8 mei 2020 – Kort Geding

Vorige week donderdag ontving ik de volgende brief. Ik neem de vrijheid om deze geheel te plaatsen.

Kort geding - Keith Bakker Blog

“Geachte heer Bakker,

Ik wend mij tot u namens mijn cliënte DJ.

Cliënte heeft moeten ervaren dat u sinds eind september 2019 met enige regelmaat blogs post op internet waarin u zich negatief uitlaat over cliënte en waarin u (al dan niet juist) citeert uit chatsessies met haar, door haar geschreven brieven/mails, haar dagboek en aangifte van haar en haar ouders bij de politie.

Uw uitlatingen over cliënte zijn te kenmerken als smaad en/of laster en met het zonder haar toestemming publiekelijk citeren van bovengenoemde fragmenten maakt u ongeoorloofd inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer.

Na tussenkomst van Openbaar Ministerie en directeur van de P.I. heeft u enkele posts verwijderd. De meeste zijn echter blijven staan. Ook zijn er eerder verwijderde posts teruggeplaatst en blijft u nieuwe berichten online zetten.

Ik verzoek u en wanneer nodig sommeer ik u om u voortaan te onthouden van het plaatsen van blogposts met uitlatingen over cliënte en het plaatsen van fragmenten of teksten die (al dan niet juist) citeren uit verhoren, chatsessies, brieven, e-mails of dagboeken van cliënte of haar ouders.

Ik verzoek u ook en zover nodig sommeer ik u, ook uitlatingen of fragmenten zoals hierboven beschreven die zijn opgenomen in reeds geplaatste blogposts te verwijderen. Het gaat dan in ieder geval om (delen van) de volgende posts:

17 december 2019 – Chats don’t lie, 20 december 2019 – Check this out, 2 januari 2020 – Aanvulling blog, 13 januari 2020 – Wederhoor, 12 april 2020 – Ze kreeg wat ze wilde, 20 april 2020 – Ik begrijp het niet.

Indien u niet binnen een week na heden, dus uiterlijk op 1 mei 2020, gevolg heeft gegeven aan deze sommatie, overweegt cliënte om het hierboven verzochte in een kort geding procedure te vorderen op straffe van een dwangsom. Daarbij zal dan tevens een uitspraak worden gevraagd waarmee cliënte door u geplaatste content die inbreuk maakt op haar persoonlijke levenssfeer, kan laten verwijderen door internetproviders die plaatsing faciliteren.

Met vriendelijke groet,

Advocaat Aangeefster”

Ik moet toegeven dat ik niet verbaasd was toen ik deze brief las.

Ik heb ongemakkelijke waarheden gedeeld met de wereld en wanneer iemand zoiets doet is het logisch dat er mensen zijn die hier boos om worden. Volgens mijn weten heb ik alle recht om dit te doen.

Nadat ik deze brief heb gekregen heb ik toch de genoemde blogs offline gehaald. Ik moest goed onderzoeken of mijn mening over het recht om ze te plaatsen, juridisch onderbouwd was en ik heb veel advies ingewonnen over deze kwestie.

Ik heb nu toch besloten om deze blogs weer online te zetten. Ik zal waar nodig mijn recht om dit te doen, verdedigen.

In de brief heeft de advocaat van de aangeefster het over smaad en laster en over inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van haar cliënte.

Laten we even heel serieus zijn. Deze zaak gaat om valse aangifte. Hoewel het O.M. en de media mij proberen neer te zetten als een gestoorde hulpverlener, maar daar draait het niet om.

Laat ik nu beginnen met iets wat echt smaad en laster is. Op 8 januari 2020 verscheen er in het Parool een artikel geschreven door Tharim Ramdjan. Ik vind het een schande dat een journalist van een krant met integriteit zoiets kan plaatsen. Ik citeer hier een deel van.

“Volgens de officier van justitie had Bakker van 2016 tot 2018 een seksuele relatie met het slachtoffer, dat nu 21 is. Hij zou haar gedwongen hebben om hem te bevredigen en orale seks te hebben. Ook zou hij geprobeerd hebben haar te penetreren, onder dreiging van geweld.”

Kijk specifiek naar de zinnen ‘Hij zou haar gedwongen hebben om hem te bevredigen en orale seks te hebben. Ook zou hij geprobeerd hebben haar te penetreren, onder dreiging van geweld’.

Dit is pure smaad en laster. Het is ook nergens in het dossier terug te vinden. Deze aantijging is puur verzonnen door de Officier van Justitie welke is overgenomen door onethische media. Wat deze journalist beweert is volledig onwaar. Maar omdat hij woorden gebruikt als ‘hij zou’ en ‘volgens de Officier van Justitie’, demoniseert deze man mij in de media. Ik weet hoe dit werkt, het is mij al eerder overkomen.

In september 2018 is er valse aangifte tegen me gedaan wegens seksueel misbruik van een jonge vrouw. Dit zou ook nog eens tegen haar wil zijn gebeurd.

Laten we het beest benoemen. Het gaat over valse aangifte, gedaan onder druk van haar vader,  van verkrachting van een minderjarige en dit is nooit gebeurd. Er is nooit seksueel contact geweest tussen mij en de aangeefster voordat zij achttien was. Daarbovenop ben ik absoluut nooit haar hulpverlener geweest. De jonge vrouw die aangifte heeft gedaan heeft gelogen, maar omdat ik Keith Bakker ben wordt haar woord klakkeloos overgenomen als zijnde waarheid. Hierop werd ik gearresteerd voor een misdrijf dat nooit heeft plaatsgevonden.

Dit is pas smaad en laster!

Maar zoals het vaak gaat in zedenzaken, is het haar woord tegen dat van hem. Het moet wel zo zijn, wordt er vaak gezegd. En bovendien, wie gaat Keith Bakker nou geloven?

Het was pas in november 2019 dat ik het volledige politiedossier in handen kreeg.

Hier zag ik voor het eerst hoe ongelooflijk dom ik was door een relatie aan te gaan met de aangeefster en haar ouders, laat staan te geloven dat het eerlijke en oprechte mensen waren. En wat het domste van alles was, is dat ik een seksuele relatie ben aangegaan met deze jonge vrouw. Maar dit was niet strafbaar.

Ik las vol ongeloof hoe ze loog tegen de politie over haar rol in het geheel en over wanneer en hoe onze seksuele relatie begonnen was. Ze heeft hier keihard over gelogen. Maar ja, wie gaat mij nou geloven toch? Ik heb dus besloten om maar te gaan bloggen om de strijd tegen deze vorm van smaad en laster naar mij toe via de media, aan te gaan.

Voor zover ik weet is er nog nooit een verdachte geweest die zichzelf vanuit de cel verdedigt tegen fake news en mediaberichten met een blog. En al helemaal geen blog over een zedenzaak. Dit is ook de reden dat velen niet weten wat ze hier mee aan moeten.

Maar we gaan nu weer even terug naar waar dit blog eigenlijk om gaat. Het gaat om de brief van de advocaat van de aangeefster, waarin wordt gedreigd met een kort geding als ik (delen van) bepaalde blogs niet verwijder.

De advocaat heeft het over geciteerde stukken uit chatsessies met de aangeefster, door haar geschreven brieven/mails, haar dagboek en aangifte van haar en haar ouders, die voorkomen in mijn blogs vanuit de gevangenis.

Naar mijn mening sta ik volledig in mijn recht om dit te doen. Volgens mij mag ik alles uit het dossier gebruiken om mezelf te verdedigen tegen de leugens van anderen en als wederhoor tegenover de media, wat betreft mij en mijn zaak. Juist omdat ons justitiële systeem openbaar en transparant dient te zijn. Het politiedossier is onderdeel van wat men noemt ‘het openbare rechtssysteem’. Ditzelfde systeem houdt niet alleen rekening met de rechten van mogelijke slachtoffers, maar ook met die van verdachten.

De stukken uit het dossier die ik gebruik zijn nodig voor mij om tegenstrijdigheden aan te tonen en leugens te ontkrachten. De enige manier om dit te bereiken is de woorden van getuigen en aangeefster te gebruiken.

Ik blijf realistisch, dit soort zaken gaan vaak meer over geloofwaardigheid dan over feiten en in mijn zaak is dit ook niet anders.

Zoals ik al zei, probeer ik altijd binnen de kaders van de wet te blijven in mijn verdediging. Het is mijn mening dat ik in mijn blogs direct mag citeren uit het dossier van het Openbaar Ministerie wanneer dit nodig is voor mijn openbare verdediging. Er moet juist geciteerd worden, omdat er wordt getwijfeld aan mijn geloofwaardigheid en niet aan die van bijvoorbeeld de aangeefster.

Zonder het dossier openlijk te gebruiken om mezelf te verweren, heeft mijn openbare verdediging geen schijn van kans. Niemand gaat mij anders geloven.

Kom maar op met dat kort geding!

Ondanks dat ik de bewuste blogs eerder heb verwijderd, heb ik besloten de blogs waarover de advocaat van de aangeefster het heeft niet offline te halen zonder dat een rechter mij sommeert om dit te doen. Ik ga niet mee in de censuur die mij wordt opgelegd door het O.M. en de advocaat van de aangeefster. Ik heb altijd haar privacy proberen te waarborgen, ik heb nooit haar naam of beeld gebruikt en ik zal dit ook niet doen. Behalve bij de rechtbank. Tenzij ze zelf de publiciteit opzoekt natuurlijk.

Ik mag naar mijn mening het dossier gebruiken om mijzelf te verdedigen, punt. Dus ik en mijn advocaten van Cleerdin – Hamer zullen elkaar wel zien in de rechtszaal om ook deze strijd aan te gaan.

Vandaag is een belangrijke dag. Voor mijzelf en ook voor vele anderen die drie belangrijke mensenrechten respecteren en handhaven. Zelfs al men het er niet mee eens is waar het om gaat.

Ik heb het dan over het recht op vrije meningsuiting, het recht om jezelf te verdedigen en equality of arms. En nog een belangrijk punt, misschien wel het meest belangrijke is recht op hoor en wederhoor. Geen enkele journalist heeft contact met mij opgenomen voordat zij artikelen over mij schreven, om mijn kant van het verhaal te horen. En er is blijkbaar nooit geraadpleegd bij mijn versie van het hele verhaal, The Inconvenient Truth.

Ik zal en mag alles doen wat nodig is binnen de kaders van de wet om mijzelf in het openbaar te verdedigen tegen valse aantijgingen, getuigenissen en aangiftes die het afgelopen jaar gedaan zijn tegen en over mij. Maar ik wil dit altijd doen op een manier die binnen het kader van de wet valt.

Ik zal vandaag dan ook de betreffende blogs weer online zetten. Ik heb alle recht om mezelf te verdedigen, niet alleen bij de rechtbank, maar ook tegen fake news en eenzijdige beeldvorming in de media.

Soms wordt de wet getoetst met een specifieke zaak wanneer iets soortgelijks nog niet eerder is voorgekomen. In mijn zaak is er hoogstwaarschijnlijk nog geen juridisch precedent om deze wet uit te testen, dus bij deze!

Bovendien zal ik vanaf nu aangifte doen van elke keer dat ik merk dat media berichten over mij en de gang van zaken rondom mijn lynchpartij, wanneer die als smaad en laster kunnen worden aangemerkt, of als leugenachtig en onwaar. Ik heb er genoeg van!

Don’t test me on this one, have a great day!

K.