal life discovered that they could get all the
attention in the world if they stopped eating? What if anorexia wasn’t real?

What if
“anorexia” was actually an out of control hunger strike? What if many of these
girls loved the power that they had over people around them by not eating? What
if they enjoyed watching their families struggle to try and make them happy so
that they would eat again?

What if some
(certainly not all) psychiatrists were the ones that kept this whole sick
system running by diagnosing them as ill, vulnerable people instead of throwing
them out of the house onto the street?

What if many
“sex addicts” were people that loved the feeling of lust and orgasm so much
that they wanted to have this feeling all day long and at all costs?

What if many
married men that are “hooked” on pornography are actually like little children
who are not willing to grow up and face the fact that their marriages are dead,
but they stay in them because they don’t want to lose their surrogate mothers?

What if the
“disease” of addiction was a scam that doctors, psychiatrists and addiction
treatment centers wholly supported because it was a huge money-making
enterprise? What if by “making” people “sick,” they all benefitted greatly from
having another “patient” to care for?

This
concept is a disturbing one. Over the last 25 years, I have worked with
thousands of alcoholics, drug addicts, video gamers, women with “eating
disorders” and all kinds of other people that came to me for “help” with their
addictions. I have “helped” many people find their way to Alcoholics Anonymous
and other “disease-based” treatment programs, and I opened the first
residential clinic in the world for “video game addicts” in 2006. I know what I
am talking about.

I believe
that sometimes, not always, a person that is using drugs or other chemicals
destructively may have a disease of sorts. But most times, the behavior is all
about something else and not a primary illness.

I used to
do a seminar called “Are you sick, or are you an asshole?”

It always
hit home with the clients that were there at the time. It is indeed a severe
question for someone who has been hurting and damaging people and then doing
drugs or some other kind of addictive activity.

In the
current addiction treatment business, the psychiatrists and the therapists that
have been trained in the disease model of addiction treatment immediately
suggest that the terrible behavior that someone is practicing is the result of
brain disease. This diagnosis takes away any concept of responsibility and
automatically turns the asshole into a patient.

I have met
countless families that have brought people to me because someone in their
family was not only destroying their own life but the lives of everyone around
them. These people are heroes.

I have met
mothers that tried everything to get their addict to stop doing what they were
doing without success. I have heard heartbreaking stories from brothers and
sisters that have not gotten anywhere near the attention that they needed and
deserved because their sibling was “hooked” on something or another. I have met
fathers that have done all they could to help his child. These people truly
have lived in a war zone.

But the
saddest thing of all is that these people often actually go crazy from living
with an addict that lies, cheats and steals all day long. They don’t know any
more what reality is. They don’t know what the truth is. They have been
contaminated by the addict that has drugs or alcohol to enjoy while they have
nothing but pain and sorrow.

And then,
to top it all off, the psychiatrist diagnoses him or her with some kind of
psychiatric illness, and this adds a terrible dynamic to an already sick family
system. They have no right anymore to be angry if someone is sick!  How can you be mad with a sick person? This, I
believe, is criminal. The only people that benefit from this nonsense is the
addict and the medical staff that is earning buckets full of cash by keeping
these people sick.

In all the
years of working with addicts, the ones that eventually got well were the ones
that had the courage and humility to admit the truth and face the consequences.
The relapse rate of the addiction treatment business in the world is appalling.
The addiction business is the only one that accepts failure as part of the
illness. This is an industry that actually keeps people sick.

I believe
that the difference between real diseases and addiction is the element of
choice. You can’t choose to have cancer. But you can select for freedom from
addiction at any time.

There was
an event in my own life that probably influenced this opinion of mine more than
anything else.

When I was
14 years old, my father went to his first meeting of Alcoholics Anonymous. His
drinking had spun entirely out of control, and life in our home was often
unbearable. When he drank too much, he sometimes became a violent asshole. We
were all delighted when he announced one day that he was going to his first AA
meeting.

That day,
while he was at the meeting, I and my mom and my sister waited at home
anxiously for him to return home. I still remember to this day how we all ran
around trying to look busy when he drove his car up the driveway.

He came
inside, and he called us all together. We sat at the kitchen table, and he
seemed happy. We waited to hear what he had to say.

“I have
learned some essential information. “he said. “I have learned that I have a
terrible, incurable disease called alcoholism, and this is why I sometimes
drink too much.”

We sat in
shock at the table. I was only 14, but I had been hit too many times when he
was drunk to be able to get my head around this information.

“So, what
does this mean,” I asked. “Are you dying”?

“No,” he
said. “It means that I have an illness, and this is why I sometimes drink more
then I should.”

He got up
out of his chair and walked to the liquor cabinet. He took a glass and filled
it with ice. We all watched in fear.

He grabbed
the bottle of whiskey, and he filled the glass with it.

He sat down
at the table again, and he cried real tears.

“I am
sick.” He said.

I remember
running up the stairs to my bedroom, and I dove onto my bed and put my head
under the pillow. I cried and cried. 

I didn’t
cry because my father had some kind of disease called alcoholism. I cried
because I felt like my life was now truly fucked. He drinks, become an asshole,
and now he has an excuse, I thought.

This event
formed me into who I am today and why I look at the “disease” concept of
addictions with skepticism. In the 50 years that followed this event, I have
had to deal with my own addictions and the addictions of others that I seemed
to attract to me like a magnet. I used the “disease” concept as an excuse for
my own appalling behavior for many years.

I don’t
have a choice to have the illness of addiction, but I always have a choice to
do something about it.

And so do you.

K.

5 februari 2020 – Ik ga voor vrijspraak

Hallo vrienden en vijanden.
Komende maand word ik verwacht bij de meervoudige strafkamer om terecht te staan voor een aantal tenlasteleggingen tegen mij.

Ik ga voor vrijspraak - Keith Bakker Official Blog

Ik zit in een enorm gevaarlijke positie omdat deze
tenlasteleggingen onwaar zijn. Zoals in vele zedenzaken, is het op een aantal
belangrijke punten haar woord, tegen dat van mij.

Mijn aangeefster (dus niet het slachtoffer) is op 6
september 2018 samen met haar zeer wrokkige vader, naar de politie gestapt om
valse aangifte tegen mij te doen. Deze vader heeft zijn dochter gedwongen om
aangifte te doen, door tegen haar te zeggen dat ze uit de familie gezet zou
worden wanneer ze dit niet zou doen. Hier is ook hard bewijs voor.

Samen met mijn advocaten Micheal Ruperti en Patrick van der Meij van Cleerdin & Hamer, zijn we de afgelopen tijd bezig geweest met de voorbereidingen voor de rechtszaak. Het wordt moeilijk voor me, maar uiteindelijk zal ik vertrouwen moeten hebben in een onbevooroordeelde rechter. Als ik dan ook een eerlijke rechtszaak krijg, zal ik vrijgesproken worden van alle tenlasteleggingen.

Enerzijds vind ik het vreselijk dat deze rechtsdwaling op de eerste plaats al de rechtbank heeft gehaald. Anderzijds ben ik blij dat ik de kans krijg om eventueel vrijgesproken te worden.

Ik schrijf nu voor gerechtigheid en als de zaak geseponeerd zou worden zal ik geen naamzuivering krijgen. Ook een rehabiliterende vrijspraak komt in een zedenzaak niet of nauwelijks voor.

De openbaarheid van de zaak zoals deze nu is, is werkelijk een ramp voor alle betrokkenen en onze naasten. Later zullen mijn kinderen geconfronteerd worden met wat hun vader wel of niet gedaan heeft en daar maak ik mij grote zorgen om.

Ik heb een moeilijke keuze gemaakt door te kiezen voor volledige openheid in deze zaak

Ook hier op mijn blog. Dit omdat ik geforceerd ben de
openbaarheid te accepteren welke ik zal moeten ondergaan in de rechtszaak, de
media en daaromheen.

Het OM zal alles doen om mij als een monster af te schilderen omdat alle wettelijk en overtuigend bewijs ontbreekt. Om een veroordeling te krijgen, moeten ze haast wel een rechter hebben die de Telegraaf leest of naar RTL Boulevard kijkt met John van den Heuvel als moraalridder in de hoofdrol.

Wat wel duidelijk is in de zaak die het OM in elkaar heeft geknutseld, is dat er eigenlijk twee delen zijn in dit verhaal.

We hebben het dan over het hulpverleningsgedeelte en het
seksuele deel. Door deze twee aspecten bij elkaar te voegen, willen ze een gelijkwaardige
relatie omtoveren tot misdaad.

Bij het seksuele deel van deze zaak is er geen grijs gebied.
De aangeefster heeft aangifte gedaan wegens ontucht. Zij beweert dat de seks
tussen ons tegen haar wil was, dat dit is gebeurd toen ze minderjarig was en
dat ik vanuit een hulpverlenersrol handelde.

Voor mij zijn er tenminste twee dingen volkomen duidelijk.
Ten eerste was er geen enkel seksueel contact tussen de aangeefster en mij tot
november 2017. Er was toen sprake van een trio situatie, waar ik wel spijt van
heb, tussen mij, de aangeefster en haar moeder(!). De aangeefster was op dat
moment achttien jaar. Ze heeft hier opzettelijk valse aangifte gedaan en dit
zal ook ondersteund worden in de rechtszaal met hard bewijs.

Ten tweede is het feit dat ze beweert dat de seks tegen haar
wil was, niets anders dan een slinkse manier om zichzelf van alle
verantwoordelijkheid te ontslaan door zichzelf in een slachtofferrol te
positioneren. Ik was er bij en ik weet wat er gebeurd is.

Van de ongeveer vijfhonderd keer dat wij seks hadden in de periode van november 2017 tot september 2018 (gemiddeld drie keer per dag), was het niet alleen gewillig van beide kanten, maar ook volledig gelijkwaardig.

Ik heb uiteindelijk toch besloten om het zo weinig mogelijk over de seks te hebben in dit publieke forum. Het is simpelweg niet netjes om waarvan ik dacht dat het een liefdesrelatie was, nog meer te verlagen dan nu al het geval is.

Mijn advocaten zullen zich in de rechtbank uitvoerig verweren over het seksuele deel van de zaak. Er is veel bewijs dat dit van beide kanten kwam en dat wij beiden verantwoordelijk zijn voor alles wat er is gebeurd op seksueel gebied. Er was geen seksueel contact voor haar achttiende, en op het moment dat dit wel heeft plaatsgevonden, heeft zij er zelf om gevraagd. Ze heeft hier keihard over gelogen.

Er is ook geen grijs gebied wat betreft het beroepsverbod. Ik was haar hulpverlener niet.

Hoewel ik wel als vriend van de familie twee interventiegesprekken met haar en een groep mensen heb gevoerd. Hier heb ik het ook uitvoerig gehad in ‘The Inconvenient Truth’. (Pas twintig maanden later is mijn relatie met de aangeefster seksueel geworden. Ik neem hier volle verantwoordelijkheid voor). Een losgeslagen OvJ zal dit misschien hulpverlening willen noemen. De rechter moet uiteindelijk bepalen.

Wat ook nog speelt, iets waar ik het nog weinig over heb gehad, is de dynamiek van de relatie die ik had met haar ouders. Hier zal ik de komende weken nog veel over bloggen.

Ik heb totaal geen illusies, ik sta al met 100-0 achter. Ook wegens mijn verleden ben ik niet bepaald geloofwaardig voor het grote publiek.

Wat ook meespeelt is dat mijn aangeefster al bij voorbaat
onvoorwaardelijk wordt geloofd. Zoals in veel zedenzaken het geval is. Hierdoor
sta ik als verdachte al direct in een haast kansloze positie. Want als een
vrouw zegt dat ze is misbruikt, dan is ze dat ook. Deze opvatting is voor
bijvoorbeeld slachtofferhulp volledig juist, maar juridisch gezien is dit
natuurlijk onzin.

Ik hoop dat de rechtszaak wat duidelijkheid kan geven over
mijn keuzes en dat ik rechtvaardigheid zal krijgen door een onbevooroordeelde
rechter. Het is een tragisch verhaal en ik zie duidelijk dat ik de rode draad
ben in alles wat er nu wel, of niet gebeurd is. Ik zal mijn deel in deze
situatie dan ook niet kleiner maken dan dat het is. Het is niet meer, maar ook
niet minder dan vijftig procent.

In de volgende blogs zal ik het gaan hebben over mijn zogenaamde beroepsverbod en hoe justitie dat gebruikt om mij de cel in te krijgen. 

K.

13 januari 2020 – Wederhoor

In de journalistiek is het de goede gewoonte om iemand de kans te geven om zijn/haar kant van een verhaal te belichten, welke eventueel in de media gepubliceerd gaat worden. Men noemt dit ook wel wederhoor.

Wederhoor - Keith Bakker Official Blog

Op 8 januari jongstleden was er in mijn zaak een zogenaamde
pro-formazitting. Deze pro-formazitting was belangrijk om een aantal redenen.
Eén van die redenen is dat de voorlopige hechtenis van de verdachte getoetst
kan worden. De tweede reden is dat de advocaat van de verdachte hier de eerste
kans krijgt om zijn verhaal te doen. Het is ook het moment voor het OM om alles
op tafel te leggen waarvan ze denken dat dit nodig is om tot een veroordeling
te komen.

Samen met mijn advocaten heb ik besloten om niet naar de
zitting te komen omdat mijn aanwezigheid geen toegevoegde waarde zou hebben.
Ook vond ik het beter om niet te gaan omdat ik nog steeds boos ben over de
gerechtelijke dwaling die nu plaatsvindt in mijn zaak. Ik weet van mezelf dat
ik nogal emotioneel kan reageren en dat is in dit geval het laatste wat we
kunnen gebruiken.

Meteen na de zitting hoorde ik via een telefoongesprek precies hoe de zitting was verlopen. Ik besefte me toen dat het inderdaad maar goed is geweest dat ik niet aanwezig was. Het is overduidelijk één grote bullshitshow en ik moet me inhouden.

Elk woord dat de officier van justitie heeft gebruikt was zorgvuldig gekozen om mij in een kwaad daglicht te zetten.

In deze zaak hopen ze dat ze enkel door een ‘geschokte
rechtsorde’ een veroordeling zullen krijgen. Er is geen enkel bewijs omdat wat
mijn aangeefster beweert simpelweg niet gebeurd is. Ik ben daar ook nooit bang
voor geweest.

Maar mijn zaak gaat niet om bewijs. Het gaat om goede publiciteit voor de officier van justitie die erg van camera’s houdt. Het gaat ook om een gevaarlijke vrouw die het oudste wapen ter wereld gebruikt om mij kapot te krijgen. Dat wapen is natuurlijk: Seks.

Maar op die dag zijn er in de rechtszaal nog meer onwaarheden en leugens verspreidt. Dit is natuurlijk klakkeloos overgenomen door de media.

Ik zal in dit blog dan ook wederhoor geven over de belangrijkste leugens die door de media zijn verspreid na de theatershow van het OM. De volgende quote komt uit een artikel in de telegraaf van 9 januari.

“Volgens de officier van justitie heeft Keith Bakker inmiddels toegegeven dat hij het meisje vroeg om die brief te schrijven. Hij heeft de tekst gedicteerd en heeft daarmee een staaltje laten zien van zijn manipulerend gedrag.”

Wat een gelul!

Dit is de brief waar ze het over hebben en ik zal uitleg geven hoe dit tot stand is gekomen.

Beste (naam Advocaat),

Naar aanleiding van de ingewikkelde situatie van de afgelopen tijd
mail ik U. Ik ben DNJ, XX-XX-1999 en ik wil graag een aantal zaken duidelijk
maken naar u over mijn relatie tussen Keith Bakker en mij.

Omdat er nu meerdere mensen bij betrokken zijn, inclusief leden
van de kerk in Amsterdam en mijn vader AJ en een jongen met wie ik een
eenmalige verhouding heb gehad 2 weken geleden, wil ik een aantal punten
duidelijk maken.

Ik heb Keith Bakker voor het eerst ontmoet in februari 2016. Hij werd goede vrienden met mijn hele gezin inclusief mijzelf. Hij was op geen enkel moment hulpverlener of therapeut voor mij en mijn gezin. Oorspronkelijk wilde mijn vader zaken met Keith Bakker doen, maar Keith wilde dat niet. Mijn ouders hadden veel problemen met elkaar en ik leed daaronder.

Keith Bakker heeft mij aangeraden om goede professionele hulp te zoeken en hij heeft dit ook aangeraden aan mijn ouders ieder persoonlijk. Keith Bakker gaf meerdere malen aan dat hij in geen enkel opzicht hulpverlener wilde of kon zijn. Mijn ouders hebben in die tijd zelf besloten uit elkaar te gaan en te gaan scheiden.

In maart 2017 had Keith een leeg huis in Hilversum, omdat hij naar
Amsterdam was verhuist. Mijn ouders, Keith en ik hebben besloten dat ik dat
huis voor een tijd mocht wonen, omdat Keith een opzegtermijn had voor het huis
in Hilversum en ik heel graag uit huis wilde.

In oktober 2017 was het contract verlopen in Hilversum waardoor ik eruit moest. Mijn moeder en ik hebben Keith gevraagd of ik in de logeerkamer mocht wonen in zijn nieuwe huis, op de Oudezijds Voorburgwal, omdat ik niet terug kon naar mijn moeder, omdat zij geen ruimte had in haar vakantiehuisje(waar zij toen der tijd woonde) en ik ook niet terug kon naar mijn vader omdat hij mijn kamer had verhuurd. Ik was toen 18 jaar oud.

Er is van februari 2016 tot november 2017 geen enkel sexueel/ fisiek contact geweest tussen Keith Bakker en mij. Wij waren goede gelijkwaardige vrienden en niets meer.

Om mijn huur aan hem te betalen voor mijn eigen kamer in zijn woning in Amsterdam, deed ik oppas werk tot aan heden, het huis netjes houden en andere administratieve dingen die ik kon doen voor zijn bedrijven. Ik zag het niet aankomen, maar ik werd verliefd op Keith en op een bepaald moment in november 2017 heb ik hem gevraagd om seks met mij te hebben. Dat hebben wij gedaan en wij zijn allebei zeer verliefd geworden op elkaar. Wij hadden van november 2017 tot heden een geheime, exclusieve relatie met elkaar.

Op 20 juli 2018 ben ik vreemd gegaan met een ex client van Keith. Hij heeft ons betrapt en hij vertelde mij dat hij mij nooit meer wilde zien. In mijn wanhoop heb ik een aantal mensen dicht bij mij verteld over mijn verhouding met Keith Bakker. Ik deed dit met geen kwade opzet. Ik wil Keith niet beschadigen, pijn doen of zwart maken, omdat hij niets heeft gedaan dat ik niet wilde.

Er is nu een moeilijke situatie ontstaan omdat erover wordt
gesproken, maar dat wilde ik niet en heb dit ook gezegd tegen de mensen die ik
in vertrouwen nam.

Ik maak mij zorgen over de acties die mijn vader en leden van de kerk misschien willen gaan ondernemen om Keith te beschadigen en ik wil dit niet. Ik heb momenteel geen contact meer met de leden van de kerk en mijn vader, omdat zij mijn grenzen niet accepteerde.

Met deze brief wil ik voor 1 keer en altijd getuigen dat Keith Bakker nooit mijn hulpverlener geweest is in welke vorm dan ook, dat er nooit iet seksueels of fysiek gebeurd is tussen ons tot ik in zijn huis woonde in november 2017 en voor ik 18 jaar oud was en er is nooit iets seksueel of fysieks gebeurd tegen mijn wil en waar ik niet zelf voor heb gevraagd.


Om onduidelijkheid te voorkomen wil ik graag volgende week langskomen bij u op kantoor om deze brief in jou bijzijn te tekenen.


met
vriendelijke groet,

DNJ

DNJ en ik hadden voor bijna een jaar een geheime relatie. We hadden wat je noemt, een sugardaddy-relatie en dit was voor ons allebei helemaal duidelijk.

Ik kreeg zogenaamde liefde en zij kreeg geld, niets meer en
niets minder. Eigenlijk best wel zielig. Van mijn kant was er wel één conditie
om die relatie met haar te hebben. De conditie was dat ze geen seks zou hebben
met mijn coaching cliënten. That’s it.

En laat dit nu precies zijn wat ze heeft gedaan. Maandenlang lag ze te seksen met een wannabe-rapper in de woning die ik voor haar betaalde. Ze kreeg van mij tussen de drie- en vijfduizend(!) euro per maand voor een luxeleven in Amsterdam. Dit was ook inclusief huur voor haar eigen appartement. Ik kwam achter haar bedrog en ik dreigde haar op straat te zetten. Ik was er woedend over.

Na een tijdje zocht ze weer contact met me. Onder andere het volgende citaat uit haar aangifte bevestigt dit ook.

Politie: Dus één maand daarna, de tweede periode dat je contact hebt gehad, dat heeft nog een maand geduurd zeg maar?
DNJ: Ja.
Politie: Ruim een maand, ja ok. Soms komt het niet helemaal uit het verhaal opgerezen zal ik maar zeggen. Vanwaar was dat je weer contact zocht met Keith? Die tweede periode nadat je voor jezelf al had vastgesteld van, nou daar ben ik klaar mee.

DNJ:
 Ja.


Politie: En dan komt er toch weer contact tot stand dat een maand duurt.
DNJ: Ja precies, ik snap het nog steeds niet helemaal voor mezelf, maar het was… ik… ik zat toen weer bij mijn vader, en ik logeerde overal enzo en toen ging ik dingen missen ofzo. Want ja, je bent tweeënhalf jaar met die persoon bezig geweest en ik had voor de rest eigenlijk niemand. Dat was de persoon waar ik naartoe ging als ik me niet zo fijn voelde als… waar ik… ik heb ook wel kunnen lachen met hem. Er zijn nare dingen gebeurd maar ook wel leuke.

Politie: Ja natuurlijk.
DNJ: Dus je gaat ook zeg maar, dingen missen ofzo. Ik had niks meer, ook mijn werk was voor hem natuurlijk, oppassen en ik deed websites. Dat viel ook weg en mijn hele sociale omgeving was om hem gebouwd zeg maar.
Politie: Ja.

DNJ: Dus van de één op de andere dag had ik niets meer.
Politie: Nee.

In de week nadat ik haar had betrapt ben ik naar Londen gegaan.

Toen ik daar was naam ze contact met mij op en ze vroeg me
of ik haar wilde vergeven. Maar in diezelfde week heeft ze tegen haar ouders
een heel lulverhaal opgehangen. Ook tegen mensen in de kerk die ik kende, over
hoe ze slachtoffer was van mij.

DNJ en ik besloten samen om onze relatie nog een kans te geven en ik keerde toen terug naar Amsterdam. Ze speelde toen al spelletjes. Ze had natuurlijk een arrangement met een oudere man en ze wilde niet dat mensen dit zouden weten.

Ik heb haar toen gezegd dat wanneer ze met mij verder wilde, ze precies op papier zou moeten zetten hoe het tussen ons gegaan is.

De vader van DNJ heeft toen onze relatie aan het licht kwam,
tegen haar gezegd dat hij naar de media wilde stappen met het verhaal over de
relatie tussen mij en haar. Ik vertrouwde hem niet en ik wilde de waarheid
zwart op wit hebben staan voor het geval ik dit ooit nodig zou hebben. Ik had
die waarheid nodig.

Zij heeft die brief geschreven en ik heb niets gedicteerd. Toen ik de brief las, wilde ik eigenlijk dat ze de trio met haar moeder en de wietteelt van haar vader ook zou benoemen, maar dit wilde ze niet. Dit heeft ze dan ook niet gedaan. De brief kwam van haar hand en alles wat erin staat is waarheid. Het is misschien wel de enige keer dat deze leugenachtige golddigger de waarheid heeft verteld.

Naar mijn mening zijn zij en haar familie, berekenende en enge mensen.

Ze wisten dat de brieven die ze heeft geschreven, hun hele verhaal konden neerhalen. Ze doen er nu dan ook alles aan om dit ontzettend duidelijke statement te ontkrachten. De media pikt dit op en gaat ermee aan de haal omdat het OM dit in de rechtszaal beweert. Zij wilde mij terug omdat ze geen geld had. Ze kon ook niet terecht bij haar ouders. Ik wilde mezelf beschermen met de waarheid, daar is niets mis mee.

De leugen dat ik de brief aan haar gedicteerd zou hebben, is niets meer dan een poging van haar om zichzelf en haar leugens in te dekken.

Het is ongelooflijk dat zelfs zo’n duidelijke brief, waarvan de aangeefster heeft toegeven dat ze die heeft geschreven, in twijfel wordt gebracht. Waarom doen ze dit? Omdat dit ‘The Inconvenient Truth’ is.

Deze zaak zal ongetwijfeld een media heksenjacht worden. Het
is jammer dat ze nu al meedoen door onwaarheden te publiceren om mij aan de
schandpaal te nagelen. Schaam je. Jullie willen allemaal een grote-boze-wolf-verhaal.
Ondanks het duidelijke bewijs dat het anders is, wordt dit compleet genegeerd.

Als het zo was dat ze onder dwang dingen van mij moest opschrijven, hoe kan het dan dat alle intieme chats in mijn verhaal, dateren nadat de bewuste brief is geschreven?

Kom op idioten, face reality!

Dit was mijn wederhoor.

K.

8 januari 2020 – Aangiftes

Komende week zal ik drie aangiftes doen. Tenminste, als het OM zich aan hun woord houdt door mij hiervoor de gelegenheid te geven. Mijn advocaat zal hier morgen werk van maken.

Aangiftes - Keith Bakker Official Blog

Ten eerste zal ik aangiftes doen tegen de jonge vrouw die mij valselijk beschuldigt. Dit zal zijn voor het doen van valse aangifte, oplichting, smaad en laster en diefstal van een laptop. Ten tweede zal ik aangifte doen tegen haar liegende moeder wegens aanranding. Ten derde zal ik aangifte doen tegen de vader van de aangeefster wegens diefstal en vernieling.

Ik zal dan ook alle uitgeschreven aangiftes in de openbaarheid op mijn blog plaatsen, inclusief alle details. You want a fight? You can get a fight.

Vandaag was wat ze noemen een ‘pro-formazitting’ in de heksenjacht welke het OM tegen mij is begonnen in de rechtbank in Amsterdam.

Ik was er vandaag niet bij omdat ik realistisch genoeg ben om te weten dat mijn aanwezigheid niets zou toevoegen, ik ben tenslotte al veroordeeld. Ook deed ik dit uit bescherming tegen mijn eigen woede over de keiharde leugens die de officier van justitie de wereld in helpt. Er bestaat namelijk een zeer grote kans dat ik mijn woede niet kan inhouden wanneer zij haar giftige leugens de wereld in spuugt in de rechtszaal. Dit zou voor mij alleen maar meer problemen opleveren.

Ik word door vreselijke mensen beschuldigd van vreselijke dingen, nogmaals, ik ben al veroordeeld.

Deze hele zaak is een show welke is aangewakkerd door een jonge golddigger die een tijdelijke sugardaddy had gevonden in mij. Er zijn op deze wereld miljoenen mannen die een geheime relatie met een jongere vrouw die enkel op zoek zijn naar een luxeleven. Is dit wijs? Nee. Gebeurt dit overal? Ja.

Deze jonge vrouw is gevaarlijk en ik zit nu in de serieuze problemen. Ze kan liegen als de beste en ik ben Keith Bakker. Wie gelooft men eerder? Er is geen schijn van kans dat een rechter het lef zou hebben om mij vrij te spreken, het is tenslotte allemaal part of the show.

Heb ik een sugardaddy-relatie gehad met de oppas van mijn kids, die ik door dit gedoe niet meer zie? Ja. Was ze toen boven de achttien? Jazeker. Was ik haar hulpverlener? Nee. Heeft ze meer dan dertigduizend euro van mijn geld opgemaakt? Ja. Heb ik iets illegaals met haar gedaan? Nee. Zal ik veroordeeld worden door haar leugens? Waarschijnlijk wel.

Eén ding is zeker: Ik sta met 50 – 0 achter. Mijn tegenstanders zijn leugenachtig en gevaarlijk. Met zedenzaken hoeft het alleen maar aannemelijk te zijn dat iets waar is om tot een veroordeling te komen.

Ik zal strijden als een leeuw omdat ik valselijk word beschuldigd door deze golddigger.

Deze strijd is pas vandaag begonnen. Ik heb niets meer te verliezen. Alleen al de beschuldiging van haar kant, is genoeg om mijn leven te ruïneren. Zij wist dit dondersgoed op het moment dat zij aangifte deed. Maar mijn geest is sterk en ik ben strijdlustig, ik ben onschuldig maar ook ben ik al veroordeeld.

Het is tijd voor mannen om op te staan tegen kwaadwillende vrouwen die smerige trucs uithalen door slachtoffer te spelen. En ik ben de eerste die dat zal doen!

K.

1 januari 2020 – Sugardaddy?

Mijn verhaal - Keith Bakker Official Blog

Een paar dagen geleden kreeg ik iets te lezen wat mij bijna van mijn stoel liet vallen van verbazing. In het dossier dat het OM in elkaar heeft geknutseld om een veroordeling te krijgen, kwam ik namelijk een misselijkmakend document tegen.

Sugardaddy - Keith Bakker Official Blog

Het document was een bevestiging van Fonds Slachtofferhulp aan de aangeefster, dat ze eerder dit jaar tienduizend(!) euro van dit fonds heeft ontvangen. Laat ik beginnen met de vraag waarom ze dit bedrag heeft ontvangen terwijl er niet eens is bewezen dat ze slachtoffer is? Ze is geen slachtoffer, totdat de rechtbank dit heeft beslist.

Alleen al het feit dat ze dit heeft aangevraagd is voor mij ongelooflijk! Pure oplichting en zelfverrijking. In hetzelfde document staat ook dat slachtofferhulp dit bedrag heeft uitgekeerd onder andere als zogenaamde erkenning voor het feit dat ze slachtoffer is. Dat ze dit nu doet is een schande en daarbovenop een messteek naar de echte slachtoffers van seksueel misbruik. Zij en ik hadden duidelijke afspraken. Tot het door een rechtbank is toegekend is ze helemaal geen slachtoffer. En zelfs dan hoeft dit altijd zo te zijn.

Het is vandaag 1 januari en ik zit in de gevangenis als het resultaat van mijn eigen keuzes. Happy New Year!

Mijn gezondheid gaat snel achteruit, maar daar zit ik niet zo mee.
Door drieëntwintig kilo af te vallen heb ik eindelijk die buikspieren die ik
altijd al wilde hebben. Elk nadeel heeft z’n voordeel zal ik maar zeggen.

Wanneer ik vanuit mijn cel naar buiten kijk, zie ik vliegtuigen komen en gaan. Verderop zie ik de snelweg met daar achter de hoge gebouwen. Het uitzicht vanuit mijn cel is werkelijk fenomenaal, in betere tijden zou men veel geld moeten betalen voor een uitzicht als dit. Dankzij de Koning himself, is dit uitzicht vandaag gratis.

De afgelopen maanden heb ik veel geblogd. Wanneer ik dit allemaal teruglees zie ik een wanhopige, gekwetste, boze en verdrietige man.

Dit wil ik liever niet zien, want ik ben tenslotte in deze
situatie terechtgekomen door de keuzes die ik zelf heb gemaakt. Ik zie dit echt
wel, ik heb ook hier ook zeker een aandeel in, maar zeker niet alles. Ik had
namelijk een afspraak met een jongere vrouw, die achteraf gezien best wel dom
was. Wat zeker is, is dat wij geen van beiden slachtoffer zijn. Zij niet en ik
niet.

Eigenlijk had ik besloten te wachten tot de inhoudelijke
behandeling van de zaak om over de afspraak tussen ons te spreken. Zelfs na
alles wat ze mij geflikt heeft, was er een deel in mij dat haar op de één of
andere manier toch wilde beschermen. (Soms lijkt het wel op het Stockholmsyndroom.) Dit
wilde ik doen omdat deze afspraak de hele dynamiek van dit alles zou
veranderen. Het feit dat deze afspraak er was, verandert haar claims slachtoffer te zijn naar het zijn van medeverdachte of dader.

In november 2017, ongeveer twee weken nadat de seksuele relatie tussen mij en de achttienjarige nanny van mijn kids is ontstaan, kwam de dag dat we het gesprek moesten hebben over wat we nu precies hadden samen. We moesten dus bespreken wat of hoe we onze relatie zouden noemen en hoe hiermee om te gaan. Er was duidelijkheid nodig tussen ons, dat was het belangrijkste.

We waren wel realistisch over het feit dat ik haar over de lange termijn niets kon bieden.

Ik was te oud en zij wilde een gezin. Alleen al het feit dat
we moesten liegen over wat we samen hadden, had genoeg moeten zijn om het
seksuele aspect te stoppen en terug te gaan naar de oude situatie. We hadden in
principe wel een relatie, maar het had geen naam.

Alles tussen ons moest duidelijk zijn en besproken worden. Wat we deden was in geen enkel opzicht illegaal, we waren volwassen mensen die de keuze hadden gemaakt om een seksuele relatie met elkaar aan te gaan. Achteraf gezien is dit natuurlijk heel dom, maar het is wat het is. We bespraken samen om het seksuele aspect van onze relatie te stoppen maar dat wilden we allebei niet. Het was gewoon te goed.

Het hebben van een normale relatie met elkaar was ook geen optie. Ik was veel te oud en ik was Keith Bakker. No way!

Ik zei dan ook tegen haar dat ik wat we hadden, geen relatie wilde noemen en zij was het daar ook mee eens. Feit is dat er iets gaande was tussen ons. Hoe je het ook wilt noemen, het was heftig en intens voor ons allebei. Het geheime stuk maakte alles extra spannend. Ik zei tegen haar dat ik er no matter what, altijd voor haar zou zijn. Zij zei hetzelfde. Eigenlijk waren we beiden gestoord, wat een onzin allemaal.

Toen maakte ik een grapje, dat eigenlijk geen grapje was.

Ik stelde voor dat ze mijn maîtresse zou worden. Geen lange
termijn verbintenis, maar op het moment dat het ‘aan’ was tussen ons, hadden we
tenminste duidelijkheid naar elkaar toe. We spraken af dat ik haar in elk
opzicht financieel zou ondersteunen. Ik wilde haar een leven geven gevuld met
luxe en dat is ook precies wat zij zelf wilde. Vanaf dat moment was ze mijn maîtresse
en gingen we verder met ons duistere geheim.

Een jaar lang gaf ik haar een ongelooflijk luxeleven. Zij deed op haar beurt alsof ze van me hield en met niemand anders naar bed zou gaan. Het was gewoon een afspraak tussen ons.

In de periode van oktober 2017 tot en met augustus 2018 heeft ze tussen de drie- en de vijfduizend(!) euro per maand van mij gekregen.

Dit is inclusief de huur voor haar eigen appartement. Ze leefde het leven van een prinses en voor lange tijd was dit ook leuk. Ze hield van het luxeleven en door bij mij te zijn kreeg ze dat ook.

Dat ik zo ontzettend verliefd zou worden op dit meisje heb nooit zien aankomen. Als ik haar woorden van toen moest geloven, voelde zij precies hetzelfde.

In juli 2018, nadat ik haar op heterdaad betrapte met een
ex-client van me, veranderde alles. Natuurlijk was zij hier niet blij mee. De
geldkraan dreigde dicht te gaan en het was toch wel klaar tussen ons. Nadat dit gebeurd was, heeft ze uiteindelijk haar excuses aangeboden en zei dat ze hier veel spijt van had. We zijn daarna nog een maand bij elkaar geweest en maakten samen plannen om te verhuizen naar het buitenland.

Ze had haar ouders toen al verteld van onze relatie. Haar vader zei haar meermaals dat ze moest kiezen tussen hen of mij. Ik kan goed begrijpen dat ze voor haar familie heeft gekozen in plaats van mij, dat mag. Maar wat hierna gebeurde, vind ik nog wel het ergste.

Haar vader heeft haar gedwongen om aangifte tegen mij te doen door in feite tegen haar te zeggen dat hij wel haar vader wilde zijn, maar alleen als zij aangifte zou gaan doen.

Dus vanaf dat moment is ze gaan beweren dat we seks hebben
gehad voor haar achttiende. Bovendien beweert ze dat de seks tegen haar wil was
en in een afhankelijkheidsrelatie. Ze noemen dit dan ‘gekwalificeerde
verkrachting’. Ze doet dit dus puur om mij kapot te maken en zichzelf te
beschermen.

Misschien deed ze dit ook wel om gezichtsverlies tegenover
haar familie tegen te gaan omdat ze zoveel schaamte had over wat we gedaan
hadden. Ik kan het me wel voorstellen hoor, ik zou het ook niet leuk vinden als
mensen wisten dat ik met Keith Bakker naar bed ben geweest 😉

Maar hoe rijm je dit? Eén of twee keer seks hebben tegen je wil is mogelijk, maar een jaar lang op regelmatige basis vrijwillig en gewild seks hebben? Dat lijkt me sterk. Daarbovenop neem je tussen de drie- en vijfduizend euro per maand aan van de persoon welke je later beschuldigd? Give me a f*king break please!

Wat onze relatie was? Het was zielig. Ik zag seks en liefde en zij wilde geld en luxe. Het is simpelweg ‘the oldest story in the book’ en ik ben hier met open ogen ingestapt.

Haar liefde voor mij was een illusie waar ik veel voor
betaalde. Ik wou dat ik in de kerstman had geloofd in plaats van haar.  De kerstman doet namelijk geen valse
aangifte.

Maar één ding moet ik wel zeggen. Voor een korte periode in
2017-2018 dacht ik de grote liefde van mijn leven te hebben gevonden. Zou ik nu
dezelfde keuze maken als toen? Nee, maar ik ben dankbaar voor de korte tijd dat
het duurde, waarin ik voor even onvoorwaardelijke liefde heb gevoeld.

Happy New Year lieve lezers, 2020 wordt een jaar van new
beginnings. God bless us all.

K.

 

 

23 december 2019 – Beroepsverbod

Beroepsverbod - Keith Bakker Official Blog

Op dit moment zijn er twee zaken waar ik voor vervolgd word.
Ten eerste het totaal verzonnen seksueel misbruik. Ten tweede beweert het OM dat ik mijn beroepsverbod heb overtreden welke de rechtbank mij in 2012 heeft opgelegd.

Beroepsverbod - Keith Bakker Official Blog

In het dossier wordt het als volgt omschreven:

(Overtreden beroepsverbod ex.art SR28, lid 1, sub 5) (Hij die een recht uitoefent wetende dat hij daarvan bij rechtelijke uitspraak is ontzegd, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie)

In mijn voorgaande blogs heb ik het vaak gehad over mijn rol in het leven van mijn ex en haar familie. Het OM beweert dat ik een hulpverlenersrol had en ik zeg dat dit niet zo was. Veel van deze zaak heeft te maken met perceptie en ik kan natuurlijk niet zien wat er omgaat in de belevingswereld van een ander. Ik weet hoe het zit, want ik was er bij en ik was volkomen duidelijk dat ik geen hulpverlener was voor haar.

Neemt niet weg dat het lastig is. Het seksuele aspect van de zaak is honderd procent duidelijk. Ik had een relatie met een jonge vrouw die boven de achttien was en dit was in mijn beleving volledig vrijwillig en gewild door ons allebei. Er is hier geen grijs gebied, ik heb niets illegaals gedaan in mijn omgang met mijn ex, punt.

Maar de vraag of ik hulpverlener was, blijft een issue voor het OM.

Ze willen mij natuurlijk maar al te graag in een machtspositie plaatsen tegenover mijn ex, zodat vrijwillige seks een misdrijf wordt. Ik kan bewijzen dat ik hier heel duidelijk over was en dat ik geen hulpverlener was voor haar. Dit blog gaat niet over het seksuele aspect met mijn ex maar het gaat over het al dan niet overtreden van het beroepsverbod.

In 2012 ben ik veroordeeld voor seksueel misbruik. Ik kreeg een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd en daarbij een beroepsverbod van tien jaar. De woorden in de uitspraak waren dat ik tien jaar mijn beroep niet mocht uitoefenen in de maatschappelijke- of gezondheidszorg.

De gevangenisstraf was duidelijk, het beroepsverbod was allesbehalve duidelijk.

Voor mijn veroordeling was ik eigenaar van een verslavingskliniek. Ik had een eigen televisieprogramma en ik werd door velen gezien als de verslavingsgoeroe van Nederland. Helaas maakte ik fouten in de strijd en ik heb hier mijn volledige verantwoordelijkheid voor genomen. Ook voor een aantal dingen welke regelrechte leugens waren. Dit deed ik omdat ik kapitein was van dit schip.

Coaching is niet wat ik doe maar wie ik ben.

Het is een deel van mij. Het is zelfs zo’n groot deel van mij geworden, dat normale gesprekken al snel als coaching-gesprekken gezien kunnen worden. Nadat ik vrijkwam in 2014 heb ik contact opgenomen met mijn advocaat met de vraag wat mijn beroepsverbod nu precies betekende. Ik werkte in het verleden namelijk niet als zorgverlener, maar als coach. Ik vond het dan ook vreemd dat mijn beroepsverbod gold voor werk in de zorg.

Mijn advocaat vertelde mij dat ze geen idee had wat mijn beroepsverbod precies inhield omdat het maar twee zinnetjes waren. Bovendien was het gewoon erg onduidelijk. Ik heb toen besloten om te gaan informeren bij de reclassering. Na vele gesprekken over wat ik wel en niet mocht doen werd besloten dat ik weer mocht gaan coachen. Dit keer wel alleen maar mannen.

Ik mocht van de reclassering dus weer aan de slag als verslavingscoach en zij hebben dit getoetst bij het OM.

Wat ze wel zeiden was dat ik geen vrouwen één-op-één mocht coachen. Maar in groepsverband zou dit nog wel bespreekbaar zijn. Ik was hier erg blij om, want verslaafden coachen was mijn roeping en ik vond het ook erg leuk om te doen. Geld of geen geld.

In 2015 liet ik in een bericht op internet weten dat ik weer beschikbaar was als coach voor mannen. Het nieuws werd opgepikt door de media en Han Koch van de krant Trouw heeft dit nog onderzocht. Hij vond het maar vreemd. Hij heeft contact opgenomen met het OM en de reclassering en heeft van beide partijen bevestiging gehad dat ik weer mocht werken.

Op 13 februari 2015 plaatste Trouw het volgende artikel:

Veroordeelde goeroe gaat in de herkansing

“De verslavingsgoeroe Keith Bakker heeft een nieuwe missie. Hij gaat mensen motiveren een ‘beter mens’ te worden. De man die in april 2012 werd veroordeeld tot vijf jaar celstraf wegens seksueel misbruik van zeven meisjes en jonge vrouwen zegt mensen te willen helpen die net als hij in het leven hebben gefaald. Bakker (54) begint in april met het geven van seminars en is dan ook beschikbaar voor mensen die van zijn hulp gebruik willen maken.

Han Koch 13 februari 2015, 8:57

De stap die Bakker zet, uitgelegd in zijn weblog op internet, lijkt moeilijk te rijmen met de uitspraak van de Amsterdamse rechter. Die legde Bakker niet alleen een meerjarige celstraf op, maar formuleerde als bijkomende straf dat hij zich tien jaar lang niet – direct noch indirect – mocht inlaten met hulpverlening in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg.

De zeven misbruikte vrouwen, waarvan er drie door hem zijn verkracht, waren in alle gevallen kwetsbare vrouwen die bij hem in zijn kliniek hulp zochten voor hun eetstoornis. Vandaar ook het opgelegde beroepsverbod.

Motivator

Vorig jaar april meldde Bakker, naar eigen zeggen zelf verslaafd geweest aan drank, drugs en seks dat hij weer bereikbaar was. In September postte hij op internet het bericht: “Free at last, Free at last. Thank God almighty we are free at last”. Een verwijzing naar Martin Luther King.

Volgens het Openbaar Ministerie is in zijn nu lopende periode van voorwaardelijke invrijheidstelling gesproken over zijn plannen zijn levenslessen om te zetten in hulpverlening. Het OM gaat akkoord met zijn plannen om op te treden als motivator/motivation coach voor onder andere verslaafde mannen. Die werkzaamheden worden niet strijdig geacht met het opgelegde beroepsverbod.

In het kader van re-integratie is het volgens het OM belangrijk dat iemand weer aan het werk gaat. Het OM heeft volgens een woordvoerster het beroepsverbod van Bakker bestudeerd en komt tot de conclusie dat hij geen behandelrelatie mag aangaan met cliënten, met name vrouwen. Hij mag niet in een oncontroleerbare een-op-eensituatie met cliënten verkeren. De nieuwe hulp richt zich volgens het OM ook tot een andere doelgroep: verslaafde mannen. En de contacten zijn vooral in groepsverband. OM en reclassering zullen strak toezicht houden.

Manuscript

Tijdens het proces in 2012 vreesden de slachtoffers dat Bakker, die vooral bekend is van de tv-programma’s ‘Van etter tot engel’ (2006) en ‘Family Matters’ (seizoen 2008 en 2009), zijn ervaringen in een boek zou vastleggen. Zij hoopten dat publicatie met hun verhalen achterwege zou blijven. De man, waarover wel wordt gezegd dat hij verslaafd is aan verslaving, heeft inderdaad zijn ervaringen in boekvorm gegoten.

Het manuscript ligt volgens Bakker op een ‘veilige plaats, en ik ben er zeker van dat als het gepubliceerd wordt, het veel verheldert over wie ik ben en welke keuzes ik in het leven heb gemaakt’. Het boek wordt ooit gepubliceerd, zegt Bakker in zijn weblog, maar nu niet.

Bakker wil geen contact met de media. Zijn advocaat kon deze week geen toelichting geven op de plannen van zijn cliënt.”

Link naar het artikel.

Nadat dit was gepubliceerd, heb ik hier nooit meer iets over gehoord van het OM.

Ik mocht weer volledig aan de slag als coach en dit werd op geen enkele wijze gemonitord. In 2017 begon ik daadwerkelijk weer te coachen. Vanaf dat moment tot en met 2018 heb ik meerdere mannelijke cliënten gehad die mij hebben benaderd voor hulp met verslavingen. Een deel van deze werkzaamheden vonden plaats in het buitenland, maar ook veel in Amsterdam, met volle toestemming van het OM.

Ik heb als coach inderdaad veel gewerkt met mannen maar om de één of andere reden begint het OM daar nu opeens moeilijk over doen.

Ik ben verslavingscoach van beroep, ik heb persoonlijk vanaf 1999 meer dan duizend mensen gecoacht en ik ben er verdomd goed in. In 2018 heb ik wel geprobeerd een jonge vrouw te coachen die de dochter was van goede vrienden van mij. Ik heb enkele sessies gehad met haar en haar ouders erbij en ik hield mij dus aan de afspraak dat ik geen vrouwen één-op-één zou coachen. Dit heb ik gedaan onder toezicht van haar ouders.

Na een tijdje voelde het voor mij niet goed meer en ben ik gestopt met haar coaching. Achteraf kwam dit best goed uit, want zij vond dat ik te hard te confronterend was. Zelfs bij haar heb ik mijn beroepsverbod niet overtreden. Ik coachte haar in groepsverband en onder toezicht van haar ouders en ik ben nooit met haar alleen geweest.

Laat me eerlijk zijn, ik kon het ook niet geloven dat de reclassering en het OM mij toestemming hebben gegeven om weer te mogen werken als coach. En al helemaal niet met de carte-blanche die ze mij hiermee gaven. Ik was blij, ik had lessen geleerd en ik was een betere coach geworden door te leren van mijn fouten.

Mijn punt is als volgt: Ik word nu vervolgd voor het overtreden van mijn beroepsverbod terwijl ik hier nadrukkelijk toestemming heb gekregen door hetzelfde OM dat mij nu wilt vervolgen.

Ik ben nooit hulpverlener geweest voor mijn ex. Wel gaf ik haar vriendschappelijk advies en hielp ik haar ouders met hun issues. Dit deed ik omdat zij mij gevraagd hebben om dit te doen.

Wel heb ik mannen gecoacht in 2017/2018 en ik was hier verdomd goed in ook. Maar nogmaals, hier had ik toestemming voor.

Dus of dit is een grote blunder van het OM en de reclassering of ik heb mijn beroepsverbod overtreden. Het krantenartikel in de Trouw is het bewijs dat ik dit niet gedaan heb.

Zelf denk ik dat het OM, door mij nu te vervolgen, zich aan het indekken is voor de fout die ze in hun ogen hebben gemaakt. Ik hoop dan ook eigenlijk dat dit blog wordt gelezen door iemand die dit eventueel kan onderzoeken.

You know where to find me 😉

K.

17 december 2019 – Chats don’t Lie

Een paar dagen geleden kreeg ik een bom in handen. Een bom die alle fantasieën op een happily-ever-after opblies.

Chats don't Lie - Keith Bakker Official Blog

Die bom was de dagvaarding van de rechtbank in Amsterdam waarin het mij eindelijk compleet duidelijk werd waar ik verdacht van wordt. Ik moest de pijnlijke maar ook duidelijke realiteit accepteren, maar dat viel niet mee.

Mijn trouwe bloglezers was het waarschijnlijk al opgevallen dat ik vaak nogal boos en verontwaardigd om me heen sloeg. Sorry voor al deze emoties die ik publiekelijk heb geuit, maar het heeft mij toch wel geholpen om die eerste donkere maanden door te komen.

John van den Heuvel en Bram bakker moesten het ontgelden, maar om eerlijk te zijn vind ik dat wel terecht, ik haat ze nog steeds!

Ook was ik boos op de politie, het OM, haar ouders en de hele #MeToo movement. Ik gaf ook de schuld aan de hele situatie, maar deze heb ik uiteindelijk wel zelf gecreëerd. Nadat ik de dagvaarding las, kwam het allemaal binnen. Zij (mijn ex DNJ) was mijn vijand. Ik gedroeg mij zo omdat het nog te pijnlijk was om de realiteit te accepteren, dat mijn ex mij beschuldigd had van de meest verschrikkelijke misdaden die er in mijn ogen bestaan.

Zij beweert dat ik seks met haar gehad zou hebben voor haar achttiende. Dit zijn regelrechte leugens. Om het nog gestoorder te maken, beweert ze ook nog eens dat het seksuele deel van onze relatie tegen haar wil is geweest! Dit zou betekenen dat de vele keren dat wij seks hebben gehad in 2017 en 2018, allemaal tegen haar zin was.  Hoe gek is dat?

Zij en ik hadden een volledig vrijwillige relatie en ik heb ontzettend veel bewijs dat dit ook daadwerkelijk zo was.

Gelukkig heb ik veel bewaard, waardoor ik haar eigen woorden kan gebruiken om dit te bewijzen. Jammer genoeg is alle bewijs van de wereld niet genoeg om mijn onschuld te bewijzen, alleen maar omdat ik Keith Bakker ben. Al dit bewijs is niet genoeg om niet vervolgd te kunnen worden. Het OM negeert alle harde bewijzen die ik kan voorleggen, enkel omdat ze mij veroordeeld willen hebben.

Op éénentwintig juli 2018 heb ik mijn ex op heterdaad betrapt terwijl ze seks had met een coaching cliënt van mij.

Ik vertelde haar toen dat ik haar nooit meer wilde zien. Daarna smeekte ze mij om haar terug te nemen en ik, als de stomme idioot die ik ben, stemde daarmee in.

Wat hier volgt, zijn enkele chatgesprekken van de honderden die ik gelukkig heb bewaard, omdat ik zo blij met haar was. Maar nu zal ik die moeten gebruiken als bewijs. Dit gaat om gesprekken tussen haar en mij via Whatsapp, ik noem haar in die gesprekken Lisa. Volgens mij is het duidelijk te zien dat zij en ik in feite een stel verliefde tieners waren. Ik schaam me dood dat ik erin getrapt ben en verder ben gegaan met haar, zelfs nadat ik haar heb betrapt met die andere jongen.

Ze wilde alleen maar geld van mij omdat ze nergens anders terecht kon. Maar zoals je in de gesprekken misschien wel kunt zien, deed ze het wel doen geloven dat ze echt van mij hield. Ook laat dit volgens mij goed zien dat de relatie die wij hadden volledig vrijwillig was vanuit beide kanten.

Deze jonge vrouw speelt nu slachtoffertje.

Dit doet ze waarschijnlijk omdat ze de vijftienduizend Euro die ik haar en haar familie geleend heb, niet terug wilt betalen. Ze is geen slachtoffer, ze liegt de hele boel bij elkaar.

Ik weet nu hoe ze iedereen misleidt om haar eigen keuzes te verdoezelen. Dit zag ik op het moment dat ik de dagvaarding in handen kreeg. Het enige wat mij nu nog kan redden zijn haar eigen woorden. Of ze loog tegen me toen ze mij vertelde of deed geloven dat ze van me hield om geld te krijgen, of ze liegt tegen jou door te zeggen dat het niet zo was. Hoe je het ook bekijkt, één ding is zeker: Ze liegt.

Kijk maar eens naar de volgende chats uit Whatsapp, ik heb er nog veel meer.

Dit zijn chats via Whatsapp tussen haar en mij. Ik noem haar Lisa, en ik ben de andere persoon.

Start gesprek:

[01/08/2018, 02:10:49] Lisa: Hoe laat ben je in nl?

[01/08/2018, 02:10:52] Wasssssup? 😏: Its worth It

[01/08/2018, 02:11:10] Wasssssup? 😏: You and me on my 20 birthday

‎[01/08/2018, 02:11:20] Lisa: ‎<attached: 00000091-PHOTO-2018-08-01-02-11-20.jpg>

[01/08/2018, 02:11:22] Wasssssup? 😏: I love you

[01/08/2018, 02:11:32] Lisa: Yes!

[01/08/2018, 02:11:53] Lisa: We have to celebrate that!

[01/08/2018, 02:11:58] Wasssssup? 😏: Ha-ha

[01/08/2018, 02:12:06] Wasssssup? 😏: Yes!

[01/08/2018, 02:12:15] Lisa: You see your name?

[01/08/2018, 02:12:24] Wasssssup? 😏: Is It love?

[01/08/2018, 02:12:34] Lisa: Yes

[01/08/2018, 02:12:42] Wasssssup? 😏: Oh

[01/08/2018, 02:12:44] Lisa: And this i your other number

‎[01/08/2018, 02:12:50] Lisa: ‎<attached: 00000102-PHOTO-2018-08-01-02-12-50.jpg>

[01/08/2018, 02:13:06] Wasssssup? 😏: I am laughing!

[01/08/2018, 02:13:15] Lisa: 😘😍❤

[01/08/2018, 02:13:19] Lisa: 💏

[01/08/2018, 02:13:34] Lisa: I cannot wait to see you

[01/08/2018, 02:13:48] Lisa: I am never ever gonna let you go

[01/08/2018, 02:14:02] Wasssssup? 😏: FaceTime zo

[01/08/2018, 02:14:16] Wasssssup? 😏: Je hoeft toch niet op te staan

[01/08/2018, 02:14:18] Wasssssup? 😏: X

[01/08/2018, 02:14:23] Lisa: Hahah ja

[01/08/2018, 02:15:21] Lisa: The only thing I am gonna do tomorrow is make myself beautiful

[01/08/2018, 02:15:28] Lisa: I will take a bad

[01/08/2018, 02:15:40] Lisa: And do my nails

[01/08/2018, 02:15:45] Lisa: Do my hear

[01/08/2018, 02:15:58] Wasssssup? 😏: Yes!!!

[01/08/2018, 02:16:01] Wasssssup? 😏: Leuk

[01/08/2018, 02:16:00] Lisa: All day long

[01/08/2018, 02:16:06] Wasssssup? 😏: Great

[01/08/2018, 02:16:07] Lisa: For you

[01/08/2018, 02:16:13] Wasssssup? 😏: I love you

[01/08/2018, 02:16:19] Lisa: I love you

[01/08/2018, 02:16:34] Lisa: So so much

[01/08/2018, 02:51:12] Wasssssup? 😏: Wakker?

 [01/08/2018, 13:18:45] Wasssssup? 😏: X

[01/08/2018, 13:22:51] Lisa: I love you so much

[01/08/2018, 13:23:03] Lisa: Are you on the train?

‎[01/08/2018, 13:23:17] Wasssssup? 😏: ‎<attached: 00000128-PHOTO-2018-08-01-13-23-17.jpg>

[01/08/2018, 13:23:21] Wasssssup? 😏: Taxi

[01/08/2018, 13:23:29] Wasssssup? 😏: Almost

[01/08/2018, 13:23:30] Lisa: ❤

[01/08/2018, 13:23:33] Lisa: Omg

[01/08/2018, 13:23:42] Wasssssup? 😏: Echt he

[01/08/2018, 13:23:46] Lisa: Daar ging weer een vlinder uit de kooi!

[01/08/2018, 13:23:51] Wasssssup? 😏: Haha

[01/08/2018, 13:23:55] Wasssssup? 😏: Heb ik ook

[01/08/2018, 13:24:00] Lisa: 💋

[01/08/2018, 13:24:06] Lisa: Ik kan zo niet wachten

[01/08/2018, 13:24:16] Wasssssup? 😏: Ja

[01/08/2018, 13:24:27] Wasssssup? 😏: I know

[01/08/2018, 13:24:36] Wasssssup? 😏: 5 hours is too long

[01/08/2018, 13:24:48] Lisa: Je mag me niet meer facetimen! Wel bellen! Maar je mag vanaf nu niet meer zien hoe ik eruit zie!

[01/08/2018, 13:24:58] Lisa: 😏❤

[01/08/2018, 13:25:04] Wasssssup? 😏: Omg

[01/08/2018, 13:25:06] Wasssssup? 😏: Ok

[01/08/2018, 13:25:08] Wasssssup? 😏: Leuk

[01/08/2018, 13:25:10] Lisa: 😍

[01/08/2018, 13:25:12] Lisa: ❤

[01/08/2018, 13:25:13] Wasssssup? 😏: I am smiling

[01/08/2018, 13:25:15] Lisa: 💏

[01/08/2018, 13:25:28] Lisa: Ik ben echt verliefd

[01/08/2018, 13:25:31] Lisa: Niet normaal dit

[01/08/2018, 13:25:38] Wasssssup? 😏: Ik ook

[01/08/2018, 13:25:45] Wasssssup? 😏: Wel mooi

[01/08/2018, 13:25:48] Wasssssup? 😏: En leuk

[01/08/2018, 13:25:51] Lisa: ❤

[01/08/2018, 13:25:54] Wasssssup? 😏: Spannend

[01/08/2018, 13:25:55] Lisa: Echt

[01/08/2018, 13:26:05] Lisa: 😱

[01/08/2018, 13:26:13] Wasssssup? 😏: 🔥

[01/08/2018, 14:35:24] Wasssssup? 😏: Fuck ik hou van jou

[01/08/2018, 14:35:33] Wasssssup? 😏: Niet normaal

[01/08/2018, 14:50:42] Lisa: Me vader aan de tel

[01/08/2018, 14:50:43] Lisa: Xx

[01/08/2018, 14:50:46] Lisa: No worries

[01/08/2018, 14:50:59] Wasssssup? 😏: Xx

[01/08/2018, 15:10:05]Lisa : Hij neemt niet op

[01/08/2018, 15:10:24] Lisa: Hey jaap! Jij had een mail van mij gekregen. Die is door mijn vader gestuurd.

Hij wil in dingen mengen…

Maar wil je die mail laten? Ik wil namelijk gewoon blijven in het huis en ik kan het gewoon betalen!

Thanks!

[01/08/2018, 15:10:32] Wasssssup? 😏: App hem en laat een bericht achter

[01/08/2018, 15:10:51] Wasssssup? 😏: Perfect

[01/08/2018, 15:10:54] Lisa: Top

[01/08/2018, 15:10:55] Wasssssup? 😏: X

[01/08/2018, 15:10:56] Lisa: X

[01/08/2018, 15:11:04] Wasssssup? 😏: You are my girl

[01/08/2018, 15:11:13] Lisa: I an

[01/08/2018, 15:11:15] Lisa: Am

[01/08/2018, 15:11:23] Wasssssup? 😏: Only one of us can be dakloos

[01/08/2018, 15:11:28] Wasssssup? 😏: And that is me

[01/08/2018, 15:11:30] Wasssssup? 😏: Haha

[01/08/2018, 15:11:32] Lisa: Hahahah

[01/08/2018, 15:11:49] Lisa: En anders zijn we gelukkig… samen dakloos

[01/08/2018, 15:11:57] Wasssssup? 😏: Echt he?

[01/08/2018, 15:12:00] Lisa: Ja

[01/08/2018, 15:12:01] Lisa: Haha

[01/08/2018, 15:12:49] Wasssssup? 😏: Are you ready for a romantic adventure that someday there will be a movie about?

[01/08/2018, 15:12:59] Wasssssup? 😏: After I am dead

[01/08/2018, 15:13:02] Wasssssup? 😏: Hahahaha

[01/08/2018, 15:13:06] Lisa: Yes!

[01/08/2018, 15:13:12] Wasssssup? 😏: Mooi

[01/08/2018, 15:13:12] Lisa: I AM

[01/08/2018, 15:13:19] Wasssssup? 😏: Gaan we doen

[01/08/2018, 15:13:20] Wasssssup? 😏: X

[01/08/2018, 15:13:31] Lisa: I don’t care about anyone but you

[01/08/2018, 15:13:53] Wasssssup? 😏: I feel the same

[01/08/2018, 15:13:58] Wasssssup? 😏: And the kids

[01/08/2018, 15:14:04] Wasssssup? 😏: But that’s it

‎[01/08/2018, 15:14:53] Lisa: ‎<attached: 00000197-PHOTO-2018-08-01-15-14-53.jpg>

[01/08/2018, 15:15:03] Wasssssup? 😏: Omg

[01/08/2018, 15:15:11] Wasssssup? 😏: I can’t wait

[01/08/2018, 15:15:18] Lisa: ❤❤

[01/08/2018, 15:41:54] Lisa: I wil je zo graag zien!!! Omg ik kan echt zoooo niet wachten

[01/08/2018, 15:42:17] Wasssssup? 😏: Ik ook

‎[01/08/2018, 15:42:33] Wasssssup? 😏: ‎<attached: 00000203-PHOTO-2018-08-01-15-42-32.jpg>

[01/08/2018, 15:42:36] Lisa: 😱😍

[01/08/2018, 15:42:56] Wasssssup? 😏: Douane

[01/08/2018, 15:42:58] Wasssssup? 😏: X

[01/08/2018, 15:43:01] Lisa: Yeah

[01/08/2018, 15:43:05] Wasssssup? 😏: Bijna

[01/08/2018, 15:43:05] Lisa: 💏

[01/08/2018, 16:29:23] Wasssssup? 😏: Ik kan niet wachten

[01/08/2018, 16:33:32] Lisa: Ik ook echt niet

[01/08/2018, 16:33:34] Lisa: Holy shit

[01/08/2018, 17:39:41] Lisa: Why can’t I reach ya?

‎[01/08/2018, 17:50:27] Wasssssup? 😏: ‎<attached: 00000214-PHOTO-2018-08-01-17-50-26.jpg>

[01/08/2018, 17:50:35] Wasssssup? 😏: Cool stuff

[01/08/2018, 17:52:01] Lisa: What?

[01/08/2018, 17:52:12] Wasssssup? 😏: Oh

[01/08/2018, 17:52:22] Wasssssup? 😏: Het komt niet door

[01/08/2018, 17:52:28] Wasssssup? 😏: Foto van iets

[01/08/2018, 17:52:44] Wasssssup? 😏: Van Robert

[01/08/2018, 17:52:54] Wasssssup? 😏: WiFi te slow

[01/08/2018, 17:53:03] Lisa: Ok i’ll wait

[01/08/2018, 17:54:37] Wasssssup? 😏: Het blijft hangen

[01/08/2018, 17:55:28] Lisa: Tralallalaaaa

[01/08/2018, 17:56:47] Wasssssup? 😏: Yes!

[01/08/2018, 17:56:57] Wasssssup? 😏: About values

[01/08/2018, 17:56:40] Lisa: Got it

[01/08/2018, 17:59:26] Lisa: Wow

[01/08/2018, 17:59:30] Lisa: That ia amazing

[01/08/2018, 17:59:34] Lisa: Wow

[01/08/2018, 18:01:38] Wasssssup? 😏: I thought so too

[01/08/2018, 18:01:43] Wasssssup? 😏: Good stuff

[01/08/2018, 18:01:54] Lisa: Ja man

[01/08/2018, 18:01:53] Wasssssup? 😏: A good basis for choices

[01/08/2018, 18:02:09] Lisa: Yeah!!!

[01/08/2018, 18:02:27] Wasssssup? 😏: And you and the kids are which number?

[01/08/2018, 18:02:49] Wasssssup? 😏: 😏

[01/08/2018, 18:02:57] Lisa: 1

[01/08/2018, 18:03:01] Lisa: 😍😍😍

[01/08/2018, 18:03:27] Wasssssup? 😏: Moet overstappen nu

[01/08/2018, 18:03:28] Wasssssup? 😏: X

[01/08/2018, 18:03:42] Lisa: 😍❤

[01/08/2018, 18:03:54] Lisa: Ik ga even eten kopen

[01/08/2018, 18:05:20] Wasssssup? 😏: Xx

[01/08/2018, 18:05:54] Lisa: Should I buy something for tonight?

[01/08/2018, 18:06:23] Wasssssup? 😏: No

[01/08/2018, 18:06:22] Lisa: What do you want?

[01/08/2018, 18:06:27] Wasssssup? 😏: You

[01/08/2018, 18:06:26] Lisa: Oke!

[01/08/2018, 18:06:31] Lisa: 😍❤😱

[01/08/2018, 18:06:38] Lisa: 🕺🏼

[01/08/2018, 18:06:45] Wasssssup? 😏: 🌈🔥😘

[01/08/2018, 18:06:53] Lisa: You are so romantic!😍❤

[01/08/2018, 18:07:03] Wasssssup? 😏: 💋

[01/08/2018, 18:07:05] Lisa: Eet jij onderweg iets?

[01/08/2018, 18:07:19] Wasssssup? 😏: K

[01/08/2018, 18:07:23] Wasssssup? 😏: Ja

[01/08/2018, 18:07:28] Wasssssup? 😏: All set

[01/08/2018, 18:07:28] LIsa: Oke!

[01/08/2018, 18:07:40] Wasssssup? 😏: Lekker ding

[01/08/2018, 18:08:02] Lisa: Cant wait to feel you

[01/08/2018, 18:08:21] Wasssssup? 😏: Echt he

[01/08/2018, 18:08:25] Wasssssup? 😏: Me ook

[01/08/2018, 18:08:27] Lisa: My god

[01/08/2018, 18:08:29] Wasssssup? 😏: 😏

[01/08/2018, 18:08:42] Wasssssup? 😏: Close

[01/08/2018, 18:08:45] Wasssssup? 😏: Kissing

[01/08/2018, 18:08:49] Lisa: I love you so much

[01/08/2018, 18:08:52] Lisa: Yesss

[01/08/2018, 18:09:16] Wasssssup? 😏: Ik voel het helemaal

[01/08/2018, 18:09:29] Lisa: Nog een paar uurtjes

[01/08/2018, 18:09:45] Lisa: Ik sta helemaal te trillen!!

[01/08/2018, 18:10:02] Wasssssup? 😏: Echt?

[01/08/2018, 18:10:10] Wasssssup? 😏: Nice

[01/08/2018, 18:10:10] Lisa: Ja man

[01/08/2018, 18:10:16] Wasssssup? 😏: Lekker

[01/08/2018, 18:10:21] Lisa: 😱

[01/08/2018, 18:10:22] Lisa: ❤

[01/08/2018, 18:10:27] Wasssssup? 😏: Wij gaan genieten

[01/08/2018, 18:10:30] Lisa: Oke ik ben in appie

[01/08/2018, 18:10:32] Lisa: App zo

[01/08/2018, 18:10:44] Wasssssup? 😏: Xx

[01/08/2018, 18:37:25] Lisa: Less than 2 hours!

[01/08/2018, 18:37:55] Lisa: I can survive that!

[01/08/2018, 18:38:07] Lisa: I guess!

[01/08/2018, 19:19:49] Lisa: Kijk op me insta

[01/08/2018, 19:19:56] Lisa: Massage to my dad

[01/08/2018, 19:20:04] Lisa: And people of the church

[01/08/2018, 19:20:10] Wasssssup? 😏: Ok!

[01/08/2018, 19:22:38] Lisa: You see it?

[01/08/2018, 19:23:29] Wasssssup? 😏: Yes

[01/08/2018, 19:23:33] Wasssssup? 😏: Thats clear

[01/08/2018, 19:23:37] Wasssssup? 😏: Cool

[01/08/2018, 19:23:42] Lisa: Ja toch?

[01/08/2018, 19:23:46] Wasssssup? 😏: Lets See who likes It

[01/08/2018, 19:23:48] Wasssssup? 😏: Hahaha

[01/08/2018, 19:23:53] Lisa: Of iets te veel emoties?

[01/08/2018, 19:23:59] Lisa: 😂

[01/08/2018, 19:24:03] Wasssssup? 😏: People Dont like strong women

[01/08/2018, 19:24:08] Lisa: I know

[01/08/2018, 19:24:11] Wasssssup? 😏: Who set boundaries

[01/08/2018, 19:24:23] Wasssssup? 😏: And don’t act like victims

[01/08/2018, 19:24:37] Lisa: Artist speak and tell the world how they feel

[01/08/2018, 19:24:48] Wasssssup? 😏: Good stuff Lisa

[01/08/2018, 19:25:01] Wasssssup? 😏: I can learn from you

[01/08/2018, 19:25:51] Wasssssup? 😏: I am in the Dutch part of the train ride

[01/08/2018, 19:25:55] Lisa: I love to make people quiet and think

[01/08/2018, 19:26:01] Wasssssup? 😏: I fucking hate Holland

[01/08/2018, 19:26:08] Lisa: Aw sweaty

 [01/08/2018, 19:26:23] Lisa: Less than an hour

[01/08/2018, 19:26:30] Wasssssup? 😏: Horrible place

[01/08/2018, 19:26:31] Lisa: I know how you feel

[01/08/2018, 19:26:41] Wasssssup? 😏: I swear to God

[01/08/2018, 19:26:50] Wasssssup? 😏: What a shithole

[01/08/2018, 19:26:50] Lisa: In 1 hour you will be in a better place

[01/08/2018, 19:26:56] Lisa: Called heaven

[01/08/2018, 19:26:57] Wasssssup? 😏: Yes!

[01/08/2018, 19:27:02] Wasssssup? 😏: I can’t wait

[01/08/2018, 19:27:06] Lisa: Me too

[01/08/2018, 19:27:33] Lisa: Laugh at the people… because you have found what all of them are looking for

[01/08/2018, 19:27:36] Lisa: Real love

[01/08/2018, 19:27:47] Wasssssup? 😏: Good plan

[01/08/2018, 19:27:53] Wasssssup? 😏: It’s true

‎[01/08/2018, 19:59:48] Lisa: ‎<attached: 00000326-PHOTO-2018-08-01-19-59-48.jpg>

[01/08/2018, 20:04:49] Wasssssup? 😏: Ohhhh

[01/08/2018, 20:04:57] Lisa: Lief he

[01/08/2018, 20:05:03] Wasssssup? 😏: Ja

[01/08/2018, 20:05:06] Wasssssup? 😏: Echt

[01/08/2018, 20:05:25] Wasssssup? 😏: I love that picture

[01/08/2018, 20:05:41] Lisa: Me too

[01/08/2018, 20:05:48] Wasssssup? 😏: Stop met deze fone

[01/08/2018, 20:05:53] Wasssssup? 😏: Batterie

[01/08/2018, 20:05:55] Wasssssup? 😏: X

[01/08/2018, 20:05:56] Lisa: Oh sorry

Einde gesprek.

(De volledige communicatie is te vinden op Keitbakkerofficial.com Hoofdstuk 20).

Was mijn relatie met haar vrijwillig en gelijkwaardig? You decide!

K.

9 december 2019 – Spijt?

Iemand vroeg mij gisteren of ik spijt had. Waarvoor, vroeg ik hem. Ik merkte dat deze vraag mij raakte. Waarschijnlijk zou de vraag of ik ergens geen spijt van heb een korter antwoord opleveren.

Spijt - Keith Bakker Official Blog

In mijn ogen heb ik gefaald. De cel waar ik nu in zit, is het resultaat van alle foute keuzes uit mijn leven en daar ben ik wel verdrietig over. Als ik nou een professionele boef was, dan zou dit resultaat enigszins acceptabel zijn omdat dit dan ‘part of the game’ is. Maar ik ben geen professionele boef, ik ben een man met een goed hart.

Er is een diep verlangen in mij om mensen blij te maken. Ik heb ontzettend veel mensen geholpen in mijn leven en daar probeer ik trots op te zijn. Ik krijg hier veel post van mensen die zeggen dat ik een belangrijke rol in hun leven heb gehad en er zijn er zelfs die zeggen dat ik hun leven heb gered. Als ik naar hun brieven en kaarten kijk, dan voel ik me er heel even goed bij, maar dat is misschien maar voor dertig seconden ofzo. Maar daarna komt het diepe gevoel van schaamte, schuld en zelfhaat al snel weer terug.

Ik vecht dagelijks tegen een donkere geest, die mij er maar al te graag aan wilt laten herinneren dat ik een loser ben.

Een jongen die vastzit voor ernstige geweldsdelicten zei mij laatst dat ik veel te veel nadenk. Dat is waar, ik kan de veroordelingsbeul niet meer tegenhouden en ik zit drieëntwintig uur per dag met hem opgesloten. Ik ben een man aan het worden die ik niet leuk vind. Zoals jullie bloglezers misschien wel kunnen merken, ben ik echt boos!

Maar ik kan op de één of andere manier niet goed laten zien hoezeer een meisje van negentien mijn hart heeft gebroken. Ze vertelde mij dat ze van me hield, later las ik in een aangifte vol onwaarheden, dat dit volgens haar niet zo was. Ik geloofde haar, maar blijkbaar zat ik ernaast. Nog één van mijn volledig foute keuzes. Dus gisteravond dacht ik na over de vraag of ik spijt had.

Kerstmis 2017 was de gelukkigste kerst van mijn leven.

Ik woonde met deze jonge vrouw samen aan de Oudezijds Voorburgwal, de kinderen waren erbij en ik had heel even het gevoel dat ik veilig en geliefd was. Wat nog veel belangrijker was, was dat ik zo ontzettend veel van haar en de kids hield. Voor heel even, een hele korte tijd, voelde ik niets anders dan liefde.

Natuurlijk heb ik een zwaar leven gehad. Verslavingen, gebroken relaties, misdaad, gevangenissen en een zeer pijnlijk schandaal in 2010. Dit zijn slechts een paar van de vervelende dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt.

Al snel nadat mijn relatie met deze vrouw in september 2018 op een rotmanier op de klippen is gelopen, ben ik begonnen aan een reis naar de diepst verborgen plekken in mijn verleden en mijn geest.

Ik ben heel diep gegaan. Ik moest wel kijken naar de onderliggende overtuiging. Deze overtuiging heeft mij altijd in de weg gestaan in mijn geloof in een liefdevolle God. Deze overtuiging was de grondslag achter mijn keuze om mijn heil te zoeken in alcohol, heroïne en cocaïne. Mensen met een sterke eigenwaarde steken geen naald in hun arm.

Mijn hele leven lang probeer ik iedereen te overtuigen dat ik niet die loser ben waarvan ik denk dat ik die ben.

Dit doe ik door alsmaar te willen presteren. Er zijn er immers maar weinig die op televisie worden gezien als de Nederlandse Doctor Phill. Ik ben gaan inzien dat werkelijk alles wat ik deed, was gebaseerd op uiterlijke schijn en succes. Elke keer als ik succes had, moest ik dit succes vernietigen omdat ik een diepgeworteld gevoel had dat ik het allemaal niet waard was. Ik ben moe.

Nu kom ik terug op de vraag of ik spijt heb.

Mijn hele leven heb ik gevochten tegen de duistere, vernietigende stem in mijn hoofd die ik maar de terrorist zal noemen. Ik heb in mijn leven zo ernstig gefaald, dat ik nu in een cel zit. Inmiddels ben ik negenenvijftig jaar oud, ik ben failliet en ik ben alleen. Ik heb spijt en ik heb veel mensen gekwetst.

Toch is er één ding dat zeker is; de kerstdagen van 2017 waren voor mij de beste dagen ooit uit mijn leven.

In die dagen voelde ik mij heel even zoals elk normaal mens zich moet voelen, precies wat ik zie wanneer ik naar de kerstreclame van Albert Heijn kijk. Heel even voelde ik die onvoorwaardelijke liefde waarnaar ik mijn hele leven zo ontzettend diep verlangde.

Ik heb een relatie gehad met een meisje van achttien en ik zit nu vast omdat ik de keuze heb gemaakt dit te doen. Maar hier komt het: Zij doet nu alles wat ze kan om mij kapot te krijgen, ze liegt over haar eigen keuzes en ik moet het ontgelden. Toegegeven, ik ben niet bepaald de mooiste man van het land en ja, ik had haar opa kunnen zijn. Nu moet ik mijzelf tegen haar verdedigen en dat doet zeer.

Ik haat elke seconde van deze strijd. Er is een deel van mij dat liever wil sterven dan haar getuigenis vol met feitelijke onjuistheden te ontkrachten. Maar ik moet dit wel doen. Het zal alleen nog maar erger worden.

Wanneer deze zaak de rechtbank bereikt, zal dit een publiekelijke veldslag worden met als resultaat enkel maar verliezers.

Volgens de wet ben ik onschuldig van de feiten die zij beweert, dus ik zal wel moeten vechten om dit te bewijzen.

Maar nu weer even terug naar de vraag of ik spijt heb.

Ik heb spijt dat ik gelogen heb tegen mijn kinderen en hun moeder over mijn relatie met de oppas. Ook heb ik gelogen tegen mijn zakenrelaties, mijn vrienden, de kerk en mijn familie. Een jaar lang was mijn leven één grote totale leugen. Heb ik spijt? Absoluut, over deze dingen wel. Maar als ik er echt over nadenk, heb ik toch, ook al was het maar heel even, onvoorwaardelijke liefde mogen ervaren tijdens die bewuste kerstdagen van 2017. Die liefdevolle dagen samen met mijn ex en mijn prachtige, lieve kinderen.

Ik herinner mij dat betoverende moment, dat mijn ex voor de open haard, mijn hoofd met haar beide handen vastpakte en mij vertelde dat ze van mij hield.

Het voelde zo ongelooflijk goed! Maar misschien is dit allemaal wel gelogen, misschien had ze mij alleen maar nodig voor geld, of zag ze mij als een soort vlucht, maar ondanks dat heb ik mijn allermooiste dagen beleefd tijdens die bewuste kerstdagen van 2017. Of ik daar spijt van heb? Nee.

Dankjewel DJ, voor die mooie kerstdagen van 2017, ik hoop werkelijk dat je nu blij en gelukkig bent.

Ik zal me nu moeten gaan verdedigen tegen alle leugens. Ben ik daar blij mee? Absoluut niet. Ik denk liever terug aan die mooie dagen in 2017.

And I have to smile.

K.

27 november 2019 – Intimidatie

Intimidatie - Keith Bakker Official Blog

Ik zit in oorlog. Het is oké, mijn hele leven is een oorlog geweest en vreemd genoeg kan ik hier wel tegen.

Intimidatie - Keith Bakker Official Blog

Als ik moet strijden heb ik het gevoel dat ik leef en ik hou eigenlijk ook niet van verliezen. Maar ik kan mijn verliezen ook aan wanneer ik fout zit. Oorlog is oorlog, maar de vijanden veranderen.

De harde realiteit is dat deze wereld een harde en vijandige plek kan zijn. Uiteindelijk zijn we allemaal alleen en mensen zullen, als het puntje bij het paaltje komt, altijd voor zichzelf kiezen. Dit is misschien nog wel de grootste les van mijn leven.

Als er dan oorlog is, is het wel belangrijk om te weten wie de vijand is. Zolang ik niet weet wie mijn tegenstander is, kan ik niet aanvallen of verdedigen. En wat doe je, als jouw vijand het Openbaar Ministerie is? Een macht veel groter dan ikzelf? Dit is een typisch David versus Goliath verhaal, het OM en de politie willen mij kapot hebben. Dit is mij volkomen duidelijk. Wat het nog erger maakt, is dat mijn vijanden alle macht en middelen hebben om dit voor elkaar te krijgen.

Wat het erg eng maakt, is het feit dat het OM de volledige vrijheid heeft om te doen en laten wat ze willen. Er bestaat geen instantie die toezicht houdt op het doen en laten van het OM en de politie.

Ik zit inmiddels zeven weken vast.

De officier van justitie in mijn zaak, gaf in oktober aan dat ze meer tijd nodig heeft om onderzoek te doen en getuigen te horen. Volgens mij is er de afgelopen zeven weken nog niemand verhoord. Ze probeert me te treiteren, door me vast te houden. Ik vind dit ronduit kinderachtig van ze.

De valse aangifte tegen mij is gedaan op 6 september 2018, dit is veertien (!) maanden geleden. Ze heeft alle tijd gehad om bewijs te verzamelen en getuigen te horen. Nu willen ze nog meer tijd! Ik zal een voorspelling doen: Bij de volgende pro-forma zitting zullen ze nog meer tijd vragen om de spoken te vinden!

Het probleem is dat ze geen bewijs hebben en ook geen zaak. Er is geen bewijs omdat er simpelweg geen strafbaar feit is gepleegd, ze zoeken naar een spook. Ze zijn wanhopig en ze zullen nooit toegeven dat ze geen zaak hebben.

Het OM heeft hoog ingezet door mij uit Indonesië te halen en in een cel te plaatsen. Ze willen mij hoe dan ook vervolgen zonder bewijs. Daarbovenop gebruiken ze allerlei achterbakse tactieken om dit voor elkaar te krijgen.

Dit blog gaat over een ongelooflijk serieus onderwerp, dit blog gaat over intimidatie van getuigen door politie en het OM!

Dat is namelijk wat het OM en de zedenpolitie hebben gedaan. Ik heb via meerde kanalen vernomen dat de personen die gehoord zijn als getuige tegen mij, zeer heftig zijn aangepakt. Zo erg zelfs, dat ze zelf het gevoel kregen verdacht te zijn van een misdrijf.

De politie heeft zoveel druk op ze gezet om belastende informatie in te winnen (welke er niet is omdat er niets strafbaars is), dat sommigen van hen na alle intimidatie alleen nog maar konden huilen na afloop van het verhoor!

Ik las een stuk in het dossier dat mij werkelijk verbaasde. Voor mij is het duidelijk dat dit echt een geval is van intimidatie door politie.

Een ex coaching cliënt van mij is verhoord, bij hem heeft de geüniformeerde politie letterlijk zijn deur opengebroken en zijn huis betreden. Dit kwam omdat hij niet voor ze opendeed toen ze voor zijn deur stonden.

Misschien kwam dit omdat hij geen getuigenis wilde afleggen omdat hij wist dat degene die aangifte heeft gedaan niet spoorde? Of was hij wellicht bang voor een eventueel strafbaar feit dat hij misschien gepleegd zou hebben? We zullen het waarschijnlijk nooit te weten komen.

Wat nu volgt, is een inleidend stuk uit het politiedossier. Ik zal dit letterlijk citeren omdat dit over de verhoormethoden en tactieken van de zedenpolitie gaat. Dit doe ik om aan te tonen dat de politie de getuigen in mijn zaak verhoorden op een manier die hardhandig en intimiderend was.

Ook duurden sommige verhoren meer dan acht (!) uur.

Hier volgt een deel van een verhoor van de mentaal labiele ex-cliënt die onder enorme druk was gezet. De Amsterdamse recherche is voor hem helemaal naar de regio Arnhem gereisd.

Goedemiddag Achmed, wij zijn L. en S. en werken beiden bij het team zeden van Amsterdam. Jouw naam is in een onderzoek genoemd en derhalve willen wij jou graag horen als getuige. Tijdens het telefoongesprek met mij (S), vertelde je dat je wel wist waar het over ging, namelijk DJ. Je gaf aan zeker mee te willen werken. We hadden eerder vandaag de afspraak staan, maar je was er niet en reageerde ook niet op telefoontjes en berichten en dergelijke. Ook DJ heeft jou gecontact en zelfs jouw vader, op verzoek van DJ.

Bij een bezoek aan jouw woning werd er geen gehoor gegeven aan kloppen en schreeuwen op en door jouw raam. We hebben de uniformdienst jouw woning laten binnengaan en troffen jou daar gelukkig slapend aan. We maakten ons zorgen, dus vandaar deze manier van doen.

“Wij maakten ons zorgen?” Kom op man… Benoem het beestje zoals het is, namelijk, pure intimidatie!

Hier lezen we dus dat deze jongen geen zin had in een verhoor en hij hoefde dit ook niet eens te doen. Dit is pure intimidatie. Een persoon is nooit verplicht om een getuigenis af te leggen, tenzij opgeroepen door de rechter.

Als deze jongen zijn telefoon niet opneemt of niet reageert op appjes en bonken en schreeuwen, dan wil dat naar mijn mening zeggen dat hij duidelijk geen zin heeft in een verhoor. Hij en ik zijn echt geen vrienden, en de politie wist dit ook, maar hij wilde gewoon niet verhoord worden. Natuurlijk wilden ze zijn verhaal maar al te graag horen omdat hij een seksuele relatie had met mijn ex die aangifte heeft gedaan.

De politie belde, appte, bonkte tegen de deur en schreeuwden door zijn raam. Vervolgens trapten ze zijn deur in met het bullshit-verhaal dat ze zich zorgen maakten. Dit is pure intimidatie, zo behandel je toch geen getuigen?

De getuigen in deze zaak zijn dusdanig geïntimideerd dat ze zich naar eigen zeggen, misdadigers voelden.

Het probleem voor mij is: Wie kan ik hierover bellen om een klacht in te dienen? Dit soort bullshit-tactieken maken mijn kansen om mijn onschuld te bewijzen alleen maar moeilijker. Als ik een getuige op deze manier zou benaderen of behandelen, dan zou ik meteen hard worden aangepakt.

Het OM en de politie schuwen intimidatie niet om een veroordeling te krijgen. Vieze spelletjes!

Walgelijk!

K.