17 mei 2020 – Ik was geen hulpverlener

De Officier van Justitie wilt mij graag in een hulpverlenersrol duwen wat betreft de relatie tussen mij, de aangeefster en haar ouders. Het O.M. negeert alle aanwijzingen uit het dossier, die duidelijk maken dat ik altijd met iedereen heel duidelijk was over wat mijn rol was in relaties met mensen.

Ik was geen hulpverlener - Keith Bakker Official Blog

Ik wilde hier zelf altijd duidelijkheid in hebben, met name omdat mensen vaak een bepaald beeld hadden over mij omdat ik jarenlang vaak op televisie te zien was als hulpverlener/coach.

De volgende citaten uit het dossier maken maar al te duidelijk dat ik altijd heb willen voorkomen dat de aangeefster en haar ouders mij als hulpverlener zouden gaan zien.

Hier volgt een stuk uit het politieverhoor van DJ, de aangeefster.

Politie: Zag jij Keith als vriend of hulpverlener?
DJ: Als beide. Keith zei zelfs wel steeds tegen mij dat hij geen hulpverlener was. Hij gaf dit wel heel vaak aan. Ook naar mijn ouders en hij liet mijn ouders dit ook opschrijven. “

Verhoor aangeefster 2 april 2019:

Politie: Ik bedoel, ik lees ook ergens dat Keith nadrukkelijk heeft gezegd dat hij niet… geen behandelaar genoemd wil worden.
DJ: Geen hulp… geen hulpverlener.
Politie: Of hulpverlener, hulpverlener was het ja.
DJ: Ja, daar zat hij heel erg…
Politie: En waarom wilde hij dat niet?

DJ: Eh, ja toen begreep ik dat niet echt omdat hij elke keer zei aan het begin; Ik ben geen hulpverlener, ik ben gewoon een vriend van jullie die jullie wilt helpen.
Politie:
Ja oké.

DJ: Maar hij zei wel, omdat hij het niet mocht doen ofzo, vooral met vrouwen.
Politie: Nee, dat heeft hij gezegd?
DJ: Dat heeft hij gezegd ja.
Politie: Oké, nou laten we het dan coaching noemen.”

Let op, het was de politie die mijn contact coaching noemde, dus niet de aangeefster. Dit lijkt mij een zeer leidend gesprek.

“Politie: Oké, en heeft hij wel eens verteld over het uitoefenen van zijn beroep? Of de beperkingen die hem zijn opgelegd?
DJ: Ja, en hij heeft me ook gezegd dat hij niet met vrouwen meer mocht werken. En niet volgens mij in de hulpverlening voor lang of… ehm… ja hij heeft het genoemd, maar precies wat weet ik niet meer wat het precies allemaal inhield.
Politie: Ja oké. Maar daar was hij heel erg mee bezig?
DJ: Ja, want ik weet nog dat zijn… dat er iets klaar was met zijn straf en het had iets met tien jaar geen hulpverlening of tien jaar geen iets, en dat was toen klaar en daar was hij ook heel blij mee enzo en dit en dat.
Politie: Een bepaald onderdeel van die..
DJ: Van die straf.”

Het stuk waar ze het over heeft, gaat over het einde van mijn V.I.-tijd. (Voorlopige Invrijheidstelling)

Het stuk geeft ook goed aan dat ik heel duidelijk was in mijn rol. Het was voor iedereen duidelijk dat ik geen hulpverlener van haar of haar gezin was of wilde zijn.

Hier volgen nog meer citaten uit het politieverhoor van DJ:

“Politie: Wat heeft Keith jou verteld over de voorwaarden die hij heeft gekregen van justitie?
DJ: Dat hij niet met vrouwen mocht werken en dat hij in zijn proeftijd zat en dat hij geen hulpverleningswerk mocht doen. “

In één van de verhoren met de aangeefster zien we dat ik zelfs niet alleen met haar in één kamer wilde zijn, laat staan, alleen met haar wilde praten.

“DJ: Hij zei dat hij niet kon (gesprek alleen met haar) gezien zijn verleden. Hij wilde niet alleen met mij een gesprek aangaan en hij wilde een vrouw erbij als we dit deden.”

In het volgende stuk uit het dossier zien we hoe duidelijk ik was naar de moeder van DJ, (M.J.) over mijn rol, en wat ik wel of niet wilde doen.

Verhoor MJ, moeder van aangeefster

“Politie: Wat kunt u vertellen over wat Keith deed?
MJ: In die tijd dat we elkaar ontmoetten had Keith geen werk. Ik wist natuurlijk wel wat hij had gedaan in de hulpverlening. Hij vertelde heel open dat hij de komende tien jaar niet werkzaam mocht zijn in de hulpverlening. Hij heeft het wel tig keer gezegd tegen ons, dat hij DJ wel wilde helpen, maar niet als hulpverlener. Maar dan als vriend van XXXX en als vriendschappelijke hulp naar ons. Dat heeft hij keer op keer benadrukt.“

Het volgende citaat komt uit een brief van de vader van DJ. Ik wilde deze brief van hem hebben omdat DJ een coaching klus met ons in Frankrijk mocht doen.

“Keith Bakker is in geen geval hulpverlener, therapeut of helper van DJ en dit is hij nooit geweest. “

Het volgende stuk is een brief die de moeder van DJ mij heeft gestuurd op 22 juli 2017.

Ook hier wordt weer heel duidelijk gezegd dat ik geen hulpverlener was en misschien nog wel belangrijker, dat haar dochter DJ mij ook niet zo zag.

Sat, 22 Jul 2017, 22:31

to: me

“Beste Keith,                

Ik heb met DJ gesproken over haar woonsituatie. Ik weet dat jij de Neuweg gaat opzeggen en ik maak me nu zorgen hoe het verder moet met haar. Zij studeerd straks in Amsterdam, heeft geen werk of andere inkomsten die een eventuele huur zouden kunnen dekken. Ook  heeft zij geen OV kaartmeer om te reizen. Zij wil liever niet naar AJ (haar vader) terug en ik ben ook niet in staat haar financieel te ondersteunen.

DJ heeft met AJ gesproken en er is geen geld beschikbaar vanuit zijn kant, behalve de 200 euro per maand voor dagelijks onderhoud. Kortom, dit is een groot probleem en ik heb echt jou hulp nodig als vriend (en niet als hulpverlener) Ik weet als moeder niet meer wat ik zou kunnen doen voor haar.

Zou jij bereid zijn om te kijken wat jij zou kunnen betekenen in deze situatie voor haar en dus ook voor mij. Zou jij misschien met jou connecties haarkunnen helpen, en haar financieel kunnen ondersteunen?

Zou ze voor jou kunnen werken of ken jijiemand bij wie ze zou kunnen werken, die meer betaald dan het minimum loon? Ik weet dat wij in het verleden somsonenigheid hebben gehad over het feit dat jezoveel voor DJ doet en veel regelt voor haar, maar in dit geval vraag ik het je zelf.

Nogmaals, ik zie jou niet als hulpverlener en dat ben je ook niet en DJ ziet jou ook niet zo. Je bent gewoon een goede vriend van ons allebei.

Laat het me weten of je iets kan doen hierinvoor ons.

Groetjes, MJ “

Conclusie: De Officier van Justitie negeert hard bewijs, zoals de eigen woorden van aangeefster en getuigen.

Ik was altijd duidelijk over mijn rol binnen de familie en onze vriendschap. De slimme aangeefster was zich erg bewust van de noodzaak om mij in een hulpverlenersrol te duwen omdat ze werkelijk alles wist van mijn eerdere veroordeling. Ze had zelfs het hele dossier gelezen van het schijnproces in 2012.

Ze wist dondersgoed wat ze moest doen om mij in die hulpverlenersrol en dus een afhankelijkheidsrelatie te stoppen. Maar gelukkig heeft ze dit alles blijkbaar ‘vergeten’ tijdens de politieverhoren.

Beste Officier van Justitie, stop met deze heksenjacht. Wees a.u.b. eerlijk en integer! Ik was geen hulpverlener, therapeut of wat dan ook voor DJ en/of haar ouders. Lees dan gvd het dossier!

K.