19 mei 2020 – RTL Boulevard

Ik kan jullie vertellen dat we morgen een groot probleem hebben.

RTL Boulevard- Keith Bakker Blog

Ik heb zojuist vernomen dat er morgen geen toestemming wordt gegeven aan media buiten RTL Boulevard, om bewegende opnames te mogen maken in de rechtszaal. Enkel de cameraman van Boulevard en twee tekenaars mogen in de rechtszaal in Amsterdam aanwezig zijn. De rest neemt plaats in een naastgelegen zaal.

Blijkbaar is het tegenwoordig zo dat er een alleenrecht wordt verleend voor één bepaald medium om opnames te mogen maken van mijn proces.

Dit kan natuurlijk te maken hebben met de Corona-crisis, dus moeten we allemaal wat in leveren, dat begrijp ik ook wel. Maar waarom RTL?

Het probleem ligt bij mij vooral bij het feit dat dit alleenrecht juist wordt verleend aan RTL Boulevard, met mijn aartsvijand John van den Heuvel als aanvoerder.

RTL Boulevard en John van den Heuvel zijn zeer bevooroordeeld in hun berichtgeving over mij. Iedereen die dit allemaal een beetje heeft gevolgd is hiervan op de hoogte.

In de periode van 2010 tot 2012 was ik ook al de dupe van de heksenjacht in de media, met RTL Boulevard als leidende factor in dit alles. Deze heksenjacht is begonnen bij Boulevard en de Telegraaf (John van den Heuvel). Dit heeft er mede toe geleidt dat ik, om deze media-heksenjacht te stoppen, ook valse bekentenissen heb afgelegd.

Uitgerekend Boulevard is zonder overleg met mijn advocaten, door de Officier van Justitie gekozen om als enige partij te mogen bepalen wat er wel of niet zal worden opgenomen.

Ook zullen andere media, indien zij dit willen, bij RTL moeten aankloppen voor beeldmateriaal.

Bij mijn zaak gaat er veel om beeldvorming en niet zozeer om feiten. Ik heb dan ook geen enkel vertrouwen dat RTL Boulevard en John van den Heuvel een onbevooroordeelde rapportage zullen maken van hetgeen zich in de rechtszaal afspeelt.

In 2011 heb ik al eens aangifte gedaan tegen onder andere RTL en van den Heuvel wegens smaad en laster. Dat uitgerekend deze partij het alleenrecht heeft om de rechtszaak te filmen is werkelijk niet te geloven!

Ik zal morgen in de rechtszaal dan ook eisen dat RTL wordt verboden om te filmen in de rechtszaal.

Het is nu helaas te laat voor een kort geding, dus ik moet het hier nu maar even mee doen. Mocht er geen gehoor worden gegeven aan mijn eis, dan zal ik serieus overwegen om morgen geen enkel woord meer te zeggen tijdens de zitting.

Dank.

K.