7 juni 2020 – Update

Hallo vrienden en vijanden. Het is alweer ruim veertien dagen geleden dat ik op een ongelooflijk valse en slinkse manier volledig genaaid ben door de Officier van Justitie en later ook door de rechtbank.

Update

Ik heb hierna twee weken nodig gehad om dit allemaal te laten bezinken en ik kan jullie melden dat het geen makkelijke tijd is geweest. Op de dag van de inhoudelijke behandeling van mijn zaak (waar ik al acht maanden op wacht in voorarrest), heeft het OM nieuwe psychiatrische en psychologische onderzoeken aangevraagd bij de psychiatrische instelling Pieter Baan Centrum. Dit wordt (natuurlijk) gerund door justitie zelf. En ze zijn ook nog eens totaal vooringenomen en bevooroordeeld. Ik heb geen enkel vertrouwen in het Pieter Baan Centrum.

Dit doen ze omdat de onderzoeken waar ik wel degelijk al aan heb meegewerkt, voor het OM niet de resultaten hebben opgeleverd die ze hoopten te vinden. Door de twee professionele onderzoekers die mij hebben onderzocht in opdracht van de OvJ, is namelijk geen stoornis geconstateerd. Het OM heeft dus geen sterke zaak tegen mij en daarom sturen ze me nu naar een psychiatrisch centrum voor onderzoek. Ze proberen hiermee ook het inhoudelijke proces te vertragen of zelfs te ontlopen. Dit is middeleeuws!

Op de dag van de zitting, 20 mei jongstleden, zou ik een tsunami van bewijzen aan hebben gevoerd die alle twijfels rond mijn onschuld zouden wegvegen.

Ik wist het zeker, ik zou worden vrijgesproken, omdat ik keihard bewijs heb van mijn onschuld, in de vorm van audio, video en fotomateriaal. Keihard, onomstotelijk bewijs! Ik was nooit van plan om het hier in het openbaar op dit forum over te hebben, maar door hetgeen er gebeurd is op 20 mei, ben ik geforceerd om dit toch te doen. Vanwege het feit dat het OM mijn gevangenistelefoon heeft afgeluisterd, waren ze hier natuurlijk van op de hoogte.

Nadat mijn (ongelooflijk domme) relatie met de aangeefster op de klippen was gelopen in juli 2018, nam ze weer contact met me op.

Ze wilde weer bij elkaar komen en bood haar excuses aan voor wat er allemaal was gebeurd. Hierna besloten we om weer verder te gaan met elkaar.

Dus in mijn tijdelijk geestelijke waanzin heb ik ingestemd om weer samen verder te gaan en hiermee ook mijn rol als sugardaddy te continueren. Maar omdat ze mij maandenlang had bedrogen, was er iets in mij dat haar en haar familie niet meer vertrouwde. Ik maakte me zorgen dat haar vader met een verzonnen verhaal over mij naar de media zou stappen, iets waar hij al eens mee gedreigd had. Hij heeft dit nu dus ook gedaan. Hij zat zelfs naast John van den Heuvel in de rechtbank. De aangeefster wilde zelf verder met mij en ik ook wel met haar, maar ik wist dat ze verdomd goed kon liegen. Dit hadden we namelijk al zo lang gedaan als partners in crime, tijdens onze geheime relatie.

Dus van 26 juli tot en met 3 september 2018 heb ik meer dan vijfentwintig uur aan opnames gemaakt van telefoongesprekken tussen mij en haar, waarvan nu ook transcripties van zijn, gemaakt door een professionele technicus.

In die gesprekken wordt maar al te duidelijk dat ze niet alleen maar mijn gewillige maîtresse was, maar dat er ook nooit iets strafbaars tussen ons is voorgevallen. Ook is er niets gebeurd voordat ze achttien was. Bovendien blijkt ook dat ik in geen enkele wijze haar hulpverlener was. Audio liegt niet! Er zijn daarbij ook nog meer dan driehonderd afbeeldingen (foto’s en selfies), waarvan er velen erotisch getint zijn.

Ook foto’s liegen niet! Een deel hiervan zou op de dag van de zitting aan het dossier worden toegevoegd. Dus niet in het openbaar, dat zou natuurlijk niet zo netjes zijn.

Maar het meest overtuigende bewijs zijn de videofragmenten. De aangeefster beweert dat de seks die wij samen hadden tegen haar wil zou zijn geweest. Ze noemt het zelfs verkrachting. Dezelfde jonge vrouw vond het erg opwindend om te worden gefilmd tijdens de seks en dit hebben we dan ook uitvoerig gedaan.

De uren durende videofragmenten bewijzen namelijk niet alleen onomstotelijk dat de seks wel degelijk vrijwillig was, maar ook dat dit juist precies was wat ze wilde. Ze zegt dit namelijk letterlijk in die fragmenten!

In haar aangifte bij de politie gaf ze om zichzelf in te dekken later wel toe dat er inderdaad seksueel getint foto- en videomateriaal van ons bestaat.

Tegen de politie zegt ze echter dat dit alles tegen haar wil in is gemaakt. Kom op zeg, wat een gelul! Filmfragmenten liegen namelijk ook niet.

Dus, mijn recht om mezelf te verdedigen is mij afgenomen omdat het laatste wat het OM wilt, een rechtszaak is die eindigt met vrijspraak.

Ik zal dan ook tot het einde strijden voor gerechtigheid en ik zal ook volledig open zijn over waar deze hele zaak om draait. Het draait namelijk om seks. Ik heb het daar tot nu toe nog maar weinig over gehad, maar laten we het beestje maar gewoon bij de naam gaan noemen.

Voordat dit kan, moet er eerst één ding opgelost worden.  Een tijdje terug ontving ik de volgende brief. “Geachte heer Bakker,

Ik wend mij tot u namens mijn cliënte DJ.

Cliënte heeft moeten ervaren dat u sinds eind september 2019 met enige regelmaat blogs post op internet waarin u zich negatief uitlaat over cliënte en waarin u (al dan niet juist) citeert uit chatsessies met haar, door haar geschreven brieven/mails, haar dagboek en aangifte van haar en haar ouders bij de politie.

Uw uitlatingen over cliënte zijn te kenmerken als smaad en/of laster en met het zonder haar toestemming publiekelijk citeren van bovengenoemde fragmenten maakt u ongeoorloofd inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer.

Na tussenkomst van Openbaar Ministerie en directeur van de P.I. heeft u enkele posts verwijderd. De meeste zijn echter blijven staan. Ook zijn er eerder verwijderde posts teruggeplaatst en blijft u nieuwe berichten online zetten.

Ik verzoek u en wanneer nodig sommeer ik u om u voortaan te onthouden van het plaatsen van blogposts met uitlatingen over cliënte en het plaatsen van fragmenten of teksten die (al dan niet juist) citeren uit verhoren, chatsessies, brieven, e-mails of dagboeken van cliënte of haar ouders.

Ik verzoek u ook en zover nodig sommeer ik u, ook uitlatingen of fragmenten zoals hierboven beschreven die zijn opgenomen in reeds geplaatste blogposts te verwijderen. Het gaat dan in ieder geval om (delen van) de volgende posts:

17 december 2019 – Chats don’t lie, 20 december 2019 – Check this out, 2 januari 2020 – Aanvulling blog, 13 januari 2020 – Wederhoor, 12 april 2020 – Ze kreeg wat ze wilde, 20 april 2020 – Ik begrijp het niet.

Indien u niet binnen een week na heden, dus uiterlijk op 1 mei 2020, gevolg heeft gegeven aan deze sommatie, overweegt cliënte om het hierboven verzochte in een kort geding procedure te vorderen op straffe van een dwangsom. Daarbij zal dan tevens een uitspraak worden gevraagd waarmee cliënte door u geplaatste content die inbreuk maakt op haar persoonlijke levenssfeer, kan laten verwijderen door internetproviders die plaatsing faciliteren.

Met vriendelijke groet,

Advocaat Aangeefster”Ik heb dit genegeerd omdat ik er zeker van was dat ik in mijn recht stond en nog steeds sta, om te bloggen. Vrijheid van meningsuiting, het recht om te protesteren en het recht op zelfverdediging zijn naar mijn mening erg belangrijke grondrechten in het openbare en transparante rechtssysteem, dus ik maak daar dan ook gebruik van. Ze willen mij gvd naar een psychiatrische inrichting sturen in plaats van de zaak inhoudelijk te behandelen! Ze willen ook dat ik daar stilletjes naartoe ga, zonder protest.

One flew over the cuckoo’s nest in Amsterdam!

Ik ben afgelopen 20 mei op een onmenselijke manier behandeld. Mijn recht om mezelf te verdedigen is mij ontnomen en ik moet nu waarschijnlijk in voorarrest verblijven, totdat het hele Pieter Baan Centrum debacle voorbij is.

Ik zal mij dan ook publiekelijk blijven verdedigen op internet via dit blog.

In alle blogs die ik heb geschreven, heb ik namen van personen en andere betrokkenen veranderd of heb ik gebruik gemaakt van initialen. Hiermee heb ik dus hun privacy beschermd.

Ook heb ik alles gedaan om bepaalde details zorgvuldig te veranderen en/of te verbergen zodat de privacy van betrokkenen gewaarborgd zou blijven.

In de afgelopen weken heb ik met verschillende experts, zowel juridisch als ethisch, gesproken over mijn rechten in verband met mijn blogs.

Een soortgelijke zaak of situatie is volgens deze experts nog nooit eerder voorgekomen. Er is nog nooit eerder een verdachte geweest die vanuit de gevangenis protesteerde tegen zijn behandeling in de rechtszaal, of over feiten van zijn rechtszaak via een blog op internet.. Ik wil hier dan ook mee doorgaan. Ik ben onschuldig van welk strafbaar feit dan ook. Ik blijf ook van mening dat dit een persoonlijke heksenjacht is van het OM, gericht op mij als persoon. Bovendien is het zo dat als mensen mijn blogs niet leuk vinden, ze niet verplicht zijn om het te lezen.

Door mijn keuzes ben ik inmiddels alles kwijt, ook door de valse aangifte(s) en mijn vervolging hier van. Ook verwacht ik niet dat ik veel vrienden zal maken door mij zo met hand en tand te verdedigen. Maar so be it, the truth will set me free. Terwijl ik met experts de vraag aan het onderzoeken was of ik juridisch in mijn recht stond om te bloggen, heb ik alle blogs offline gehaald.

Zoals je kunt zien, staat alles weer online en ik sta dan ook pal achter elk woord dat geschreven is. Ik verwelkom een kort geding hierover van de advocate van de aangeefster, omdat ik niet alleen voor mezelf vecht, maar ook voor alle andere mannen die valselijk beschuldigd zijn en publiekelijk gekruisigd worden. Zelfs nog voordat er een rechtszaak is geweest. De beschuldiging alleen al, is genoeg om iemands leven te ruïneren. Ook de aangeefster in mijn zaak wist dit dondersgoed.

Ik zal eindigen met het volgende.

Ik heb een ontzettend domme keuze gemaakt door een seksuele relatie aan te gaan met deze jonge vrouw van achttien. Ik heb hiervoor alles op het spel gezet en ik vertrouwde haar in alles. Ook neem ik de volle verantwoordelijkheid voor de idiote keuzes die ik heb gemaakt, inclusief de consequenties daarvan. Maar ik ben onschuldig voor hetgeen de rechtbank of het OM mij wilt vervolgen.

Zoals jullie hebben gezien bij mijn aanwezigheid in de rechtszaal, gaat mijn gezondheid hard achteruit. Laten we niet vergeten dat we de komende acht maanden, die ik dankzij de OvJ langer moet zitten, door moet brengen in zeer gevaarlijke omstandigheden tijdens deze Corona-tijd! Lichamelijk voel ik me misschien niet zo goed, maar mentaal ben ik sterk. Maak je geen zorgen.

Wordt vervolgd…

Have a great day!

K.