18 mei 2020 – Verschil tussen vriendschap en hulpverlening

Dit blog gaat over het verschil tussen hulpverlening en hulp als vriend. (volgens de politie) De politie en het O.M. beweren dat ik professionele hulpverlener van de aangeefster was en daarom mijn beroepsverbod heb overtreden.

Verschil tussen vriendschap en hulpverlening.- Keith Bakker Official Blog

Toch maken ze ook wel duidelijk dat er verschil is tussen hulp verlenen als vriend, en hulp verlenen als behandelaar/hulpverlener. Het verschil zit hem in betaling. Ik heb nooit ook maar één Euro ontvangen van dit gezin.

In 2018 heb ik mannen gecoacht en het was duidelijk dat ik hun coach was omdat deze mannen er voor betaald hebben. Het volgende citaat komt uit één van de politieverhoren van DJ, de aangeefster.

Politie: En hoe weet je dat zo zeker als iemand niet betaald heeft?
DJ: Nou, omdat dat gewoon vriendschappelijk was zeg maar.
Politie: Omdat zij een ex-patiënt is van hem?
DJ: Ja het was gewoon, hij hielp haar gewoon omdat het een vriendin was.
Politie: Oké, nou ja dan is het een vriendendienst. Maar daarbuiten waren er ook heel duidelijk zakelijke contacten. Zakelijk in de zin van behandeling en betaling.

Conclusie.

De politie maakt hier heel duidelijk wat het verschil is tussen vriendschap en het zijn van hulpverlener/behandelaar. Het gaat er om of er wel of niet voor betaalt wordt.

Ik was geen hulpverlener voor dit gezin, er waren geen afspraken over betaling  en er heeft ook nooit een betaling plaatsgevonden.

Nog meer bullshit van het O.M.

K.