7 juni 2020 – Welke eetstoornis?

In dit blog wil ik iets adresseren wat het OM en diverse media hebben beweerd wat volledig onwaar is. Het bewijs hiervan staat in het dossier.

Welke eetstoornis - Keith Bakker Official Blog

Het volgende is mijn weerwoord en mening hierover.

Er wordt namelijk beweerd dat de aangeefster een eetstoornis zou hebben in de periode dat ik haar ontmoette en dat ze daarvoor (al dan niet bij mij) in behandeling zou zijn.

Neem bijvoorbeeld het artikel van het Noordhollands Dagblad op 20 mei:

“Het meisje had een eetstoornis en werd daarvoor door Bakker behandeld.”

Of het artikel van de Telegraaf op 20 mei:

“Het meisje had een eetstoornis. Ze was onder behandeling bij een andere therapeut, maar Bakker sprak ook vrijwel dagelijks met haar. Ze beschouwde hem als haar behandelaar. “

En zo zijn er nog genoeg andere media die beweren dat ze (al dan niet bij mij) onder behandeling was voor een eetstoornis. Ook al op het moment dat ik haar ontmoette. Leugens!

Deze vrouw had helemaal geen eetstoornis en al helemaal geen anorexia.

Kijk maar eens hoe ze er nu uitziet, alles behalve mager. Ze heeft nooit anorexia gehad en dat heeft ze nu ook niet. Het is al die tijd simpelweg een leugen geweest.

Ik heb deze vrouw nooit behandeld. Ten eerste omdat ik geen therapeut ben en ten tweede, ze heeft en had geen eetstoornis! Ze was een doodgewone hongerstaakster die geen andere mogelijkheid zag om aandacht te krijgen. Sterker nog, er was en er is nooit bij haar een eetstoornis vastgesteld door deskundigen. Ook niet toen ze bij de GGZ in behandeling zou zijn. Ze is nooit voor een eetstoornis behandeld en ik heb dat ook niet gedaan. Ik kan dat niet doen want ik ben geen hulpverlener. Ik kan dit alleen bewijzen door te citeren uit het dossier.

Uit het verhoor van de aangeefster:

“Politie: In jouw aangifte gaf je aan dat je een verborgen eetstoornis had en dat niemand dit wist. Het werd bekend door Keith, dus nog niet officieel vastgesteld. Later, nadat Keith jou leerde kennen, kreeg je een behandeling voor je eetstoornis van de GGZ. Klopt dat?
DJ: Ja dat klopt. “

Wat hier niet aan klopt, als we kijken naar de medische dossiers die zijn toegevoegd aan het dossier, is dat aangeefster nooit en te nimmer is behandeld voor een eetstoornis.Ook niet na haar ontmoeting met mij. Hier liegt ze dus.

Er is ook nooit een diagnose voor gesteld, zelfs niet toen ze naar de GGZ ging nadat ik haar had ontmoet. Het is pure onzin.

In het volgende stuk dat we zien uit het politieverhoor, blijkt dat toen ze eenmaal hulp kreeg, dit niet voor anorexia was, maar voor depressie. Nogmaals, er is geen diagnose vastgesteld door een psycholoog, psychiater of door de GGZ. Er was simpelweg geen eetstoornis.

Uit het politieverhoor van de aangeefster:

“Politie: Ja, ja oké, je hebt het dus met de psycholoog gehad over je eetstoornis. Over de problemen met je ouders, de scheiding en dat soort dingen?
DJ: Ja.
Politie: Heeft ze wel eens gevraagd over hoe de diagnose was gesteld dat jij een eetstoornis had? Omdat mensen, dat zal je zelf ook weten, die dat hebben, ontkennen dat voor zichzelf, althans die willen dat niet zo graag weten van zichzelf.
DJ: Nee. Ehm ja, ik kan me wel herinneren dat ik daarover begon maar nooit echt bij mij gedaan ofzo dus…
Politie: Nooit uitgevraagd?
DJ: Nee.
Politie: Oké, heb je dit traject of nog andere trajecten gevolgd in de tijd dat je met Keith was?
DJ: Ehm, nee voor de rest… nee.
Politie: Dus die huisarts XXXX die weet van de doorverwijzing naar de psycholoog?
DJ: Ja.
Politie: En mogelijk dat je het Engeland verhaal, reis naar Londen mogelijk ook nog de huisarts hebt bezocht?
DJ: Ja zou kunnen.
Politie: Maar dat weet je niet zeker?
DJ: Nee weet ik niet zeker.
Politie: En dat zijn de enige twee keren voor de rest dus?
DJ: Ja.
Politie: Medische hulp of psychische hulp gezocht?
DJ: Nee. Ja bij Keith dan… (Noot: Hier probeert ze mij in de hulpverlenersrol te duwen. En in het medisch dossier van de huisarts is nooit een eetstoornis geconstateerd.)
Politie: Ja oké, dat is overigens natuurlijk niet onbelangrijk, wat ging er dan aan vooraf? Toen je die stap maakte naar de huisarts en de psycholoog?
DJ: Ja dat is hoe het allemaal ehm, dat ehm, ja…
Politie: Ja je hoeft niet het hele verhaal opnieuw te vertellen, maar wat hij dan deed met je, of wat hij zei of?

The deal with the devil.

Toen ik een tweede gesprek met haar had nadat ik haar in de kerk ontmoette en ze me vertelde dat het niet goed ging met eten, heb ik in de week daarop een gesprek gehad met haar in een groep van de kerk. Ze kwam naar me toe en vertelde dat ze anorexia had. Hierop heb ik haar duidelijk gezegd dat ik niet geloofde dat ze een eetstoornis had, laat staan anorexia. Ik vertelde haar dat ik mensen heb gezien die echt anorexia hadden en dat zij zeker niet zo was. Toen gaf ik al aan dat dit slechts een controlespelletje was om aandacht te krijgen. Zij gaf toen ook al aan dat ze eigenlijk weg wilde bij haar ouders en meer vrijheid nodig had. Ze gebruikte haar eetstoornis om dit voor elkaar te krijgen.

Ik maakte toen een deal met haar, vóór het interventiegesprek met haar ouders, waarna ze weer normaal is gaan eten en misschien, als we haar nu zien, zelfs te veel. De deal was dat ze zou stoppen met dit achterlijke eetstoornisgedoe en dat ze normaal zou doen. Ik zei toen tegen haar dat wanneer ze dit zou doen, ik over meer vrijheid voor haar zou gaan onderhandelen bij haar strenggelovige ouders.

Natuurlijk zie ik achteraf dat ik helemaal niet betrokken zou moeten zijn met haar en haar gezin.

Maar één ding is absoluut duidelijk, ze had geen anorexia en we weten nu ook dat er nooit een diagnose voor is geweest. Toen niet en nu ook niet. In tegenstelling wat het OM en de media beweren, had ze helemaal geen eetstoornis. Ze was er toen niet, en daarna ook niet voor in behandeling geweest. Ze was niet ziek, ze was berekenend en sluw en ze wilde gewoon weg bij haar ouders. Ze gebruikte mij en een zogenaamde eetstoornis om haar doel te bereiken.

Deze punten zijn voor mij heel belangrijk. Ik was helemaal niet van plan om hier verder over in te gaan maar ik merk dat het volop in de media staat. Ze zou behandeld zijn voor een eetstoornis en ik zou haar daar ook bij helpen. Waar is het bewijs?

Er wordt in de media ook gesuggereerd dat ik een soort roofdier was die het gezin binnensloop om hun kwetsbare dochter te ontvoeren. Bullshit!

Als je hier aan twijfelt, f*ck you. Als het waar is wat ik zeg, wordt het wel heel eng. Wat ik namelijk beweer is dat naar mijn mening, deze jonge vrouw een verzonnen eetstoornis gebruikte voor aandacht. En nu doet ze het weer, door mij te beschuldigen voor de dingen die ze doet.

De rechtbank negeert al het bewijs dat deze vrouw liegt en dat is ook de reden dat ik geen enkel vertrouwen heb in de rechtsgang. Hetzelfde is mij ook al overkomen in 2012, maar het echte verhaal heb ik toen nooit verteld. Bovendien wordt ik nu ook weer afgerekend voor wat er zogenaamd gebeurd zou zijn in 2012.

Ik zal in Nederland nooit een eerlijk proces krijgen.

Ik zal waarschijnlijk moeten hangen voor de leugens van een ander. Niet omdat het waar is, maar omdat dit moet van de totaal vooringenomen rechtbank.

We will see what happens. I’ll be back. De strijd is pas net begonnen!

K.