27 december 2019 – Hun eigen woorden

Kon ik nog duidelijker zijn over het feit dat ik geen hulpverlener was voor de vrouw die mij nu heeft aangegeven als een misdadiger? Hoe verdomd duidelijk kon het zijn? Ik was duidelijk en zij wisten dat ook.

hun eigen woorden - Keith Bakker Official Blog

Wat nu volgt, zijn statements uit het politiedossier in hun eigen woorden. MJ is de moeder van de aangeefster en DNJ is de aangeefster zelf. Het OM wilt mij in een hulpverlenerspositie duwen zodat mijn relatie met deze golddigger een misdrijf wordt.

Deze mensen hebben mij gebruikt voor veel geld en nu spelen ze slachtoffertje. Het zijn gewoon boeven eersteklas, ziekelijk!

Hier volgen een aantal statements uit de verhoren.

DNJ verhoor pagina 8:

Politie: Zag jij Keith als vriend of als hulpverlener?
DNJ: Als beide. Keith zei zelf altijd tegen mij dat hij geen hulpverlener was. Hij gaf dit heel vaak aan, ook aan mijn ouders en hij liet het ze zelfs opschrijven. Ik heb ook mailtjes dat hij dit heeft gezegd.

DNJ verhoor pagina 5:

Politie: Wat heeft Keith tegen jou gezegd over de voorwaarden die hij heeft gekregen van justitie?
DNJ: Dat hij niet met vrouwen mocht werken en dat hij nog in zijn proeftijd zat en dat hij geen hulpverlenerswerk mocht doen.

DNJ verhoor pagina 16:

Politie: Ik bedoel, ik lees ook ergens dat Keith nadrukkelijk heeft gezegd dat hij geen behandelaar genoemd wil worden.
DNJ: Geen hulp… geen hulpverlener…
Politie: Of hulpverlener? Hulpverlener was het?
DNJ: Ja, daar was ie heel erg…
Politie: En waarom wilde hij dat niet?
DNJ: Ehm, ja, toen begreep ik dat niet echt, omdat hij elke keer zei aan het begin “ik ben geen hulpverlener, ik ben gewoon een vriend die jullie wilt helpen”.

Politie:
Ja oké.
DNJ: Maar hij zei wel, omdat hij dit niet mocht doen. Hij zei dat hij het.. vanwege zijn straf geen hulpverleningswerk mocht doen ofzo, vooral niet met vrouwen.
Politie: Nee, dat heeft hij gezegd?
DNJ: Dat heeft hij gezegd ja.

DNJ verhoor pagina 18:

DNJ: Maar hij zei: Ik ben geen behandelaar.

DNJ verhoor pagina 75:

Politie: Ok, en hij heeft wel eens iets verteld over het uitoefenen van zijn beroep of de beperkingen die hem zijn opgelegd?
DNJ: Ja, hij heeft mij ook gezegd dat hij niet met vrouwen mocht werken en niet… volgens mij in de hulpverlening voor ehm, voor zolang of…, ehm ja… hij heeft het wel genoemd maar precies weet ik het niet meer, wat het allemaal inhield.
Politie: Ja ok maar was hij daar heel erg mee bezig?
DNJ: Ja, want ik weet nog dat hij… dat er… dat er iets klaar was van zijn straf en het had iets te maken met tien jaar geen hulpverlening of tien jaar geen iets…

MJ verhoor pagina 96:

MJ: In de tijd dat wij elkaar ontmoetten had hij (Keith) geen werk. (geen hulpverlener dus) Ik wist natuurlijk wel wat hij had gedaan in de hulpverlening. Hij vertelde heel open dat hij tien jaar niet werkzaam mocht zijn in de hulpverlening. Hij heeft wel tig keer gezegd dat hij DNJ wel wilde helpen, maar niet als hulpverlener, maar als vriend van RB en uit vriendschappelijke hulp naar ons. Dat heeft hij keer op keer benadrukt.
Politie: Waarom benadrukte hij dat zo?
MJ: Omdat hij wist, en daar was hij ook heel open in naar ons, dat zijn straf was dat hij de komende tien jaar niet mocht werken als hulpverlener. Daarom zei hij ook dat hij dit niet als hulpverlener deed.
Politie
: Hoelang was hij vrij in die periode?
MJ: Hij vertelde mij dat hij net van zijn enkelband af was.

Vervolgens heb ik ook nog de brief aan mijn toenmalige advocaat:

From: XXXXXXXX< XXXXXXXXXX@protonmail.com>

Date: On Fri, Aug 3, 2018 at 17:46

subject: Fwd: Persoonlijke mail aan (naam Advocaat)

Beste (naam Advocaat),

Naar aanleiding van de ingewikkelde situatie van de afgelopen tijd mail ik U. Ik ben DNJ, XX-XX-1999 en ik wil graag een aantal zaken duidelijk maken naar u over mijn relatie tussen Keith Bakker en mij.

Omdat er nu meerdere mensen bij betrokken zijn, inclusief leden van de kerk in Amsterdam en mijn vader AJ en een jongen met wie ik een eenmalige verhouding heb gehad 2 weken geleden, wil ik een aantal punten duidelijk maken.

Ik heb Keith Bakker voor het eerst ontmoet in februari 2016. Hij werd goede vrienden met mijn hele gezin inclusief mijzelf. Hij was op geen enkel moment hulpverlener of therapeut voor mij en mijn gezin. Oorspronkelijk wilde mijn vader zaken met Keith Bakker doen, maar Keith wilde dat niet. Mijn ouders hadden veel problemen met elkaar en ik leed daaronder.

Keith Bakker heeft mij aangeraden om goede professionele hulp te zoeken en hij heeft dit ook aangeraden aan mijn ouders ieder persoonlijk. Keith Bakker gaf meerdere malen aan dat hij in geen enkel opzicht hulpverlener wilde of kon zijn. Mijn ouders hebben in die tijd zelf besloten uit elkaar te gaan en te gaan scheiden.

In maart 2017 had Keith een leeg huis in Hilversum, omdat hij naar Amsterdam was verhuist. Mijn ouders, Keith en ik hebben besloten dat ik dat huis voor een tijd mocht wonen, omdat Keith een opzegtermijn had voor het huis in Hilversum en ik heel graag uit huis wilde.

In oktober 2017 was het contract verlopen in Hilversum waardoor ik eruit moest. Mijn moeder en ik hebben Keith gevraagd of ik in de logeerkamer mocht wonen in zijn nieuwe huis, op de Oudezijds Voorburgwal, omdat ik niet terug kon naar mijn moeder, omdat zij geen ruimte had in haar vakantiehuisje(waar zij toen der tijd woonde) en ik ook niet terug kon naar mijn vader omdat hij mijn kamer had verhuurd. Ik was toen 18 jaar oud.

 Er is van februari 2016 tot november 2017 geen enkel sexueel/ fisiek contact geweest tussen Keith Bakker en mij. Wij waren goede gelijkwaardige vrienden en niets meer.

Om mijn huur aan hem te betalen voor mijn eigen kamer in zijn woning in Amsterdam, deed ik oppas werk tot aan heden, het huis netjes houden en andere administratieve dingen die ik kon doen voor zijn bedrijven. Ik zag het niet aankomen, maar ik werd verliefd op Keith en op een bepaald moment in november 2017 heb ik hem gevraagd om seks met mij te hebben. Dat hebben wij gedaan en wij zijn allebei zeer verliefd geworden op elkaar. Wij hadden van november 2017 tot heden een geheime, exclusieve relatie met elkaar.

Op 20 juli 2018 ben ik vreemd gegaan met een ex client van Keith. Hij heeft ons betrapt en hij vertelde mij dat hij mij nooit meer wilde zien. In mijn wanhoop heb ik een aantal mensen dicht bij mij verteld over mijn verhouding met Keith Bakker. Ik deed dit met geen kwade opzet. Ik wil Keith niet beschadigen, pijn doen of zwart maken, omdat hij niets heeft gedaan dat ik niet wilde.

Er is nu een moeilijke situatie ontstaan omdat erover wordt gesproken, maar dat wilde ik niet en heb dit ook gezegd tegen de mensen die ik in vertrouwen nam.

Ik maak mij zorgen over de acties die mijn vader en leden van de kerk misschien willen gaan ondernemen om Keith te beschadigen en ik wil dit niet.

Ik heb momenteel geen contact meer met de leden van de kerk en mijn vader, omdat zij mijn grenzen niet accepteerde.

Met deze brief wil ik voor 1 keer en altijd getuigen dat Keith Bakker nooit mijn hulpverlener geweest is in welke vorm dan ook, dat er nooit iet seksueels of fysiek gebeurd is tussen ons tot ik in zijn huis woonde in november 2017 en voor ik 18 jaar oud was en er is nooit iets seksueel of fysieks gebeurd tegen mijn wil en waar ik niet zelf voor heb gevraagd.


Om onduidelijkheid te voorkomen wil ik graag volgende week langskomen bij u op kantoor om deze brief in jou bijzijn te tekenen.


met vriendelijke groet,

DNJ

Dan heb ik ook nog de mail van mij naar AJ, de vader van DNJ:

Op 1 mei 2017 om 23:12 heeft Keith Bakker <xxxxxxx@gmail.com> het volgende geschreven:


AJ,

Dit moet goedgekeurd worden door jou en teruggestuurd worden naar mij vanavond of morgen ochtend.

 KB


May 1, 2017


Beste AJ,

Ik wil dat u deze e-mail aandachtig leest en mij e-mailt als u het eens bent met alle punten die ik duidelijk moet hebben voordat DJ naar St Tropez komt. Je moet een verklaring toevoegen dat je het zorgvuldig hebt gelezen en het volledig eens bent als de vader van DNJ.

Als u het niet eens bent met een van deze punten, mag DNJ niet naar Frankrijk komen op 2 mei 2017.

  1. 1. DNJ is 17 jaar oud. Dit betekent dat ze minderjarig is (minderjarig). U als haar vader geeft DNJ toestemming om samen met MV van 2 tot en met 7 mei 2017 samen met haar vader naar Frankrijk te reizen.
  2. 2. DNJ verblijft samen met MV en Keith Bakker in een appartement. DNJ krijgt een eigen slaapkamer. U gaat ermee akkoord om nooit met iemand te communiceren dat DNJ in hetzelfde huis verbleef als Keith Bakker en MV.
  3. 3. DNJ krijgt EU 200 + haar vluchtkosten en onkosten om een 13-jarige jongen te coachen op woensdag 3 mei, donderdag 4 mei, vrijdag 5 mei en zaterdag 6 mei. DNJ wordt rechtstreeks door de ouders van de jongen betaald.

4.       4. Keith Bakker is in geen geval hulpverlener, coach, therapeut of helper voor DNJ en dat is hij ook nooit geweest. Keith is een vriend van de familie geweest en u AJ bent het er volledig mee eens dat Keith op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor DNJ. DNJ is verantwoordelijk voor DNJ.

  • 5. Je geeft DNJ als volwassene volledige toestemming om als volwassene te doen wat ze wil terwijl ze in Frankrijk is. Je respecteert de beslissingsbevoegdheid van DNJ als volwassene.
  • 6. U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de keuze om DNJ te laten reizen. MJ, de moeder van DNJ is het er niet mee eens dat DNJ komt, maar jij neemt als haar vader de verantwoordelijkheid hiervoor. U bent het ermee eens dat MJ absoluut niets te zeggen heeft over DNJ en haar keuze om naar Frankrijk te komen. Het is uw verantwoordelijkheid.
  • 7. U gaat ermee akkoord om nooit met de pers of iemand anders te spreken over het feit dat Keith Bakker de coaching opdracht voor DNJ heeft geregeld. Je mag dan communiceren dat DNJ in Frankrijk is, maar de reden is om een jongen te coachen.

Als je het met dit alles eens bent, schrijf dat dan hier.

U gaat er ook mee akkoord dat een e-mail die u mij stuurt een wettelijke en bindende overeenkomst is.

Ik moet dit voor 09:00 uur op dinsdagochtend hebben, anders kan de reis niet doorgaan.

Bedankt,

Keith Bakker

Einde email.

AJ antwoordde een paar uur later met deze e-mail:

Mail van AJ naar mij.

AJ  XXXXXXXXXXX@gmail.com

Mon, 1 May 2017, 23:52

to me, DNJ


Hi Keith,

Ik heb het gelezen.

Hierbij mijn aanvullingen. Wil je die toevoegen.

De rest is akkoord voor mij!

  • AJ is wettelijk verantwoordelijk voor DNJ ten alle tijde. DNJ pleegt in geval van twijfel overleg met AJ
  • Ik vertrouw DNJ in haar beslissingen en acties in Frankrijk, maar kan haar wettelijk geen carte blanc geven. Daarom, wanneer er zaken gebeuren of gedaan worden ism met DNJ die buiten bovengenoemde afspraken vallen, zonder overleg met mij, behoud ik mij het recht om diegene verantwoordelijk te stellen voor dingen die gebeuren. Met andere woorden. Bij afwijkende zaken en acties kort overleg. Dan kan ik de verantwoording over haar houden. Dit gaat niet over haar normale dagelijkse dingen en bezigheden maar wanneer er andere dingen van haar gevraagd worden als in dit document opgesteld. Overleg met DNJ in zo’n geval is voldoende.
  • MJ heeft toestemming gegeven dat DNJ naar SaintTropez gaat. AJ is fully responcible en afgesproken is dat communicatie over DNJ van en naar MJ via AJ zal verlopen. (Het is wettelijk onmogelijk dat Ik alleen zeggenschap als ouder heb over DNJ, maar boverstaand is MJ mee akkoord gegaan).

Ik zie het wel weer verschijnen!

Sleep well!

Groet AJ

Tot slot heb ik ook nog een mail van MJ naar mij, met de vraag of ik DNJ uit de brand wil helpen.

MJ <xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com>

Sat, 22 Jul 2017, 22:31

to me

Translate message

Turn off for: Dutch

Beste Keith,                

Ik heb met DNJ gesproken over haar woonsituatie. Ik weet dat jij de Neuweg gaat opzeggen en ik maak me nu zorgen hoe het verder moet met haar. Zij studeerd straks in Amsterdam, heeft geen werk of andere inkomsten die een eventuele huur zouden kunnen dekken. Ook  heeft zij geen OV kaartmeer om te reizen.

Zij wil liever niet naar AJ terug en ik ben ook niet in staat haar financieel te ondersteunen.

DNJ heeft met AJ gesproken en er is geen geld beschikbaar vanuit zijn kant, behalve de 200 euro per maand voor dagelijks onderhoud.

Kortom, dit is een groot probleem en ik heb echt jou hulp nodig als vriend (en niet als hulpverlener)

Ik weet als moeder niet meer wat ik zou kunnen doen voor haar.

Zou jij bereid zijn om te kijken wat jij zou kunnen betekenen in deze situatie voor haar en dus ook voor mij.

Zou jij misschien met jou connecties haarkunnen helpen, en haar financieel kunnen ondersteunen?

Zou ze voor jou kunnen werken of ken jijiemand bij wie ze zou kunnen werken, die meer betaald dan het minimum loon?

Ik weet dat wij in het verleden somsonenigheid hebben gehad over het feit dat jezoveel voor DNJ doet en veel regelt voor haar, maar in dit geval vraag ik het je zelf.

Nogmaals, ik zie jou niet als hulpverlener en dat ben je ook niet en DNJ ziet jou ook niet zo. Je bent gewoon een goede vriend van ons allebei.

Laat het me weten of je iets kan doen hierinvoor ons.

Groetjes, MJ

Zoals je kunt zien, heb ik in dit blog een aantal dingen opgesomd waarin DNJ en haar familie duidelijk zeggen dat ik niet hun hulpverlener was.

Moet het nog duidelijker?

K.