Keith Bakker Official Blog

Hoger Beroep

Let's see what happens...

Het is mogelijk contact met mij op te nemen!

 

Schrijven kan naar:

 

Keith Bakker


Detentienummer: 1504528

Justitieel Complex Zaanstad
Postbus 3068

1500 HD Zaandam

 

 

 

Let op, alles wordt ingezien door Dienst Justitiële Inrichtingen!

Onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Artikel 6, lid 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het vermoeden van onschuld is een juridisch vermoeden, en niet een feitelijk vermoeden. Dit houdt in dat men de verdachte niet juridisch mag behandelen alsof die reeds veroordeeld is. (Dus ook niet in de media).