20 oktober 2019 – Waarom ik blog

Waarom ik blog.

Er is wat kritiek over het feit dat ik vanuit de cel een blog bijhoud. Ik zal nu hopelijk wat meer duidelijkheid verschaffen over waarom ik dit doe.

Waarom ik blog - Keith Bakker Blog

Ten eerste heb ik het recht op vrijheid van meningsuiting.

Het is nog nooit eerder in Nederland voorgekomen dat een gedetineerde een blog bijhoudt. Voordat ik dit deed heb ik natuurlijk eerst van alles uitgezocht over de rechten en regels op dit gebied en ik heb dit ook besproken met mijn advocaat. Ik mag dit doen!

Eén van de doelen van het OM is de mond snoeren van de verdachte. Ze maken dit mogelijkheid door onder andere contact met de media te verbieden. Het OM wil niet dat een verdachte de mogelijk krijgt om zijn/haar kant van het verhaal te belichten. Dit terwijl er vanuit het OM en de politie dikwijls informatie gelekt wordt naar de media over de zaak. Ik heb dit persoonlijk ook al eens meegemaakt, toen er vanuit het OM informatie over mij werd gelekt naar een krant. Die krant berichtte hier vervolgens over nog voordat ik op de hoogte was gesteld.

Voorbeeld: Een aantal dagen geleden moest ik via RTL Boulevard vernemen dat ik verhoord zou worden over mijn blogactiviteiten. Deze informatie was blijkbaar al gelekt, nog voor ik dit zelf wist.

De politie en de Telegraaf werken nauw samen en het gebeurt dan ook regelmatig dat de Telegraaf vertrouwelijke informatie van politie en het OM ontvangt en deze informatie publiceert. Tegelijkertijd mag een verdachte, let op het woord ‘verdachte’ en dus niet ‘veroordeelde’, op zijn beurt geen contact hebben met de media.

Dit is in strijd met het recht ‘Equality of Arms’.

Het beginsel van equality of arms gaat uit van het idee dat de verdachte in een strafzaak een redelijke kans moet krijgen om zijn kant van het verhaal naar voren te brengen, zodat hij dezelfde kansen krijgt als de openbaar aanklager. Er moet sprake zijn van een evenwicht, een balans in rechten.

In de praktijk wordt haast nooit gebruik gemaakt van dit recht. Wanneer een verdachte wordt aangevallen in de media krijgt deze geen kans om zich te verdedigen tegen onwaarheden die men in de media publiceert.

De politie en het OM hebben vrij spel in het zwartmaken van de verdachte en volgens de huidige regels kan de verdachte hier niets aan doen.
Wettelijk gezien is social media geen media. Door te bloggen publiceer ik mijn mening op social media. Het recht om social media te gebruiken om een mening, ideologie of idee te verspreiden moet beschermd worden zelfs wanneer dit vanuit de gevangenis komt.

Ik ben onschuldig en dit is mijn mening. Ook heb ik het recht om mijzelf te verdedigen via social media. Ik heb zelfs het recht om naam en toenaam te publiceren en bijvoorbeeld foto’s te plaatsen van wie dan ook, zolang ik de bekende balk over de ogen gebruik. Mijn besluit is om dit niet te doen, maar als het nodig is om mezelf te verdedigen zal ik niet twijfelen om dit toch te doen.

Alles wat ik op mijn blog publiceer valt onder mijn recht op vrije meningsuiting.

Mijn woorden kies ik op een zorgvuldige manier om alles nauwkeurig en netjes te houden. Ik kan jullie niet vertellen hoeveel tekst ik al uit mijn voorgaande blogs heb geschrapt. Ik ben namelijk erg boos.

Ten tweede heeft ieder persoon in Nederland het recht om zichzelf te verdedigen binnen de wettelijke grenzen.

Ik word valselijk beschuldigd van vreselijke misdaden. Nu heb ik het recht om mij zowel voor de rechtbank, als op social media te verdedigen. Tegenover de rechtbank gebeurt dit door mijn fantastische team van advocaten van Cleerdin & Hamer en op social media zal ik dit doen door te bloggen.

Omdat we het hebben over openbaar recht, heb ik ook het recht om mij in het openbaar te verdedigen, social media is voor mij een manier om dit te doen. Ik zal elke vorm benutten om mijzelf te verdedigen tegen de smaad, laster en valse beschuldigingen die onder andere door social media over mij worden verspreid.

Ik hoop dat in de toekomst meer onschuldige verdachten ervoor zullen kiezen om zichzelf te verdedigen door te gaan bloggen, dit is een mensenrecht dat tot nu toe nog niet echt benut wordt.

 

K.