11 mei 2020 – Wederhoor via het dossier

Op 8 januari heeft het AD een artikel over mijn zaak gepubliceerd. Er staat onder andere het volgende:

Wederhoor via het dossier - Keith Bakker Official Blog

“In de ruim twee jaar die de relatie zou hebben geduurd, drong Bakker volgens de aanklaagster als hulpverlener het gezin binnen waarin zij leefde, verwijderde hij haar van haar ouders en maakte hij haar zowel psychisch als financieel afhankelijk.”

Vandaag wil ik het hebben over de onjuiste bewering en rapportage, dat ik de aangeefster zou hebben verwijderd van haar ouders.

Ik zal hiervoor dan ook het dossier van mijn zaak gebruiken. Uit het politiedossier blijkt duidelijk dat het in feite andersom was. Het waren juist de aangeefster en haar ouders, die mij in 2016 en 2017 herhaaldelijk hebben gevraagd om haar te helpen met werk en een woning, omdat het thuis zo slecht ging. Zelfs haar ouders vroegen mij hier om. Het kwam dus helemaal niet van mijn kant, zoals wordt beweerd.

In stukken van het dagboek van de aangeefster, dat is toegevoegd aan het (openbare) dossier, is goed te zien hoe het met haar ging in de periode voor ik haar in mijn leegstaande woning in Hilversum liet wonen. Ik maakte me zorgen om haar. Ik was zelfs bang dat ze misschien zelfmoord zou plegen als zij nog langer bij haar ouders in Kortebroek zou blijven wonen.

In haar dagboek schrijft ze op 31 januari 2017 het volgende. Dit was ongeveer twee maanden voordat ik haar in de leegstaande woning liet wonen.

“I am so f*cking good in acting that I’m OK. I have promised to stay strong these days, but it is getting harder though. I just feel so f*cking alone because all the people I used to go to when I was feeling down, are all unstable no wand they are kinda leaning at me. But I don’t feel stable at all these days. I don’t show annyone. I’m worried about everything because everything in my life is a mess right no wand I am blaming it all to myself. But I don’t know how to fix it though.

I am having these moments more, the more I want to step out of life. I have f*cked it up and I feel like my life is over and will never get something. But it feels like giving up and I hate that feeling. I think I have said enough for today.”

Op 17 november 2016 schrijft ze dit:

“Ik voel me als een zwerver. Ik wil weg van huis. Vandaag heb ik de trein naar Amsterdam gepakt zonder te weten wat ik daar moest doen. Ik wil gewoon niet thuis zijn en het lijkt wel gekker te worden thuis. Ik zie dat mijn vader achteruit gaat, hij moet zich inhouden naar mijn moeder, want als hij nu één ding doet of zegt wat mijn moeder niet bevalt, dan is ze weg. I need at least one place where I can breathe or work, where I can feel a little bit at home.”

Toen ik verhuisde naar Amsterdam, liet ik haar dus wonen in mijn leegstaande woning in Hilversum. Ze mocht oppaswerk doen om bij te dragen aan de huur en dagelijkse kosten, omdat haar vader het vertikte om haar financieel te ondersteunen.

In het volgende stuk uit het dossier wordt duidelijk hoe haar woonsituatie was en wat mijn rol was in dit geheel. Ik werd min of meer gedwongen om haar te helpen omdat ze dreigde dat ze zelfmoord zou plegen als ze bij haar ouders zou moeten blijven.

Hier volgt een stuk uit haar politieverhoor:

Politie: In welke periode woonde hij (Keith) daar in de Grote Bickerstraat?
DJ: Dat was de periode dat ik in Hilversum woonde.
Politie: Woonde jij dan aan de Neuweg in Hilversum?

DJ: Ja, op de Neuweg.
Politie: Omwille van de tijdlijn voor mezelf, dat was me niet helemaal duidelijk. We beginnen bij het begin. Je hebt Keith ontmoet in januari/februari 2016. Wanneer was je in Hilversum, was dat je eerste woning?
DJ: Ja, dat was mijn eerste woning ja.
Politie: Van hem he? En jij bent daar gaan wonen?
DJ: Moet ik even precies uitzoeken, effe kijken, 25 maart 2017, toen ging ik verhuizen naar Hilversum.
Politie: Dus tot die tijd woonde je nog in Kortebroek?
DJ: Ja, in Kortebroek ja.
Politie: Dat was ruim één jaar nadat je Keith hebt leren kennen zeg maar.
DJ: Ja.
Politie: En weet je nog ongeveer wanner/waar/hoelang je daar hebt gewoond?
DJ: Vier, vijf maanden zoiets.
Politie: En waar ben je toen naartoe gegaan?
DJ: Ik ben naar de Oudezijds Voorburgwal gegaan.
Politie: En hoelang heb je daar gewoond?
DJ: Een half jaar denk ik.
Politie: En toen naar de Sarphatistraat?
DJ: Ja.
Politie: Vanwaar die verhuizing vanuit Hilversum naar Amsterdam?
DJ: Nou ja, Hilversum stond op zijn naam en hij betaalde dat. En ik mocht daar in omdat hij ging verhuizen naar Amsterdam en hij had een opzegtermijn. Dus dan heb je nog drie maanden ofzo dat je het huis nog moet betalen, of ten minste, moet houden. En hij wilde naar Amsterdam, dus hij zei je kan in dat huis, want hij moest het toch betalen. Dus daar mocht ik in, zodat hij kon verhuizen.
Politie: En hij verhuisde ondertussen naar de Oudezijds Voorburgwal of…?
DJ: Nee, hij verhuisde naar de grote Bickerstraat.
Politie: Ok, dus je hebt drie maanden, nee vier of vijf maanden zeg je in Hilversum gewoond?
DJ: Ja, het duurde langer inderdaad, hij heeft het gewoon nog aangehouden.

Toen de woning in Hilversum was opgezegd, kon ze niet meer naar huis en haar ouders weigerden om haar financieel te ondersteunen.

Ze stond letterlijk op straat en ik heb haar toen ondersteund. Ik had inmiddels een woning aan de Oudezijds Voorburgwal en ik heb haar toen aangeboden om tijdelijk bij mij in een leegstaande kamer te verblijven. Ze kon daar dan blijven tot ze een eigen woning had gevonden.

We gaan weer even verder met het verhoor:

Politie: Dus toen ben je naar de Oudezijds Voorburgwal gegaan?
DJ: Ja.
Politie: Was dat ook een woning van Keith?
DJ: Daar ging hij dus toen weer heen verhuizen. Hij heeft heel kort op de Grote Bickerstraat gewoond. Toen kreeg hij ruzie met XXX en hij wilde daar weg. Toen heeft hij via zijn nicht een huis aan de Oudezijds Voorburgwal gevonden en toen is hij daarheen verhuisd. En hij heeft de Neuweg helemaal opgezegd. Dus dat was toen helemaal klaar. Ik stond toen op straat en ik kon niet naar mijn moeder en niet naar mijn vader. Toen zei Keith: Kom maar bij mij.
Politie: Jij stond op straat na het Hilversum verhaal?
DJ: Ja.
Politie: En toen had je inmiddels de smaak te pakken van op jezelf wonen of niet?
DJ: Ja. Nou ja, ik wilde ook sowieso niet meer naar huis omdat natuurlijk mijn ouders waren gescheiden en al die ellende thuis.
Politie:
Ja die scheiding was toen?
DJ: Die scheiding was al door ja. Eigenlijk één week nadat ik uit huis ging was het officieel dat ze gingen scheiden.

Na ongeveer zes maanden op haar eigen kamer gewoond te hebben aan de Oudezijds Voorburgwal, kon ze een eigen woning aan de Sarphatistraat krijgen.

Politie: Maar dan verhuis jij naar de Sarphatistraat en blijft hij aan de Oudezijds?
DJ: Ja.
Politie: Hoe? Waar kwam dat huis aan de Sarphatistraat dan opeens vandaan?
DJ: Nou ja, het idee was dat ik bij hem zou gaan wonen mijn moeder wist daar ook van en mijn vader wist daar van. Om zeg maar een plek te hebben waar ik kon wonen, totdat ik mijn eigen huis had. Dus het idee was dat ik daar was en dan op zoek ging naar een eigen huis. En hij… dus ik heb ook echt huizen bezocht en zo. Maar hij was altijd zo’n beetje van… hij werkte het altijd een beetje tegen en zo, dat ik dat huis niet kreeg zo, weet je wel.

Noot: Ze wilde altijd een huis van twee- of drieduizend euro en ik weigerde zoveel te betalen.

Het meest overtuigende bewijs uit het dossier dat haar ouders juist mij gebruikten om van hun verantwoordelijkheden af te komen, is een email van de moeder van de aangeefster.

Op die manier creëerden zij zelf een afhankelijkheidsrelatie tussen hun dochter en mij. En dus niet andersom, zoals de aangeefster en het O.M. beweren. Haar moeder vraagt mij hierin letterlijk om financiële steun en een woonruimte voor haar dochter.

Dit is die email:

Sat, 22 Jul 2017, 22:31

to: me

Beste Keith,                

Ik heb met DJ gesproken over haar woonsituatie. Ik weet dat jij de Neuweg gaat opzeggen en ik maak me nu zorgen hoe het verder moet met haar. Zij studeerd straks in Amsterdam, heeft geen werk of andere inkomsten die een eventuele huur zouden kunnen dekken. Ook  heeft zij geen OV kaartmeer om te reizen.

Zij wil liever niet naar AJ (haar vader) terug en ik ben ook niet in staat haar financieel te ondersteunen.

DJ heeft met AJ gesproken en er is geen geld beschikbaar vanuit zijn kant, behalve de 200 euro per maand voor dagelijks onderhoud.

Kortom, dit is een groot probleem en ik heb echt jou hulp nodig als vriend (en niet als hulpverlener)

Ik weet als moeder niet meer wat ik zou kunnen doen voor haar.

Zou jij bereid zijn om te kijken wat jij zou kunnen betekenen in deze situatie voor haar en dus ook voor mij.

Zou jij misschien met jou connecties haarkunnen helpen, en haar financieel kunnen ondersteunen?

Zou ze voor jou kunnen werken of ken jijiemand bij wie ze zou kunnen werken, die meer betaald dan het minimum loon?

Ik weet dat wij in het verleden somsonenigheid hebben gehad over het feit dat jezoveel voor DJ doet en veel regelt voor haar, maar in dit geval vraag ik het je zelf.

Nogmaals, ik zie jou niet als hulpverlener en dat ben je ook niet en DJ ziet jou ook niet zo. Je bent gewoon een goede vriend van ons allebei.

Laat het me weten of je iets kan doen hierinvoor ons.

Groetjes, MJ

22-07-2017

Conclusie.

Het O.M. beweert dat ik een afhankelijkheidssituatie heb gecreëerd. Het dossier bewijst goed dat dit niet het geval was. Sterker nog, dat de aangeefster zowat letterlijk in mijn schoot geworpen werd. Beide ouders waren immers te druk bezig met zichzelf en hun eigen verslavingen.

Ook maken de stukken uit het dossier duidelijk dat het gerechtvaardigd was om de aangeefster in mijn lege huis te laten wonen. Het ging immers zo slecht met haar dat zowel de ouders,  en de aangeefster zelf (in haar dagboek) aangeeft dat ze wellicht zelfmoord zou plegen als ze thuis zou blijven wonen.

Ik heb dan ook geen spijt van mijn handelen hierin, waarschijnlijk. Ik was haar hulpverlener niet en ik steunde haar enkel als medemens.

Had ik het anders moeten doen?

K.