7 november 2019 – Bij voorbaat veroordeeld

Een aantal dagen geleden kreeg ik het volgende artikel opgestuurd van een vriend. Hij noemt het artikel: Bij voorbaat veroordeeld.

Ik kan alleen maar zeggen: Wat een waarheid!

Volgens mij wordt het tijd dat het eindelijk eens benoemd wordt. Ik word bij voorbaat veroordeeld. En John van den Heuvel is niet de enige die aan dit spelletje meedoet. Hier komt het artikel:

Bij voorbaat veroordeeld - Keith Bakker Blog

Bij voorbaat veroordeeld, mede mogelijk gemaakt door John van den Heuvel.

Op de avond van vrijdag 27 september 2019 werd bekend gemaakt dat Keith Bakker opnieuw wordt verdacht van een zedendelict.

Let op, VERDACHT, dus niet VEROORDEELD. Vrijwel direct na bekendmaking van dit nieuws verscheen op zaterdag 28 september 2019, als een horzel, om de woorden uit zijn eigen artikel te gebruiken, John van den Heuvel op. Hij had waarschijnlijk al een artikel op de plank klaarliggen, voor het geval Keith ooit weer eens in opspraak zou raken, gezien de snelheid waarmee dit artikel is gepubliceerd. (Ik refereer hier naar het artikel: Stopt Keith Bakker dan nooit? De Telegraaf 28 sept. 2019)

Op moment van schrijven van het bewuste artikel, was er echter nog weinig bekend over de aantijgingen. Het zou op dat moment gaan om het overtreden van zijn beroepsverbod, en wellicht een zedendelict. De exacte aantijgingen zouden pas bekend worden gemaakt op dinsdag 1 oktober.

Laat me je eraan herinneren dat iedere verdachte in Nederland, dus ook Keith Bakker, onschuldig is tot het tegendeel wordt bewezen.

Deze regel geldt natuurlijk niet voor John van den Heuvel, de Telegraaf en de rest van het Nederlandse publiek. Die hebben hun oordeel (opvallend snel) klaar.

John van den Heuvel was er natuurlijk als de kippen bij om weer eens lekker oude wonden open te halen, door een bezoekje te brengen aan de slachtoffers uit 2012 en hun familie. Dan durft hij nog te beweren dat Bakker degene is die oude wonden open haalt? Beetje hypocriet als je het mij vraagt.

In het bewuste artikel wordt al direct met termen gesmeten als “het nieuwe slachtoffer” en “stopt deze man dan nooit”? En tot slot zegt een ouder van een oud-slachtoffer het volgende: “Wij hebben mededogen met het nieuwe slachtoffer”. Pardon, welk slachtoffer? Waar is het bewijs?

Tot zover onschuld tot het tegendeel bewezen is, bedankt John!

Wie zegt dat er überhaupt een slachtoffer is in deze zaak? Moet dat niet eerst juridisch worden bewezen? En wie zegt dat Bakker daadwerkelijk grenzen heeft overschreden en zijn beroepsverbod heeft overtreden? Naar mijn weten moeten dit soort zaken eerst worden bewezen en zal een rechter hier een oordeel over moeten vellen. Hiervoor zal bekeken worden of de zogenaamde aanwijzingen en verdenkingen op waarheid zijn bewust en of er zonder gerede twijfel, dus overtuigend kan worden bewezen dat de aantijgingen daadwerkelijk kloppen.

Niets van het bovenstaande is tot op heden bewezen.

Mijn enige conclusie is dan ook al vrij snel dat Keith Bakker totaal geen kans meer heeft op een onbevooroordeeld proces, met dank aan media-geile John van den Heuvel en cohorten.

John wilt echter maar wat graag dat Keith Bakker zal hangen, nog voordat een rechter uitspraak heeft kunnen doen. Hij schroomt daarmee niet om nog eens lekker te gaan wroeten in de pijn van de slachtoffers uit 2012. (Erger nog, hij sleept ze hierin mee door hen te betrekken in het betreffende artikel).

John van den Heuvel levert hoogstpersoonlijk de grootste bijdrage aan het bij voorbaat veroordelen van de verdachte, dus niet veroordeelde, Keith Bakker. Ook op RTL Boulevard en in de Telegraaf heeft John zijn mening al snel klaar en erg bescheiden met het ventileren hiervan is hij al helemaal niet.

Een echte journalist hoort natuurlijk objectief te zijn en uit te gaan van feiten in plaats van geruchten.

Zijn echte taak zou dan ook moeten zijn om geruchten te staven, of ontkrachten en niet zoals hij in de zaak van Keith Bakker doet, het aanwakkeren van geruchten en het vormen van meningen over hem. Het enige waar hij tot nu toe in geslaagd is, is dat hij heel Nederland meesleurt in zijn veroordelende gedachtegoed over Keith Bakker en het voorlezen van een papiertje waarop staat dat er sterke aanwijzingen zijn dat Keith Bakker zijn beroepsverbod heeft overtreden en dat de aangeefster, dus (nog) niet het slachtoffer, beweert dat zij seks heeft gehad met Bakker toen zij nog minderjarig was of dat zij dit eigenlijk niet wilde.

Volgens sensatiejournalist John is dit gerucht bij voorbaat al bewezen en daarmee dus ook de waarheid.

Bakker heeft nog niet eens de kans gekregen om het tegendeel te bewijzen. Wat John heeft, is waarheid, punt.

Ik vraag me af wat die van den Heuvel in zijn jaren bij de politie en als onderzoeksjournalist nu eigenlijk heeft opgestoken. Blijkbaar heeft hij net zoveel hersencellen in zijn hoofd als haren op zijn hoofd.

Het is zo vreselijk jammer dat door deze sensatiejournalist het hele recht op een onbevooroordeeld proces al bij voorbaat teniet is gedaan.

Wie o wie klaagt John van den Heuvel aan voor het doelbewust belemmeren van de rechtsgang?

Tot slot nog even dit. In Johns artikel vraagt iemand zich af waarom deze man (Keith Bakker) überhaupt een podium krijgt.

Daar heb ik geen antwoord op, maar ik kan wel zeggen dat de Telegraaf en John van den Heuvel de grootste podia voor Bakker zijn. Bedankt John!